Дипломна робота «Інвестиційна привабливість», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.09.2007 11:10 · від КЕТ · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу інвестиційної привабливості підприємств металургійної галузі 1.1. Інвестиційний клімат, як передумова формування інвестиційної привабливості підприємства 1.2. Методика оцінювання інвестиційної привабливості 1.3. Оцінка інвестиційних ризиків в системі показників інвестиційної привабливості підприємства Розділ 2. Аналіз інвестиційної привабливості ВАТ «Чисті метали» 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 2.2.2. 2 Аналіз джерел формування та структури майна ВАТ «Чисті метали»з позиції забезпечення інвестиційної привабливості 2.3. Аналіз фінансових показників інвестиційної привабливості ВАТ «Чисті метали» Розділ 3. Системна обробка економічної інформації і прогнозні моделі для оцінки інвестиційної привабливості підприємства металургійної галузі на прикладі ВАТ «Чисті метали» 3.1. Постанова задачі дослідження. 3.2. Парний регресійний аналіз 3.3. Побудова моделі залежності рівня експорту від об’єму виробництва, аналіз та прогнозування за моделлю Розділ 4. Підвищення ефективності проекту Розділ 5. Охорона праці Висновки Список використаних джерел

Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі дає можливість зробити такі висновки.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.

У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.

При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.

Аналіз підприємства ВАТ "Чисті Метали показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення інвестиційного іміджу ВАТ "Чисті Метали необхідно вказати напрямки покращення інвестиційної привабливості.

Аналіз валюти та структури балансу ВАТ "Чисті Метали" виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

своєчасного оформлення розрахункових документів;

застосування попередньої оплати;

застосування вексельної форми оплати;

удосконалення розрахунків.

Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.

Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ВАТ "Чисті метали" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

На ВАТ "Чисті метали" згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:

своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;

вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

інтенсифікацією виробництва;

повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;

недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.

В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити інвестиційну привабливість ВАТ « Чисті метали» Для цього доцільно:

1) підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок підвищення її якості і зниження собівартості, та освоєння нових видів продукції;

2) продовження робіт з удосконалення організаційної структури і управління підприємством та оптимізації чисельності персоналу;

3) завантаження і модернізація наявних виробничих потужностей

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення