Курсова робота «Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки ефективності використання основних фондів автотранспортного підприємства», 2015 рік

З предмету Статистика · додано 03.11.2015 20:01 · від Юлія · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Організація та проведення статистичного спостереження 1.1. Розробка плану статистичного спостереження 1.2. Збір статистичної інформації Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних 2.1. Статистичне зведення 2.2. Статистичні групування Розділ з. Обробка ститистичних даних 3.1. Середні величини та показники варіації 3.2. Визначення відносних величин 3.3. Структурні середні 3.4. Характеристика рядів розподілу 3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 3.6.1. Визначення трендових рівнянь 3.7. Аналіз взаємозв’язку між факторною та результативною ознакою Розділ 4. Аналіз отриманих результатів та висновки Список використаної літератури

Висновок

Отже, у ході курсової роботи я провела збір та обробку статистичної інформації з метою оцінки рівня продуктивності праці на АТП.
У першому розділі я розробила план статистичного спостереження та на його основі й за допомогою отриманої інформації під час спостереження сформулювала списковий формуляр.
У другому розділі я виконала зведення даних: по днях реєстрації даних та в цілому за період дослідження, а також групування за трьома видами. Таким чином було виділено найістотніші ознаки, визначено проміжки з найбільшою та найменшою кількістю ознак, а також під час аналітичного групування зроблено висновок, що зі збільшенням зносу транспортних засобів зменшується кількість перевезеного вантажу та денної продуктивності праці.
У третьому році відбувається обробка статистичних даних. Оскільки сукупність згрупована, а частоти варіантів задані явно, то у розрахунку середньої величини я використовувала середню арифметичну. Також визначила, що в середньому індивідуальне значення відхиляється від середнього на 12,5%, кількості перевезеного вантажу на 47,9 т., денної продуктивності праці на 441, 6 тис. грн..; середнє квадратичне відхилення індивідуальних значень зносу від середнього значення становить 14,1%, кількості перевезеного вантажу – 53,8 т., денної продуктивності праці – 497,8 тис. грн.. Також було визначено, що сукупність за зносом – однорідна, а індивідуальні значення змінюються не суттєво; за кількістю перевезеного вантажу – не однорідна, а за денною продуктивністю праці – однорідна.
Були розраховані такі відносні величини, як відносна величина динаміки – характеризує напрямок та інтенсивність зміни явища в часі, відносна величина структури – показує питому вагу або долю складової частини в цілому та відносна величина координації – показує співвідношення частин одного цілого.
У ході роботи я визначила, що найпоширенішими значеннями у ряді розподілу за зносом є 39,79%, за кількістю перевезеного вантажу – 195,25 т., за денною продуктивністю праці – 2488,25. Проаналізувавши дані, визначила, що 50% транспортних засобів мають знос 47% і 50% - більшу за 47%; 50% транспортних засобів перевозять вантаж до 166 т. і 50% - більше; 50% мають продуктивність праці до 2228 тис. грн.. і 50% - більше за дане значення.
Також було визначено, що, за зносом, крива розподілу буде мати правосторонню скошеність, за кількістю перевезеного вантажу та денною продуктивністю праці – лівосторонню. За усіма трьома ознаками сукупність є неоднорідною.
Була розрахована помилка репрезентативності та її межі.
У даній курсовій роботі були визначені показники ряду динаміки, за проаналізовані 7 днів. Вони використовуються для оцінювання швидкості та інтенсивності розвитку різних суспільних явищ.
Був проведений аналіз взаємозв’язку між факторною та результативною ознаками. Під час аналітичного методу було досліджено, що щільність зв’язку між зносом та кількістю перевезеного вантажу є сильною, адже складає 84%, за кореляційно-регресійним методом, напрямок зв’язку зворотній, адже лінійний коефіцієнт кореляції (Пірсона), який був використаний, щоб оцінити щільність зв’язку, r=-0,96. Між зносом та денною продуктивністю праці зв’язок (аналітичний метод) є сильним (55%), кореляційно-регресійний метод – зворотній (r=-0,9).
Отже, усі дані, що розраховувались у даній курсовій роботі, дають можливість дати оцінку роботи АТП № 2507

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?