Курсова робота «Оцінка ефективності використання власного капіталу господарюючим суб’єктом», 2014 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 03.11.2015 12:50 · від Глонті Ірина Миколаївна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності власного капіталу підприємства 7 1.1. Сутність поняття та складові капіталу підприємства 7 1.2. Політика управління власним капіталом підприємства 13 1.3. Показники ефективності використання власного капіталу підприємства 17 Розділ 2. Аналіз ефективності використання власного капіталу публичного акціонерного товариства «монделіс україна» 20 2.1. Загальна фінансово-господарська характеристика ПАТ «Монделіс Україна» 20 2.2. Склад і структура власного капіталу ПАТ «Монделіс Україна» 23 2.3. Показники ефективності використання власного капіталу ПАТ «Монделіс Україна» 27 Розділ 3. Основні напрямки поліпшення управління власним капіталом пат «монделіс україни» 30 3.1. Шляхи оптимізації структури власного капіталу ПАТ «Монделіс України» 30 3.2. Оптимізація структури капіталу на основі показники фінансового левериджу ПАТ «Монделіс Україна» 36 Висновки 41 Список використаних джерел 43 Додатки 46

Висновок

Підсумовуючи написання даної курсової роботи, слід відмітити, що власний капітал підприємства являє собою частину в активах підприємства, яка залишається ПІСЛЯ відніманнЯ його зобов'язань.
Власний капітал підприємства - важлива фінансова характеристика будь-якого підприємства. На розмір даного показника звертають велику увагу всі зацікавлені сторони, тому що по ньому можна судити про фінансову стійкість, незалежність, можливості підприємства.
Проте підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. В процесі організації своєї діяльності перед підприємством постійно виникає необхідність вибору оптимальних варіантів прийняття рішень в сфері фінансів з багатьох альтернатив.
Об'єктом аналізу виступало ПАТ «Монделіс Україна». Дане підприємство займається у харчовій галузі виробництвом шоколадних цукерок та збутом такої продукції як кава, чіпси та ін.
Загальна фінансово-господарська характеристика даного підприємства показала, що разом зі збільшенням доходу від реалізації продукції, валового прибутку, оборотних та необоротних активів, власного капіталу, що свідчить про нормальне становище підприємства, спостерігається зменшення чистого прибутку, рентабельності діяльності, коефіцієнта абсолютної ліквідності на ПАТ «Монделіс Україна», тому однозначно точно сказати про становище підприємства неможна. Отже протягом 2011-2013 років акціонерне товариство знаходилося в нестабільному положенні, виходячи з нечіткості його показників.
Проаналізувавши показники фінансової стійкості, можна сказати, що дане підприємство у 2011-2013 роках мало нормальний фінансовий стан, проте щороку спостерігається погіршення деяких показників.
Власний капітал ПАТ «Монделіс Україна» використовується недостатньо ефективно, про це свідчать невисокі показники рентабельності та ефективності використання власного капіталу.
Отже, на даний час підприємство знаходиться в дещо нестабільній фінансовій ситуації. Саме тому для нього необхідна розробка як оперативних планів, так і орієнтація на довгострокову перспективу в умовах нестійкого зовнішнього середовища.
Визначення оптимальної структури капіталу за допомогою фінансового важелю допомогло визначити оптимальну величину власного капіталу, що повинна становити 60% всього капіталу.
До основних шляхів збільшення суми власного капіталу підприємства, на які керівництву підприємства варто звернути особливу увагу, можна віднести:
‒ зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов'язань підприємства, що можливе, наприклад, за рахунок пролонгації банківських кредитів;
‒ зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов'язань підприємства;
‒ збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов'язань за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості та прискорення строку її обертання;
‒ ефективної емісійної та дивідендної політики.
Таким чином підприємству для ефективного функціонування не вистачає власного капіталу в розмірі 22630,1 тис.грн., що негативно впливає на фінансову стійкість, ліквідність, рентабельність та діяльність акціонерного товариства в цілому. Отже, ПАТ «Монделіс Україна», за умови використання шляхів збільшення власного капіталу, запропонованих в даній роботі, та інших доцільних заходів, має покращити не лише загальний фінансовий стан підприємства, але і його діяльність в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення