Дипломна робота «Образ «нового героя» у літературі постмодернізму (на матеріалі англійської, німецької, російської та латиноамериканської літератур)», 2013 рік

З предмету Література · додано 23.08.2015 22:16 · від Наталья · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Художні особливості літератури постмодернізму.6 1.1. Постмодернізм як культурний феномен сучасної цивілізації.6 1.2. Характерологічні риси постмодерністського тексту.8 1.3. Історія розвитку постмодернізму.18 1.3.1. Постмодернізм у німецькій літературі.21 1.3.2. Особливості художнього дискурсу постмодерну в латиноамериканській літературі.24 1.3.3. Особливості постмодернізму в англійській літературі.25 1.3.4. Постмодернізм у російській літературі.28 1.4. Характеристика постмодерністського героя.33 Висновки до Розділу 1.37 Розділ 2. Образ «нового героя» у творах письменників різних країн.39 2.1. Жан-Батист Гренуй – постмодерністський антигерой (роман Патріка Зюскінда «Парфуми»).39 2.2. Риси постмодерністського героя у геніальному аферисті роману Діни Рубіної «Біла голубка Кордови» Захарі Кордовіні.44 2.3. Функція образу мага у романі Дж. Фаулза «Волхв».56 2.4. Відображення постмодерністської парадигми у романі Пауло Коельо «Алхімік» та його протагоністі.64 Висновки до Розділу 2.69 Загальні висновки.72 Список використаних джерел.76

Висновок

Постмодернізм є культурним феноменом сучасної цивілізації. Він наслідує у «предків» досвід використання тієї або іншої методики пізнання світу. Заперечуючи мистецтво, науку, політику, систему громадських цінностей, він одночасно пропонує себе в якості нового і кращого способу пізнання. Письменники ставлять проблему людського буття, можливостей і плати за ці можливості. Постмодернізм виникає при певному стані світу, в період хаосу, громадського безладу, коли домінантою художнього світосприйняття стає відчуття зникаючої реальності, відносності світу. Актуальною становиться тема взаємодії людини з цим світом, відображення хаосу у мистецтві. Постмодернізм усього лише усвідомив світ як величезний текст, а точніше, як інтертекст. Інтертекстуальність не зводиться до літературного впливу і може приймати найрізноманітніші форми: пастиш, плагіат, імітація, алюзія, пародія, цитата, іронія. Постмодерністська творчість - це процес мовних ігор, найпоширенішою з яких являється обігравання цитат з класичної і соціалістичної літератури. Йому властива гра, демонстративність, епатажність.
Важливою рисою, що визначає специфіку постмодернізму, є характер стосунків між автором і текстом – генотекст, який являється не готовим твором, а процесом взаємодії письменника з текстом, аж ніяк не простої, але ведучої до народження на очах читача. Більш того, він вільно інтерпретується читачем відповідно до особливостей його світогляду, суб'єктивна ж думку автора не має колишнього значення.
До прийомів постмодерністської словесності відносяться метафора, яка фокусує в собі нові незвичайні смисли та ідеї, перелік, каталог, тавтологія, колаж та інші.
Особистість у постмодерністських творах певною мірою маргінальна істота. Вона перебуває неначе на перехресті різних просторів, епох; не знає куди йти, у що вірити, де знайти притулок. Вона – продукт кризи буття. Герої творів постмодерну – люди з хворобливою психікою. Емоційно вразливі, вони надзвичайно гостро відчувають усе, що відбувається довкола. Концепція людини у творах постмодернізму відзначається певною мірою скептицизмом та іронією.
Тенденції розвитку постмодернізму були різними, залежно від країни або континенту, цей процес зумовлений історичними подіями часу. У Німеччині поширення постмодерну гальмувала Друга світова війна, спадщина німецької «суворої» філософської літератури. В латиноамериканських, і в загалі іспаномовних, країнах процес поширення був швидшим; йому посприяли такі письменники, як П. Коельо, А.Карпент'єр, Ж.Амаду, Гарсія Маркес та ін. Англійський постмодернізм починався в контексті реалістичної традиції. На російську літературу значно вплинула криза утопічних ідеологій.
Тема людини як творця, автора чогось абсолютно нового фокусує в собі всі області сучасного життя. Література постмодернізму дає нам найширший спектр доль геніїв – митців в їхньому вищому творчому сенсі і ідеї винятковості романтичних особистостей. Геній в літературі постмодернізму несе в собі крім хворобливості прикмети мистецтва нового часу: абсолютну холодність, самозамкнутість генія і його творінь на самому собі.
У другому розділі роботи досліджено прояв основних рис постмодерністської парадигми та їх відображення у головних героях романів письменників різних країн («Парфуми» П.Зюскінда, «Біла голубка Кордови» Д. Рубіної, «Волхв» Дж. Фаулза та «Алхімік» Пауло Коельо).
Шлях мистецтва Жана-Батиста Гренуя, героя роману П. Зюскінда, виявився антигуманним, бо творчий пошук і творчі досягнення не мали нічого спільного з моральністю. У центрі твору — у повному розумінні маргінальна постать — парфумер, людина без властивостей, повз яку пройшли ідеї співчуття, щастя, Бога, страху смерті тощо. У своєму житті він керувався лише імпульсами, що підказували йому феноменальні нюхові здібності. Герой Зюскинда - це породження глибокої антропологічної кризи і це вже приводить нас до сенсу постмодернізму. Він – антигерой, антагоніст, який протистоїть цілому світу. Письменник доводить, що божевілля - не протилежність розуму, а його породження. А в цьому твердженні є смілива спроба заново поглянути на природу людини і його розуму, замкнутого на самому собі. Його герой відмовляється від етичної природи відчуття, співчуття, упокорювання, совісті, привласнюючи собі в своєму безумстві прерогативи Бога.
У романі Діни Рубіної «Біла голубка Кордови» вимальовуються чіткі риси постмодерністського твору, такі як оригінальна конструкція «мозаїки», велика кількість алюзій і ремінісценцій, гра, іронія, «теорія хаосу», яка лежать в основі художнього світу роману. Важливим моментом є той факт, що головний герой залишається категорією самоцінною і самодостатньою, «мірою всього сущого», тобто образ героя не виходить за рамки класичної традиції в літературі. Кордовін – романтичний літературний герой, особистість складна, суперечлива, пристрасна, з глибоким внутрішнім світом. Виняткові обставини не супроводжують героєві, вони змінюють його особистість. Світогляд героя змінюється тільки внаслідок збігу цих обставин. У синтезі реалістичного художнього методу та естетичної системи нового мистецтва з урахуванням виявлених феноменів: архетипичности, самоцінності самосвідомості в аспекті естетичного досвіду, а також особливостей в образі героя, властивих романтизму, ми спостерігаємо народження нового романтичного героя як особистості в сучасній літературі.
Фаулз зіграв значну роль у літературному процесі другої половини XX століття. Його романи стали дзеркалом сучасної культури, зафіксувавши її стрімке перетворення з фабрики виробництва смислів в механізм їх адаптації. Фаулз першим здогадався схрестити екзистенціалізм з белетристичною цікавістю. Роман «Волхв» є класичним прикладом постмодернізму, у ньому ніби з’єдналися основні його риси, такі як принцип гри, хаос, інтертекстуальність, множинність світу. Образ мага є одним з типових образів постмодерну, це образ генія, антигероя зі своєю ідеологією життя. У цей час Ніколас – «іграшка» волхва, юнак, що заплутався у своєму житті та думках, якому важко відокремити реальність від чарівного театру.
«Алхімік» Пауло Коельо є культовим романом сучасності. Як і кожен постмодерновий твір, він глибоко символічний. Головним героєм роману постає Сантьяго, який мешкає поза сучасним розрахунком часу, в усіх епохах одночасно та є літературним колажем. Проаналізувавши теоретичні джерела, ми дійшли висновку що «Алхіміку» притаманні такі риси постмодерної літератури: запозиченість сюжету та персонажів твору; синтез жанрів, простору, поєднання істин багатьох націй та релігій; притчовий характер; лаконічність; філософічність; та інтертекстуальність.
Таким чином, можна підтвердити, що у досліджуваних романах проявляються основні принципи постмодернізму, такі, як інтертекст, концептуальність, відходження від істини та «мутація» жанрів, часу і простору, принцип гри та множинність світу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?