Курсова робота «Формування кадрового резерву на підприємстві», 2014 рік

З предмету Економіка праці · додано 05.06.2015 15:27 · від Ганна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

стор. Вступ 4 Розділ 1. Сутність кадрового резерву та порядок його формування 6 1.1. Кадровий резерв та його роль у системі управління персоналом 6 1.2. Види кадрового резерву та принципи його формування 9 1.3. Етапи формування кадрового резерву 12 Розділ 2. Аналіз системи формування кадрового резерву в умовах пат «виробниче об’єднання «електрохімічний завод» 15 2.1. Коротка характеристика ПАТ «Виробниче об’єднання «Електрохімічний завод» 15 2.2. Аналіз економічного стану та кадрового складу ПАТ «Виробниче об’єднання «Електрохімічний завод» 17 2.3. Характеристика системи формування резерву кадрів в умовах ПАТ «Виробниче об’єднання «Електрохімічний завод» 20 Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи формування резерву кадрів в умовах пат «виробниче об’єднання «електрохімічний завод» 26 3.1. Оцінка ефективності системи формування кадрового резерву в умовах ПАТ «Виробниче об’єднання «Електрохімічний завод» 26 3.2. Напрями вдосконалення системи формування кадрового резерву в умовах ПАТ «Виробниче об’єднання «Електрохімічний завод» 27 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34

Висновок

Таким чином, кадровий резерв відіграє надзвичайно важливу роль в управлінні персоналом. Він забезпечує задоволення потреби у висококваліфікованих кадрах, дозволяє працівникам зростати, досягати своїх цілей та реалізувати себе. Під кадровим резервом зазвичай розуміють групу керівників та спеціалістів, що володіють здатністю до управлінської діяльності, відповідають вимогам, пропонованим посадою певного рангу, та які пройшли процедуру добору і систематичну цільову кваліфікаційну підготовку.
Кадровий резерв має декілька різновидів. Так, за видом діяльності розрізняють резерв розвитку та резерв функціонування. Вони відрізняються тим, що працівники, які належать до резерву розвитку, можуть бути орієнтовані як на професійну кар’єру, так і на управлінську, а ті, хто належить до резерву функціонування, орієнтовані лише на управлінську кар’єру. За часом призначення кадровий резерв буває оперативним та стратегічним. Оперативний резерв потрібен терміново, а стратегічний – лише у віддаленій перспективі.
Основними етапами формування кадрового резерву є визначення ключових посад для підготовки резерву та планування чисельності резервістів для кожної з них, інформування працівників про наявні резервні посади, розробка положення про кадровий резерв, відбір до кадрового резерву, підготовка резервістів та планування подальшої роботи з резервом.
Кадровий резерв – важлива складова кадрової політики ПАТ ВО «ЕХЗ». Систематичний відбір у резерв найбільш перспективних працівників, які після спеціального навчання зможуть зайняти ключові позиції, дозволяє вирішувати проблеми управління на підприємстві. Крім того, це реальна турбота про кар'єрне зростання і професійний розвиток персоналу, мотивуюча їх на ефективну роботу, що сприяє зростанню їх лояльності.
Система підготовки резерву керівників на ПАТ ВО «ЕХЗ» передбачає виявлення співробітників, що мають потенціал для заняття керівних посад, підготовку цих співробітників до роботи на керівній посаді, забезпечення плавного заміщення посади та утвердження в ній нового працівника.
Джерела резерву на керівні посади ПАТ ВО «ЕХЗ» – працівники апарату дочірніх акціонерних товариств та підприємств, головні і провідні спеціалісти, молоді фахівці, що успішно пройшли стажування.
Для підготовки резерву використовуються як індивідуальна підготовка під керівництвом вищого керівника, так і стажування, навчання у вузі або на курсах професійної підготовки керівників залежно від планованої посади.
Тим не менше, треба постійно вдосконалювати роботу в області формування кадрового резерву. Головними недоліками формування кадрового резерву на ПАТ ВО «ЕХЗ» є те, що цей резерв складається не з молодих спеціалістів, а тих, хто старше 30-ти років, також багато працівників, потрапивши до резерву, так і не просуваються по кар’єрній сходинці, а потім, з настанням певного віку, виключаються із резерву. Деякі резервісти не мають достатньо управлінських якостей, щоб бути підвищені по посаді.
Проблеми ПАТ ВО «ЕХЗ» у сфері формування кадрового резерву можливо вирішити, якщо мотивувати резервістів кар’єрним зростанням за допомогою індивідуальних планів розвитку, підвищувати освітній та професійно-кваліфікаційний рівень найперспективніших працівників за допомогою стажування, проводити багато практичних занять по дослідженню досвіду управління, залучати до кадрового резерву молодих талановитих працівників, проводити програми випереджаючого навчання учасників кадрового резерву. Ці заходи дозволять зробити систему кадрового резервування більш ефективною для підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?