Дипломна робота «Формування управлінської культури керівників загальноосвітніх закладів в процесі проведення педагогічних рад», 2014 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 29.05.2015 10:44 · від Анна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі проведення педагогічних рад.8 1.1. Педагогічна рада, її зміст і технологія проведення.8 1.2. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу та вплив лідерських якостей на процес її формування.16 1.3. Формування та розвиток управлінської культури спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу під час проведення педагогічних рад.23 Висновок до розділу 1.26 Розділ 2. Актуальні проблеми розвитку управлінської культури керівників в процесі проведення педагогічних рад та шляхи їх вирішення.28 2.1. Аналіз стану управлінської культури керівників загальноосвітніх закладів.28 2.2. Підготовка керівників до проведення різних форм педагогічних рад. План проведення педради. Документація.32 2.3. Шляхи розвитку та ефективні способи формування управлінської культури керівника загальноосвітніми закладами в процесі проведення педагогічної ради.45 2.4. Аналіз ефективності педагогічної ради, контроль за виконанням рішень.52 Висновок до 2 розділу.56 Висновки.58 Список використаних джерел.62 Додатки.67

Висновок

Отже, дослідивши тему магістерської роботи можна зробити певні висновки. Зокрема те, що у більшості шкіл педагогічна рада є творчою лабораторією, яка досліджує й розв'язує питання шкільного життя, націлює педагогічний колектив на піднесення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності вчителів.
Педагогічна рада є такою формою вияву педагогічної особистості, на якій досвід кожного учителя стає відкритим для колег. У такий спосіб відбувається процес розповсюдження кращого з роботи педагогів, застосування почутого спочатку на репродуктивному рівні, а потім удосконалення настільки, наскільки дозволяє рівень педагогічної майстерності.
Здатність керівника виявляти проблему, прогнозувати її розвиток, програмувати її рішення шляхом побудови організації навчально-виховного процесу є системним баченням процесу управління школою. Для кращого і більш ефективного керування школою, проведення педагогічних рад, директор повинен мати високий рівень управлінської культури
Саме такі високий рівень управлінської культури керівника сприяють піднесенню ефективності роботи педагогічної ради, яка забезпечує максимальну результативність, високу якість навчально-виховного процесу.
В магістерській роботі на основі результатів аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми уточнено сутність поняття «управлінська культура керівника школи». З’ясовано, що поняття «управлінська культура керівника школи» є: по-перше, видовим (окремим) по відношенню до більш загальних: управлінська культура керівника, управлінська культура, культура праці; по-друге, управлінська культура - це одна з характеристик особистості керівника школи, яка суттєво впливає на якість його професійної управлінської діяльності.
Управлінська культура керівника школи - це цілісна властивість особистості, яка має прояв у процесі професійної управлінської діяльності; характеризує особливості свідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника; забезпечує усвідомлення та культуро-доцільність професійної діяльності; стимулює творчий розвиток керівника.
На нашу думку найбільш значущими цінностями для керівників виступають: інтелектуальний розвиток, творча діяльність, цікава робота, тверда воля, терпимість до думки інших, уміння приймати обдумані рішення, відповідальність, котрі, в першу чергу, забезпечують належну продуктивність в управлінні закладами середньої освіти.
Крім того вважаємо, що важливими соціально-психологічними чинниками, які підвищують рівень задоволеності управлінською взаємодією, є: комунікативна компетентність учасників управлінського процесу; демократичний стиль керівництва; діалогічна взаємодія; задоволення потребово-мотиваційної сфери учасників управлінської взаємодії; мотивація досягнення успіху у взаємодії; високий рівень міжособистісних ділових стосунків; реалізація статусу керівника в певній рольовій позиції; мотивація взаємодії; настановлення на результат взаємодії. Формуванню схильності до демократичного стилю керівництва сприяють середній (та вище середнього) рівень потреби у спілкуванні, службово-товариська форма спілкування, діалогічне спілкування, тактики поведінки в конфліктних ситуаціях, такі як прагнення до перемоги, пошук оптимального рішення, компроміс. З дослідження ми дійшли висновку, що досягти цього допомагає керівникові педагогічна рада.
. Проте, аналіз результатів дослідження свідчить, що рівень управлінської культури керівників шкіл не відповідає вимогам сьогодення, а для формування та розвитку її компонентів не створені спеціальні умови в системі післядипломної педагогічної освіти.
Зазначмо, що робота директора школи сьогодні потребує нового мислення, що зв’язане з проникненням менеджменту в управлінську діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів. З позицій внутрішньо-шкільного менеджменту важливими є переорієнтація акценту управління з освітніх процесів на розвиток людського потенціалу, що здійснює ці процеси. Важливим є створення своєрідної «кадрової політики» навіть у маленькій школі. Першорядне значення має формування внутрішньо-шкільної культури: бачення своєї місії, усвідомлення цілей, створення своєї системі цінностей, що має соціальне значення, забезпечення високої вмотивованості управлінських дій тощо. Для цього, перш за все, треба надати кожному керівнику загальноосвітнього навчального закладу відповідної управлінської освіти.
Педагогічна рада найяскравіше ілюструє переваги роботи колективу як добре організованої команди. Вважаємо, що освоєння нового в підготовці й проведенні педрад іде в процесі переоцінки старих управлінських і педагогічних цінностей, подань й орієнтирів, що відбувається не за вказівкою або з волі керівника школи, а як результат зростання професійної компетентності, рівня психологічної культури педагогічного колективу.
Варіативність технологій, форм, прийомів і методів при плануванні, організації й проведенні педагогічних рад визначається сполученням багатьох обставин: досвіду, позицій адміністрації школи, рівнем сформованості педагогічного колективу, професійних якостей.
Слід зазначити, що нові підходи до педради орієнтовані на цілком певне коло керівників шкіл, для яких цінність особистості учня нерозривно пов’язана із цінністю особистості вчителя. Такі керівники вірять у можливості творчого росту кожного вчителя й створюють умови для його професійного росту.
В. Сухомлинський вбачав місію керівника школи в тому, щоб зробити кожного вчителя вдумливим, допитливим дослідником. Саме високий рівень управлінської культури керівника сприяють піднесенню ефективності роботи педагогічної ради, яка забезпечує максимальну результативність, високу якість навчально-виховного процесу.
Сьогодні переважна більшість керівників загальноосвітніх закладів не акцентують увагу на виявленні власного рівня сформованості управлінської культури та її розвитку. Тому ми вважаємо, що пріоритетним для системи підвищення кваліфікації є розробка й обґрунтування завдання розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх закладів, зокрема під час проведення педагогічних рад. На сьогоднішній день можна зробити висновок, що шкільна практика свідчить про недостатню підготовленість керівників шкіл до професійної управлінської діяльності, про відсутність у багатьох із них необхідної культури спілкування.
Для визначення рівня культури керівника під час проведення педагогічних рад пропонуємо використовувати такий підхід за яким при атестації педагогічних працівників загальноосвітнього закладу вивчається рівень сформованості їх культури спілкування, як складової загальної культури і визначати такими категоріями: низький, середній і високий.
Право керувати - високе право, і його треба заслужити високим професіоналізмом, належним рівнем володінням всіх перелічених у магістерській роботі видів культури, чесною і самовідданою працею. А для цього треба навчитися поважати людей, бути стриманим, чуйним і доброзичливим до них, вміти слухати і чути вчителя, завжди відчувати «биття пульсу» шкільного колективу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?