Дипломна робота «Управління продуктивністю праці на підприємстві», 2014 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.05.2015 11:46 · від Анастасия · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 4 Розділ 1. Теоретичні основи управління продуктивністі праці на підприємстві. 6.1.1. Продуктивність праці як об’єкт управління. 6 1.2. Методичне забезпечення процесів управління продуктивністю праці. 11.1.3. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці. 14 1.4. Технологія розробки програм управління продуктивністю праці на підприємстві. 21. Розділ 2. Діагностика системи управління продуктивністі праці на пат «дмкд». 27.2.1. Загальна характеристика ПАТ "ДМКД". 27 2.2. Аналіз показників продуктивності праці на підприємстві. 39 2.3. Виявлення резервів продуктивності праці. 42 Розділ 3. Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві пат «дмкд». 53.3.1. Шляхи підвищення продуктивності праці ПАТ «ДМКД». 53.3.2. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення продуктивності праці підприємства ПАТ «ДМКД». 57. Розділ 4. Охорона праці. 69 4.1. Охорона праці в Україні. 69 4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 71 4.3. Заходи щодо оптимізації умов праці. 73 Висновки. 76 Список використаних джерел. 78

Висновок

Отже, продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів на підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. Для економіки України необхідні якісні зміни у професійній підготовці фахівців вищої кваліфікації у сфері економічних знань.
Оскільки продуктивність праці охоплює планування, організацію, керівництво, контроль і регулювання, то управління продуктивністю вимагає ефективних контактів і розуміння різних служб у створенні обсягів виробництва. Головним ресурсом підприємства є праця людини, завдяки якій відбувається процес виробництва життєвих благ для кожної людини та для суспільства загалом. Отже, продуктивні сили – це система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення природних ресурсів відповідно до потреб людей, створює матеріальні і духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці. Вони є провідною ланкою суспільного способу виробництва, а їх рівень — загальним показником соціально-економічного прогресу, оскільки з їх розвитком зростають продуктивність праці, національне багатство, з'являються нові джерела енергії тощо. Підвищення продуктивності праці означає економію сукупної праці, що витрачається на вироблення продукції, зменшення всього матеріалізованого в продукті робочого часу. Економічне зростання без живої праці практично неможливе, але залежно від наукової та технічної озброєності праця може бути більш або менш продуктивною. Завдяки таким чинникам як підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення управління, організації виробництва та праці збільшення обсягів виробництва можливо зменшити витрати на виробництво. Об’єктом дослідження курсової роботи було ПАТ "ДМКД". Дане підприємство за 2011 рік виробило продукції на в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року збільшився на 1723,8 млн. грн., головним чином, за рахунок збільшення ціни на товарну продукцію (1378,6 млн.грн.). Збільшення обсягу виробництва сприяло росту товарної продукції на 345,2 млн.грн. Продуктивність праці за 2011 рік зросла відносно 2010 року на 12,3%, а по виробництву товарної продукції на 11,4 %. Головним чинником, що вплинув на підвищення продуктивності праці за відповідний період являється збільшення обсягів виробництва та зменшення чисельності на підприємстві. Фактична середньооблікова кількість штатних працівників зменшилась на 1025 осіб. Виробнича собівартість товарної продукції збільшилася на 373,9 млн.грн. в порівнянні з минулим роком.
Для проведення розрахунків по ефективності використання наявного персоналу, а зокрема продуктивності праці були проаналізовані на предмет доцільності використання всі можливі методи оцінки відповідного показника, приведені в розділі 1. Велике значення для підвищення продуктивності праці мають організаційно – економічні фактори, які визначаються рівнем організації виробництва, праці й управління. До таких факторів належать: удосконалення форм організації суспільного виробництва, його подальшої спеціалізації та концентрації, удосконалення організаційно-виробничих підрозділів і допоміжних служб на підприємстві; удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації праці, застосування передових методів і прийомів праці; поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці; удосконалення матеріального стимулювання праці; удосконалення організації управління виробництвом шляхом удосконалення системи управління виробництвом, поліпшення оперативного управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом. Тому визначивши найефективніші напрямки роботи по підвищенню продуктивності, слід прийняти відповідні мотивуючі рішення і в наступному періоді зосередити увагу саме на цих напрямах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?