Курсова робота «Подолання безробіття та програми сприяння зайнятості населення України», 2014 рік

З предмету Економіка праці · додано 16.05.2015 16:23 · від юра паук · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Проблеми та наслідки безробіття в україні 5 2. Державна політика зайнятості та розробка програм сприяння зайнятості 9 3. Програма сприяння зайнятості населення в україні 15 Висновки 27 Список літературних джерел 29

Висновок

Ринок праці є важливою складовою частиною економі ки кожної країни на сучасному етапі. Основною проблемою ринку праці є безро біття, яке потребує державного регулювання, статистичного обліку, аналізу та прогнозування. Аналізуючи рівень безробіття в Україні та країнах ЄС, можна побачити, що вони перебувають на одному рівні. Відсутність робочих місць у країні зумовлює негативні наслідки, насамперед порушує психічну врівноваженість її громадян. Потрібно чітко розмежовувати такі поняття, як державне регулювання зайнятості, тобто вплив держави щодо стимулювання розвитку робочих місць, та державного регулювання ринку праці, тобто регулювання наслідків функціонування економіки, пов'язаних з виникненням безробіття. Таким чином, проблема безробіття набуває особливої актуальності і потребує глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які можна використовувати для розроблення і реалізації ефективної соціально-економічної політики, спрямованої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни і зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня.
На сучасному етапі формування ринку праці повинно відбуватися як на регіональному і національному, так і на міжнародному рівні. Практика країн з розвиненою економікою свідчить, що країни, які формують ринок праці з урахуванням національних і міжнародних пріоритетів, мають низький рівень безробіття і висококваліфіковану робочу силу. Також, аналізуючи помилки багатьох вчених, слід чітко розмежовувати такі поняття, як державне регулювання зайнятості, тобто вплив держави щодо стимулювання розвитку робочих місць, та державного регулювання ринку праці, тобто регулювання наслідків функціонування економіки, пов’язаних з виникненням безробіття.
На проведення політики зайнятості держава витрачає приблизно 0,41% ВВП, що значно менше, ніж в інших країнах (2,6% - Швеція, 3% - Франція, 1,6% - Угорщина) [ 4, с. 184]. Тому першочерговим завданням у проведенні активної політики ринку праці повинно бути її фінансове забезпечення. Для збільшення фінансування зайнятості населення необхідно посилювати вплив держави на рівень національного виробництва.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008 затверджено програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Дана Програма визначає заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.
В основу розроблення Програми покладені засади Національної тристоронньої угоди про зайнятість та робочі місця. Ця Програма є основою для розроблення територіальних та місцевих програм зайнятості населення в сучасних умовах ринкових відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?