Курсова робота «Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток», 2015 рік

З предмету Право · додано 05.05.2015 23:14 · від Світлана · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Розвиток ідей про кодифікацію норм у міжнародному праві Розділ 2. Поняття, мета та значення кодифікації норм міжнародного права Розділ 3. Офіційна та неофіційна кодифікація норм міжнародного права Розділ 4. Комісія ООН з прогресивного розвитку і кодифікації міжнародного права : мета діяльності, особливості формування та функціонування Висновки Список використаних джерел

Висновок

Процес кодифікації міжнародного права здійснюється досить давно, а її значення дуже велике, в тому числі і для розвитку законодавства держав, хоча, на нашу думку, велика роль на сучасному етапі приділятиметься процесу прогресивного розвитку міжнародного права. Вагома частина існуючих областей міжнародного права вже кодифікована. Однак це не означає, що кодифікація міжнародного права йде в минуле. З'являються нові міжнародно-правові інститути і галузі, норми яких будуть відчувати потребу в кодифікації. Одночасно будуть формуватися нові і видозмінюватися старі звичайні норми міжнародного права, що неминуче вимагатиме їх кодифікації.
Кодифікаційний процес дозволяє підсилити соціальний характер міжнародного права, відобразити в ньому соціальні цілі, що відповідають потребам міжнародного співтовариства в цілому. За допомогою кодифікації конкретні норми, інститути і галузі перебудовуються відповідно до цілей і принципів всієї системи міжнародного права, в результаті чого система усталюється. Кодифікаційний процес відкриває великі можливості для участі всіх держав у правотворчості.
Отже, кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного права слід все-таки розглядати як самостійні, але взаємопов'язані напрямки і під першим розуміти систематизацію норм, в яких існує потреба на міжнародній арені, під другим - розробку нових норм для цих же цілей
Кодифікація може бути офіційною і неофіційною. Офіційна кодифікація здійснюється у формі договорів. Вона з'явилася у другій половині минулого століття і спочатку цілком була присвячена законам і праву війни. Важливу роль в кодифікаційному процесі зіграли дві скликані за ініціативою Росії Гаазькі конференції миру (1899 і 1907 рр.), Ліга Націй.
Проте реальні досягнення на цьому шляху були отримані тільки зі створенням ООН, яка виробила механізм для кодифікації міжнародного права. Центральне місце в ньому займає Комісія міжнародного права, що складається з 34 членів, що обираються на 5-річний термін. На базі проектів КМА були прийняті дві конвенції по праву договорів, конвенції по дипломатичному і консульському праву, чотири конвенції 1958 по морському праву і т.д. Кодифікаційної роботою займаються також інші структурні підрозділи ООН (наприклад, Комісія з прав людини).
Отже, за час своєї роботи кодифікація міжнародного права завершила проекти міжнародно-правових норм щодо регулювання відносин у сфері права міжнародних договорів, питання фрагментації міжнародного права, шляхів і способів отримання доказів наявності звичайних норм міжнародного права, основних прав і обов'язків держав, різних аспектів правонаступництва держав, юрисдикційних імунітетів держав, громадянства та без громадянства, міжнародного кримінального права, міжнародного морського права, міжнародної відповідальності держав, права зовнішніх зносин, арбітражної процедури врегулювання суперечок.
Кодифікація міжнародного права здійснюється такими основними способами:
1) встановленням точного змісту і чіткого формулювання вже здавна існуючих (звичайних і договірно-правових) принципів і норм міжнародного права в тій чи іншій сфері відносин між державами;
2) зміною або переглядом застарілих норм;
3) розробкою нових принципів і норм з урахуванням актуальних потреб міжнародних відносин;
4) закріпленням в узгодженому вигляді всіх цих принципів і норм в єдиному міжнародно-правовому акті (в конвенціях, договорах, угодах) або в ряді актів (в конвенціях, деклараціях, резолюціях конференцій).
Підсумовуючи, слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку юридичної науки на розгляді кодифікації міжнародного права знаходяться питання застережень до міжнародних договорів, впливу збройних конфліктів на дію міжнародних договорів, імунітету посадових осіб держави від іноземної кримінальної юрисдикції, питання «aut dedere auf judicare» (обов’язок «або видати, або переслідувати» людину), відповідальності міжнародних організацій, відповідальності за дії, не заборонені міжнародним правом, і тому подібне.
Кодифікацією і прогресивним розвитком міжнародного права займаються і регіональні міжнародні організації, спеціальні органи яких створюють проекти міжнародних договорів. Наприклад, Радою Європи були розроблені проекти Конвенції про захист основних прав і свобод 1950 р і чотирнадцяти протоколів до неї, Європейської соціальної хартії 1961 і Переглянутої хартії 1996, Конвенцію Ради Європи про протидію торгівлі людьми 2005 тощо.
Неофіційною кодифікацією займаються такі авторитетні установи, як Інститут міжнародного права (Ганта, Бельгія), Асоціація міжнародного права (Брюссель, Бельгія), Американський інститут міжнародного права.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?