Курсова робота «Продуктивні сили суспільства, їх стан в сучасних умовах господарювання», 2012 рік

З предмету Політична економіка · додано 14.04.2015 00:27 · від Олена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 2 Розділ І. Продуктивні сили і їх структура. 4 1.1. Сутність продуктивних сил. 4 1.2. Структура продуктивних сил. 4 1.2.1. Людина, робоча сила, її ціна і вартість.4 1.2.2. Засоби виробництва: Предмет праці і засоби праці.8 1.2.3. Суспільний поділ праці.9 1.3. Продуктивні сили, як основа виробничих відносин.14 1.3.1. Виробничі відносини.14 1.3.2. Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин.15 1.4. Наука та інформація.17 Розділ ІІ. Принципи розміщення продуктивних сил.20 2.1. Принципи розміщення продуктивних сил.20 2.2. Основні фактори і критерії, що впливають на розміщення продуктивних сил.21 Розділ III. Стан продуктивних сил в сучасних умовах господарювання в Україні.26 Висновки. 35 Список використаних джерел.37

Висновок

Продуктивні сили – система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створює матеріальні і духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці. До цій системи належать: працівники, засоби праці, предмети праці, використовувані сили природи, наука як специфічна продуктивна сила, форми і методи організації виробництва, інформація. Продуктивні сили виражають ставлення людини до природи, ступінь оволодіння людини силами природи. Вони є провідною стороною суспільного способу виробництва, а їх рівень загальним показником соціально-економічного прогресу, оскільки з їх розвитком зростають продуктивність праці, національне багатство, з’являються нові джерела енергії тощо. Водночас головним критерієм суспільного прогресу є розвиток людини, її потреб, інтересів, цілей. Взаємодія особистісних (людини) і речових (засобів виробництва) факторів виробництв є найважливішою умовою зростання продуктивної праці, національного багатства, у процесі такої взаємодії виникає нова продуктивна сила, не властива жодному із цих факторів зокрема.
Аналіз суспільного виробництва дає змогу усвідомити цілісність
суспільства, визначити основу, джерела та рушійні сили суспільного розвитку, визначити критерій суспільного поступу. При цьому очевидним є те, що сучасне суспільне виробництво неможливе без оптимального використання досягнень науково-технічного прогресу. В свою чергу науково-технічна революція, яка є досить складним соціальним явищем, що справляє суттєвий вплив на всі сфери життєдіяльності людини, вимагає уважного дослідження і обережного підходу, щоб запобігти негативним наслідкам використання науково-технічних досягнень.
Економічно ефективне розміщення і територіальна організація продуктивних сил можлива лише за умови врахування сукупності чинників, що впливають на ці процеси. Чинниками розміщення продуктивних сил та розвитку економіки регіонів називають сукупність аргументів (причин), що зумовлюють вибір місця просторового розташування окремих підприємств, їх груп і галузей. Розрізняють такі групи чинників: сировинні — кількісні запаси і якісний склад природних ресурсів, умови їх експлуатації і використання, кліматичні, гідрогеологічні, орографічні та ін.; екологічні — природоохоронні, комплексного використання природних ресурсів і чинники забезпечення сприятливих екологічних умов для життя і діяльності населення; технічні — досягнутий і можливий у перспективі рівень техніки і технологій; соціально-демографічні — забезпеченість виробництва трудовими ресур-сами, стан виробничої і соціальної інфраструктури; економічні — вартість капіталовкладень, строки будівництва, ефективність (дохідність) виробництва, призначення і якість продукції, виробничі зв'язки, економіко-географічне і транспортне положення та ін.
Новий етап у розвитку продуктивних сил держави повинен супроводжуватися процесами їх модернізації, прогресивними зрушеннями в територіально-галузевих пропорціях. У зв'язку з цим актуалізується завдання опрацювання концептуально нових підходів до формування і розвитку продуктивних сил як фундаменту економіки, який забезпечує, з одного боку, нормальний перебіг відтворювальних процесів, а з другого — вирішення нагальних соціальних завдань.
Україна має значний природно-ресурсний, трудовий, соціальний та виробничий потенціал регіонів, який внаслідок тривалої системної кризи зазнав певної руйнації. Його відновлення можливе лише на основі удосконалення територіального управління, активної координації господарської діяльності окремих суб'єктів та розвитку нових форм стимулювання регіональної економіки. Важливо сформувати розгалужену систему міжрегіональних економічних зв'язків, розширити можливості кооперування і комбінування виробництва з метою формування стабільних господарських територіальних систем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?