Курсова робота «Психологічні особливості розвитку емоційної сфери старших дошкільників засобами музичного мистецтва: психодіагностичний аспект».», 2015 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 09.04.2015 19:28 · від Марія · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. с. 3. Розділ 1. Психологічні особливості розвитку емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку. с.7. 1.1. Соціальна ситуація розвитку дошкільника. с. 7. 1.2. Розвиток емоційної сфери старших дошкільників. с.8 1.3. Шляхи розвитку емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку засобами музичного мистецтва. с. 11. Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей впливу творів музичного мистецтва на розвиток емоційної сфери дошкільників. с. 19. 2.1. Мета, завдання та методика експериментального дослідження.с. 19. 2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження. с. 23. 2.3. Рекомендації, спрямовані на формування інтересу дошкільників до творів українського музичного мистецтва. с. 27. Висновки. с. 30. Список використаних джерел. с.32.

Висновок

У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення проблеми формування та розвитку емоційної сфери старших дошкільників засобами музичного мистецтва.
1. Однією з важливих особливостей дошкільного віку є підвищена емоційність дитини. Наша робота була орієнтована на розвиток емоційної сфери дошкільників за допомогою сприйняття музики. У зв'язку з поставленою метою в першій частині нашої роботи розглянуто стан досліджуваної проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних психологів і педагогів, проаналізовано особливості розвитку емоційної сфери старших дошкільників і вивчені шляхи розвитку емоційної чуйності у дошкільнят засобами музики. Аналіз наукових та методичних джерел дозволяє зробити висновок про наявність активного інтересу сучасних дослідників до проблеми розвитку емоційної сфери дітей дошкільного та шкільного віку.
2. За словами Л.С.Виготського, емоційний розвиток дітей - один з найважливіших напрямків професійної діяльності педагога. Емоції є «центральним ланкою» психічного життя людини, і перш за все дитини [9]. Власне, емоційний розвиток - це ряд взаємозв'язаних напрямків, кожен з яких має свої певні засоби впливу на емоційну сферу і відповідно механізми включення емоцій. Емоційний розвиток включає:
 розвиток емоційного реакції;
 розвиток емоційної експресії;
 розвиток емпатії;
 формування уявлень про різноманіття людських емоцій;
 формування словника емоційної лексики.
Музика здійснює такий вплив на дитину вже з перших днів її життя, то необхідно використовувати це як засіб педагогічного впливу. До того ж, музика надає широкі можливості для спілкування дорослого з дитини, створює основу для емоційного контакту між ними [21].
3. Музика, в силу її емоційності, є привабливою для дитини. Для успішного засвоєння музичних творів, крім загальних здібностей, діти повинні володіти комплексом музичних задатків, які об'єднуються в поняття музикальність. Основою музикальності є емоційна чуйність до музики. Емоційна чуйність - одна з найважливіших музичних здібностей. «Тільки емоції відкривають в мистецтві справжній доступ до ідеї і образу», - зазначав Л.С.Виготський [9]. Емоційна чуйність може бути розвинена в усіх видах музичної діяльності - сприйнятті, виконанні, творчості, так як необхідна для сприйняття і осмислення музичного змісту, а, отже, і його вираження (у виконавчій і творчій діяльності).
4. Метою нашого експериментального дослідження було визначення рівня прояву емоційної чуйності до музики у старших дошкільників та рівень їх ерудованості в музичному мистецтві. Для розв’язання завдань експериментального дослідження нами було використано наступні методи: метод спостереження, метод опитування (бесіда), статистичні методи обробки даних. Дослідження проводилося нами на базі ДНЗ «Берізка» №2 м.Ковель Волинсьої обл. Всього дослідженням було охоплено 20 дітей віком 5-6 років.
Високий рівень прояву емоційної чуйності було виявлено у двох досліджуваних. Середній рівень прояву емоційної чуйності в групі було виявлено у 15 дітей. Незважаючи на те, що музика вважається найбільш емоційним видом мистецтва, нами був зафіксований низький рівень прояву емоційної чуйності у трьох досліджуваних.
5. Таким чином, аналізуючи дані експерименту, можна зробити висновок про недостатню спрямованість вихователів до розвитку емоційної сфери дитини в педагогічній діяльності. Педагогам потрібно продумати зміст і форми спеціально-організованої діяльності, спрямованої не тільки на збагачення емоційного досвіду дошкільнят, а й на осмислення ними "мови" емоцій.

5. Для формування інтересу дітей до українського музичного мистецтва, потрібно використовувати твори талановитих українських композиторів (С.С.Гулак-Артемовського, М.В.Лисенка, М.Д.Леонтовича, К.Г.Стеценка, Я.С.Степового та інших). Вагоме місце також відводиться українській народній фольклорній творчості. Український дитячий музичний фольклор – це найцікавіший, доступний, багатофункціональний матеріал для виховання дітей дошкільного віку, сутність якого полягає в передачі дитині суспільних моральних цінностей і культури нашого народу через прості форми фольклорного матеріалу. Знайомство з українським музичним мистецтвом потрібно також проводити за допомогою театру, де дитина має змогу не лише почути музичний твір у виконанні оркестру, але й пройнятися тими емоціями, які передає нам гра акторів.
Музичне мистецтво українського народу багатогранне, тому якщо підійти до цього питання творчо і прищепити дитині любов до української музики ще з ранніх років, то в майбутньому дитина буде рости справжнім патріотом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?