Курсова робота «Розвиток грошового ринку України», 2015 рік

З предмету Фінанси · додано 27.03.2015 12:48 · від Ланчик · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Економічна сутність грошового ринку 1.1. Роль, значення, структура грошового ринку 1.2. Особливості попиту та пропозиції на грошовому ринку 1.3. Рівновага на грошовому ринку РОЗДІЛ 2. Сучасний стан грошового ринку України 2.1. Динаміка грошових агрегатів 2.2. Аналіз депозитних операцій грошового ринку 2.3. Стан ринку цінних паперів РОЗДІЛ 3.Перспективи розвитку грошового ринку в Україні

Висновок

На сьогоднішній день сформувалися різні типи моделей фінансових ринків, розподілених з урахуванням тієї ролі, яку виконує банківська система у процесі нагромадження й розміщення капіталу у всіх галузях економіки, а також у забезпеченні необхідних умов економічного зростання.
Залежно від місця проведення угод з цінними паперами є біржовий і позабіржовий ринок, на який припадає 90 % продаж цінних паперів.
У залежності від ступеня регулювання ринок цінних паперів поділяється на три сегменти: офіційний, регульований, вільний.
збільшився в середньому на 8,11 %.
Сьогодні ринок цінних паперів України знаходиться на початковій стадії розвитку. При цьому існує значний потенціал як з боку професійних учасників ринку, так і з боку інвесторів.
Найважливішим джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів виступають такі види цінних паперів, як акції, облігації та інвестиційні сертифікати.
У 2012 році Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішніх державних позик на загальну суму 70 657,06 млн., а в 2013 році було розміщено 42 947,87 млн. грн.., в 2014 році загальна сума ОВДП склали 49 479,53 млн. грн..
Вкладення у цінні папери, крім акцій, випущені резидентами, на 01.03.2012 року становили 86.0 млрд. гривень. У річному обчисленні їхній приріст прискорився до 17.5 % За строками погашення найбільша питома вага зберігається за цінними паперами зі строком погашення понад 2 роки – 44,9 %.
Загальний обсяг активів банків станом на 01.12.2014 становив 1127192 млн. грн. Станом на 01.02.2015 року за даними Асоціації українських банків кількість банків становить 159.
Кредити,в основному були надані сектору не фінансових корпорацій, залишки за якими становили 578,0 млрд. гривень, при цьому кредити у національній валюті збільшилися на 10,7 % у річному обчисленні. Зростання кредитних вкладень спостерігалося за всіма строками погашення, а найбільше строком до 1 року.
Таким чином, за результатами аналізу можна стверджувати, що ситуація на кредитному рівні стабілізується, але в той же час, продовжує спостерігатись спад ділової активності учасників кредитного ринку.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік враховують тенденції розвитку вітчизняної економіки та грошово-кредитної сфери. Реалізація бюджетної політики на 2014 рік буде спрямована на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації національного виробництва, продовження виконання комплексу заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату в Україні, стимулювання експорту, зменшення рівня безробіття та збільшення рівня добробуту громадян.
Не досить позитивна ситуація склалася на ринку депозитів, але очікується стабілізація відпливу коштів з депозитних рахунків громадян. Так, з початку місяця станом на 29 квітня 2014 року спостерігається приріст депозитів фізичних осіб майже у всіх областях.
За прогнозами експертів, зниження процентних ставок буде помірним. Ставки за депозитами, як у гривні, так і у валюті в 2014 році не кардинально знижуться. Швидше за все, прибутковість по внесках залишиться на нинішніх рівнях, 16-18 % річних у гривні та 5-6 % річних у доларах США.
Загальний обсяг нових кредитів у 2014 році значно зменшився в порівнянні з 2013, так кредитування домашніх господарств зменшилося на 1.4 %, а нефінансових корпорацій на 0.6 %.
Нaцioнaльний бaнк Укpaїни буде вживати зaхoди з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Також, будуть проведені зaхoди щoдo cпpияння пpoцеcaм кoнcoлiдaцiї в бaнкiвcькoму cектopi.
За результатами дослідження сформульовано висновки, які відображають вирішення завдань дослідження відповідно до поставленої мети.
На підставі дослідження різних трактувань поняття «грошовий ринок», їхнього узагальнення, аналізу і порівняння обґрунтовано визначення даної економічної категорії. Розглядаючи сутність грошового ринку, слід зауважити, що це питання є дискусійним і недостатньо висвітленим у літературі. У західній літературі грошовий ринок нерідко ототожнюють з фінансовим ринком. Виділено специфічні особливості грошового ринку. Специфіка грошей як абсолютно ліквідного товару зумовлює істотну специфіку їх переміщення між суб'єктами грошового ринку - а також усіх інструментів та самого механізму функціонування цього ринку. Механізм грошового ринку має істотні відмінності від механізму звичайного товарного ринку.
Проаналізовано основні фактори, що визначають попит та пропозицію на гроші. Адже велику роль у механізмі ринку грошей відіграє попит, під яким слід розуміти бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей на певний момент. Пропозиція грошей являє собою той запас грошей, який економічні суб’єкти готові надати в тимчасове користування позичальникам. Це більш екзогенне явище, ніж попит на гроші. Вона формується на базі наявної маси грошей в обороті й емісійної діяльності банків. Тому банки, регулюючи пропозицію грошей, повинні орієнтуватися на зміну попиту на гроші, а не навпаки. Зрівноваження попиту і пропозиції на ринку грошей визначає об’єктивний рівень ставки процента, за якого досягається стабілізація кон’юнктури цього ринку.
В роботі здійснено структуризацію грошового ринку з позиції різних підходів. Основними з них є: види інструментів, з допомогою яких гроші переміщуються від продавців до покупців; інституційні ознаки грошових потоків; економічне призначення купівлі грошей. Кожний сегмент фінансового ринку має свою характерну специфіку та особливості функціонування. Причому один і той самий актив може бути товаром на декількох ринках, тому між усіма елементами грошового ринку, незалежно від того, за якими критеріями вони були вивчені, існує внутрішній взаємозв’язок, що підтверджує його внутрішню єдність.
Здійснено систематизацію моделей фінансових ринків, з врахуванням тієї ролі, яку виконує банківська система. Основними моделями, за якими функціонує фінансовий ринок є: банкоцентрична або континентальна модель.
Враховуючи ряд факторів визначено, що фінансовий ринок України є банкоцентричним. Зокрема, це підтверджують такі факти: перерозподіл ВВП в Україні значною мірою відбувається за допомогою інструментів банківської системи, ніж за рахунок механізмів фондового ринку. Дослідивши особливості функціонування грошового ринку України та проаналізувавши його основні показники необхідно зазначити, що на даний час потеціал фінансового ринку як фактора економічного зростання України в цілому реалізується недостатньою мірою.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження отримано фундаментальні результати, поставлені цілі виконано.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?