Дипломна робота «Диплом Стратегія виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів», 2015 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 09.03.2015 19:09 · від Ярослав · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти виходу підприємств на міжнародні ринки цінних паперів.7 1.1. Виникнення міжнародного ринку цінних паперів.7 1.2. Аналіз регулювання ринків цінних паперів зарубіжних країн.20 1.3. Законодавче регулювання міжнародного ринку цінних паперів.28 Розділ 2. Практичні аспекти виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів.36 2.1. Сучасний стан виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів.36 2.2. Аналіз емісії, обігу, розміщення державних цінних паперів на міжнародні ринки.44 2.3. Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній на зарубіжних фондових біржах.59 Розділ 3. Перспективи подальшої інтеграції українських компаній в міжнародні ринки цінних паперів.65 3.1. Механізм державного регулювання виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів.65 3.2. Розроблення моделі прийняття раціонального управлінського рішення українських підприємств на міжнародних ринках цінних паперів.73 3.3. Проблеми та шляхи вирішення виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів.84 Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.98 Висновки та пропозиції.125 Список використаних джерел.130

Висновок

На основі дослідження теми: «Стратегія виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів», можна зробити наступні висновки.
В результаті дослідження зарубіжних теорій ринку цінних паперів встановлено, що теоретичним підґрунтям виходу підприємств на міжнародні ринки цінних паперів компаніями в Україні повинні бути фінансові теорії: вибору моменту виходу на фондову біржу, життєвого циклу підприємств, ціноутворення на акції. Це дало змогу розширити понятійний апарат з первинного розміщення акцій шляхом запровадження понять: «вікно можливостей», «інвестори настрою», «інформаційні каскади» і удосконалити організаційну структуру системи первинного публічного розміщення акцій в Україні.
Запропоновано визначення виходу підприємств на міжнародні ринки цінних паперів як відкритої системи, що «урегульована фінансово-правовими нормами окремих підсистем фінансових відносин і економічних суб’єктів, за допомогою яких, на основі прийняття раціонального управлінського рішення, залучають акціонерний капітал на українському та міжнародному фондових ринках».
Перевагами виходу підприємств на міжнародні ринки цінних паперів є: а) отримання підприємством коштів, які необхідні для інвестицій і які в перспективі не потрібно повертати, як це має місце при їх залученні шляхом отримання банківського кредиту; б) покупці акцій мають право на одержання дивідендів на акції в майбутньому; в) зростання вартості АТ, оскільки акції, якими торгують на фондовій біржі, мають, зазвичай, вищу ціну порівняно з тими, що не торгуються публічно; в) покращення корпоративного іміджу АТ, бо зростає кількість згадувань в пресі та зростає обізнаність про підприємство і його продукцію. Це, в свою чергу, допомагає підприємству підтримувати попит та ліквідність своїх акцій; г) підвищення можливості АТ в отриманні кредиту під нижчі проценти, оскільки стан фінансово-господарської діяльності підприємства стає публічно відомий; д) відбувається посилення фінансової стійкості підприємства порівняно з іншими в цій же галузі, а також отримання вигідніших умов у постачальників, зниження адміністративного та регуляторного тиску, оскільки підприємство уже публічно представлене на фондовій біржі; е) кращі умови для збереження контролю за підприємством: для залучення визначеного обсягу грошових засобів – у США або в Європі може знадобитися випуск в 3–5 разів менше нових акцій, що означає набагато менше розмивання пакета первинних власників; є) проходить посилення економічної безпеки власників підприємства, що одержало західний публічний статус, за рахунок переведення в міжнародну площину адміністративних, політичних ризиків країни.
Негативні наслідки виходу підприємств на міжнародні ринки цінних паперів, є такими: а) залежно від величини частки акцій, які виставлені на продаж, для власника існує ризик втратити контроль над АТ, якщо ця частка перевищує 51%. Власник також може випустити додатковий клас звичайних акцій, але з обмеженим правом голосу, однак такі акції будуть продаватися дешевше, ніж звичайні; б) втрата гнучкості в прийнятті рішень підприємством внаслідок появи нових співвласників, з якими необхідно узгоджувати свої управлінські дії; в) АТ зобов’язане розкрити значний обсяг інформації про свою фінансово-господарську діяльність, наприклад, заробітну плату, бонуси топ-менеджерам, операційні плани, маркетингову стратегію, перспективні інноваційні напрямки розвитку підприємства, що може спричинити її використання в разі недобросовісної конкуренції; г) значні адміністративні витрати АТ, пов’язані зі здійсненням первинного публічного розміщення акцій на фондовій біржі (проведення аудиту, сертифікації, реєстрація на біржі, випуск акцій); д) необхідно задовільняти очікування інвесторів, показуючи позитивну динаміку фінансово-економічних показників, які мають вплив на розвиток курсу акцій; е) акції АТ, що здійснює первинне публічне розміщення акцій, можуть бути продані на початку торгів за ціною, нижчою від реальної вартості акцій, оскільки інвестор не впевнений у його успішному розвитку в майбутньому.
Дослідження динаміки розвитку виходу українських підприємств на міжнародні ринки цінних паперів впродовж 2005–2012 рр. (у 2013 р. було лише проведено одне ІРО) на міжнародних фондових біржах підтвердило, що нa Лондонськiй фондовiй біржi (LSE) було залучено найбільший обсяг капіталу українськими підприємствами за допомогою первинного публічного розміщення акцій. Незважаючи на високі витрати, порівняно з іншими біржами, Лондонська фондова біржа (LSE) надала підприємствам можливість розмістити свої акції швидко і за найвищою ціною у зв’язку з присутністю великої кількості інвесторів та значним обсягом торгів. Друге та третє місце посідають Франкфуртська та Варшавська фондові біржі, які використовувались переважно середніми за величиною підприємствами для розміщення своїх акцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?