Дипломна робота «Податкова система у реалізації соціальної функції держави», 2013 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 04.03.2015 16:03 · від вад · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 4 Розділ 1. Теоретичні засади взаємозв’язку оподаткування та соціальної політики держави.7 1.1. Сутність та склад податкової системи.7 1.2. Напрями соціальної функції держави у ринкових умовах.15 Висновки до другого розділу.24 Розділ 2. Аналіз впливу оподаткування на соціальну сферу.26 2.1. Характеристика діяльності ПП «Валентина» як об’єкт спостереження.26 2.2. Податок з доходів фізичних осіб.30 2.2.1. Податок на доходи фізичних осіб як чинник соціальної справедливості в оподаткуванні.40 2.2.2. Проблеми застосування податкової соціальної пільги.46 2.2.3. Впровадження податкового кредиту, як елемент соц. політики держави.53 2.3. Податок на додану вартість.59 Висновки до другого розділу.67 Розділ 3. Напрями удосконалення оподаткування як чинника соціальної політики держави.69 3.1. Упорядкування податкових пільг, пов’язаних із соціальною функцією держави.69 3.2. Перспективи оптимізації пільгового оподаткування доходів населення.76 Висновки до третього розділу.81 Висновки і пропозиції.83 Список використаних джерел.86

Висновок

В умовах ринкової економіки перед податковою системою постають пріоритети забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня. Фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, сплачують на сьогодні як загальнодержавні так і місцеві податки і збори, такі як: мито, податок з власників транспортних засобів, плата за землю, збори на обов’язкове соціальне та пенсійне страхування, податок з реклами, збір з власників собак та багато інших.
На сучасному етапі, одним із головних бюджетоутворюючих податків, є податок на доходи фізичних осіб, що представляє собою обов’язковий нецільовий платіж фізичної особи до місцевого бюджету для фінансування його видатків. Оподатковуваним доходом повинен бути сукупний доход, скоригований на суму податкових вилучень та зменшений на суму економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму та інших пільг.
Варто зазначити, що на обсяг податкових надходжень від оподаткування особистих доходів впливають: по-перше, фактори, що закладені в самому механізмі оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, склад об’єкту оподаткування, податкові ставки та інші; по-друге, значний вплив спричиняють об’єктивні фактори ринкового економічного середовища, головними з яких є, величина доходів населення, чисельність працюючих, на яку, в свою чергу, впливає низка чинників, таких як, рівень безробіття, трудової міграції тощо.
Проаналізувавши динаміку надходжень податку з доходів фізичних осіб, можна стверджувати, що його частка у загальній сумі податкових надходжень місцевих бюджетів у цілому по Україні має тенденцію до зростання після реформування механізму справляння податку. Так, за період 2009-2010 рр. вона зросла більше ніж на 10 відсоткових пунктів і у 2010 р.
становила понад 63 %.
Також встановлено, що в Україні мінімальна заробітна плата до 2009 року була значно нижчою за прожитковий мінімум, хоча в динаміці ситуація покращується. Так, якщо у 2004 році співвідношення між мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом становило лише 55,8 %, то у 2010 році - вже 108,2 %, що є, без сумніву, позитивною тенденцією.Що стосується податкового навантаження, то найбільше припадає на доходи, одержані у вигляді заробітної плати, тобто більшу питому вагу вилучень доходів у населення у вигляді податків мають менш заможні верстви населення, оскільки вони фактично не отримують пасивних доходів і основним джерелом їхнього статку є заробітна плата.
Удосконалення особистого прибуткового оподаткування повинно відбуватися на основі впровадження комбінованих технологій справляння податку з доходів фізичних осіб. Враховуючи реалії сучасного податкового регулювання та досвід зарубіжних країн запропоновано модель оподаткування трудових доходів фізичних осіб на основі прогресивного оподаткування. Застосування помірних ставок прогресивної шкали від 10 до
25 % зменшить податкове навантаження на платників із низьким і середнім
рівнем доходів та поступово підвищить його для заможних платників, що збільшить надходження до бюджету.
Обґрунтовано необхідність відновлення ролі і економічного призначення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Його застосування дозволить зменшити базу оподаткування кожного платника та знизити податкове навантаження.
Важливим заходом є також формування податкової культури, адже
податкові відносини в Україні мають стати прозорими, і платники податків
та податкових платежів мають право знати, на що використовуються їх кошти.
Потрібно також впроваджувати у життя методи скорочення ухилення
від сплати податків, які полягають у створенні в суспільстві таких умов для
фізичних осіб, коли приховувати об'єкти оподаткування буде їм невигідно.
Доцільно наголосити, що вдосконалювати систему оподаткування
фізичних осіб необхідно з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн.
Реформування системи оподаткування фізичних осіб повинне проводитись синхронно з упорядкуванням та оптимізацією системи державних видатків і вирішенням важливих питань, що стосуються доходів громадян.
Таким чином, податкову систему країни треба змінювати таким чином, щоб більш враховувались економічні інтереси обох сторін - держави і платників податків, а також усувалась зацікавленість платників в податкових незаконних ухиляннях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?