Курсова робота «Становлення та розвиток податкової системи України», 2013 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 04.02.2015 00:48 · від Альона · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи побудови податкової системи України.6 1.1. Історичні етапи становлення та розвитку податкової системи в Україні.6 1.2. Сутність податкової системи.10 1.3. Нормативно-правове забезпечення податкової системи.14 РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану податкової системи України.17 2.1. Особливості розвитку податкової системи. 17 2.2. Аналіз податкових надходжень.19 2.3. Оцінка ефективності податкової системи.22 РОЗДІЛ 3.Шляхи вдосконалення податкової системи України.26 3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи.26 3.2. Перспективи реформування податкової системи.29 Висновки.32 Список використаної літератури.33 Додатки.36

Висновок

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.
Податкова система України пройшла певний шлях свого становлення і нині перебуває на етапі вдосконалення. Вона визначає суб’єктів сукупність податків, зборів (обов’язкових платежів) та порядок проведення операцій з оподаткування.
Податкова система має відображати конкретні умови країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, зовнішньої внутрішньої політики, традицій народу, географічне положення і безліч інших чинників. У зв’язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися в різних країнах.
Аналіз діючої податкової системи України свідчить про необхідність її реформування. Податкова система України ніколи не відзначалась високою ефективністю. Попри неодноразові спроби реформування цей основний механізм фінансового впливу на соціально-економічний розвиток країни залишається недосконалим і викликає чимало нарікань.
З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. Податковий кодекс є кроком на шляху до створення більш досконалої системи оподаткування. Він має ряд переваг: зменшення кількості податків, зниження певних податкових ставок, символічну плату за порушення Податкового кодексу у першому півріччі тощо. Проте не зважаючи на ці переваги, даний законодавчий документ має низку серйозних недоліків: негативні умови оподаткування для середнього та особливо малого бізнесу, обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною системою оподаткування тощо. Таким чином, навіть ці окремі зауваження щодо Податкового кодексу свідчать про необхідність його вдосконалення,
Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забеспечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини. Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних з керованістю економіки, як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення.
Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.
Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів економічних процесів у державі.
На нащу, думку реформування податкової системи має відбуватися не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному, основним напрямом якого є вдосконалення системи місцевого оподаткування, що має ліквідувати дисбаланс міждохідною та видатковою частинами бюджетів регіонів.
Отже, важливим завданням держави на сучасному етапі формування її конкурентного середовища і створення сприятливих умов для розвитку виробництва та підприємництва є реформування податкової системи шляхом зниження податкового навантаження. Однак, це зниження слід провести поступово з метою стабільного надходження коштів до бюджету України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?