Курсова робота «Правові основи та напрями діяльності підприємства в ринкових умовах», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.12.2014 13:14 · від Анаствсія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти правових основ функціонування підприємства 1.1. Сутність створення, реєстрації, ліквідації та реорганізації підприємства 1.2. Загальні принципи управління підприємством і самоврядування трудового колективу 1.3. Шляхи удосконалення відносин партнерства між державою та підприємством Розділ 2. Виробнича програма підприємства 2.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання 2.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства 2.3. Фонд заробітної плати працівників машинобудівного підприємства 2.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів машинобудівного підприємства 2.5. Складання кошторису витрат на виробництво продукції 2.6. Калькулювання собівартості продукції Висновки Література Додатки

Висновок

Підприємство - це самостійний, організаційно відособлений суб'єкт виробничої сфери народного господарства, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи промислового характеру чи надає платні послуги. Підприємство має конкретну назву - завод, фабрика, комбінат, шахта, майстерня і т.п.
Головною метою (місією) створення і функціонування підприємства є одержання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам виробленої продукції (виконаних робіт, зроблених послуг), на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва
Діяльність підприємства упорядковують численні юридичні акти, основними з яких є: Закон України про підприємство, статут підприємства і колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, Закон України про підприємництво.
Закон України про підприємство визначає порядок створення, реєстрації, ліквідації і реорганізації підприємства. Керування підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі сполучення прав власника і принципів самоврядування трудового колективу.
Проаналізувавши виробничо-господарську діяльність підприємства та основні показники, що характеризують ефективність його функціонування, можна зробити загальний висновок щодо діяльності даного підприємства.
Розрахувавши за індивідуальними даними показники виробничої програми підприємства та показники її виконання встановлено, що завдання з виробництва продукції перевиконано по виробах З та Н, недовиконано по виробу Г. Перевиконання по обсягу реалізації пов`язано з тим, що дані вироби З та Н користуються значно більшим попитом у споживачів.
У звітному році по відношенню до планового чисельність основних виробничих робітників звітна більша від планової тому, що збільшувались обсяги виробництва, що спонукало залучувати більше робочої сили. Чисельність всіх працівників підприємства по звіту більша, це пов`язано з тим, що підприємство ставало більш потужним, тому були необхідні нові кваліфіковані кадри. Заробітна плата основних робітників у плановому році менша від звітного тому, що всі робітники перевиконали план, за що отримали більшу заробітну плату. Заробітна плата всіх працівників у звітному році більша планової тому,що підприємство отримало більший прибуток, і всі працівники отримали винагороди за підсумками роботи за рік.
Амортизація за рік по плану є більша ніж за звіт, оскільки підприємство мало додатково виділені кошти з прибутку для пришвидшеної амортизації. Кінцева вартість основних фондів є меншою за початкову, адже у процесі використання різних груп фондів відбувалося їх фізичне зношення.
У звітному періоді загальні витрати на виробництво продукції є більшими від планових, оскільки збільшились матеріальні витрати внаслідок зростання цін на сировину, збільшилась заробітна плата працівників, через підвищення їх кваліфікаційного рівня. У звітному році виробнича собівартость всіх виробів є більшою від планової, це пов`язано з тим, що підвищилися ціни на матеріали та паливно-енергетичні ресурси.
У звітному році виробнича собівартость всіх виробів є більшою від планової, це пов`язано з тим, що підвищилися ціни на матеріали та паливно-енергетичні ресурси. Разом з тим, збільшилися витрати на збут, що призвело до збільшення у звітному році повної собівартості.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?