Дипломна робота «Удосконалення маркетингового планування на підприємстві», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 09.09.2007 10:16 · від lady · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Система планування в маркетингу 6 1.1. Теоретичні аспекти сучасного маркетингового середовища 6 1.2. Види маркетингових планів 10 1.3. Етапи та процедура розробки маркетингового плану 24 1.4. Комплекс маркетингу в системі підприємства 31 Розділ 2. Дослідження системи маркетингового планування на підприємстві 38 2.1. Особливості розвитку ринка пластикових вікон. 38 2.2. Характеристика профілю підприємства як об’єкта дослідження 41 2.3. Оцінка комплексу маркетингу на підприємстві. 44 2.4. SWOT – аналіз підприємства ТОВ «ДомСервіс» 56 2.5. Використання економіко-матиматичного моделювання щодо прогнозування спожитвчого попиту 70 Розділ 3. Удосконалення маркетингового плану на підприємстві 82 3.1. Розробка ефективного маркетингового планування на підприємстві ТОВ «ДомСервіс» 82 3.2. Розробка рекламного бюджету 87 3.3. Контроль за реалізацією та виконанням маркетингового плану 99 Розділ 4. Охорона праці на підприємстві тов «ДомСервіс» 104 4.1. Керування охороною праці в економічній структурі 104 4.2. Промислова санітарія 106 4.3. Організація безпечних умов праці на робочому місці 113 4.4. Пожежна безпека 114 Висновки 117 Перелік літератури 120 Додатки 124 Додаток А Планування маркетингової діяльності 1 Додаток Б Розгортання цілей маркетингової діяльності 2 Додаток В маркетинг-мікс та його модель «4Р» та «7Р» 3 Додаток Г Структура комплексу маркетингу 4 Додаток Д Інструменти маркетингової політики 5 Додаток Е Елементи маркетинг-міксу у системі підприємниства 6 Додаток Ж Проведення маркетингових заходів 7

Висновок

Під плануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку і упорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку. Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їхній зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.

Маркетинговий комплекс – сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку. Маркетингові засоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл, просування; так звані "4Ps": product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promotion (просування).

Планування маркетингу дозволяє підприємству відповісти на питання: яку цінову політику проводити, як не втратити старих і залучити нових клієнтів, як рекламувати продукцію й домогтися ефективності виробництва й конкурентноздатності продукції. В остаточному підсумку планування дозволяє домогтися цілей, поставлених підприємством. Без плану маркетингу успішна робота підприємства буде утруднена.

Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя. Економічний же зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва.

Зовсім ясно, що багатьом фірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування й контролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування. Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків.

З метою найбільш ефективного рішення стратегічних завдань в області розвитку підприємства був проведен SWOT- аналіз, виявили сильні і слабкі сторони компанії. Була розроблена рекламна компанія і спланований рекламний бюджет.

У рамках глобальної стратегії розвитку компанії спрямованої на досягнення довгострокових завдань і цілей, особливого значення набувають зусилля компанії по використанню реклами й промоушена як основні кошти маркетингових комунікацій.

У такий спосіб ефективне використання коштів маркетингових комунікацій дозволяє вирішувати стратегічні й тактичні завдання фірми, пов'язані із глобальною місією компанії на ринку.

План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний продаж. Щодо підтримки збуту, то тут беруть за мету не просте стимулювання покупців, продавців та власного збутого персоналу, а насамперед інформування про товар, послугу чи ідею рекламодавця. Тому очевидно, що маркетингові комунікації мають в основному рекламні завдання — інформацію та залучення покупця (споживача, користувача) до процесу продажу.

Рекламна стратегія базується на доскональному знанні звичного стилю покупки і ставленні до неї майбутнього клієнта. Щоб успішно просувати продукцію на ринок, фірма спільно з фахівцями-маркетологами повинна проаналізувати всі стадії проходження товару - від виробника до кінцевого споживача. Треба враховувати і оцінювати реакцію покупця на той чи інший вигляд реклами на всіх стадіях вірогідної покупки. Ще до того як він ухвалив рішення що-небудь придбати, рекламодавець вже може на нього впливати, наприклад, коли майбутній клієнт виходить на вулицю, коли він сідає до телевізора, слухає радіо, читає улюблену газету. Ефективною рекламною стратегією може бути названий тільки повний аналіз мотивів споживання.

Таким чином проведений аналіз планування на підприємстві ВАТ «Домсервіс» надає змогу визначити переваги та недоліки в системі планування маркетингу. На сонові проведеного аналізу були запропоновані заходи щодо підвищення ефективності в системі планування, та розроблено рекламного бюджету, що підвищить рівень комунікацій на підприємстві, а також методи контролю за виконанням маркетингового плану в загалі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали