Курсова робота «Аналіз фінансової стійкості фермерського господарства», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 08.09.2007 10:42 · від Надя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 1.1. Місце розташування, природні і економічні умови 1.2. Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна структура 1.3. Основні економічні показники господарської діяльності 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.1. Значення і задачі аналізу 2.2. Аналіз складу, структури основних засобів та джерел їх утворення 2.3. Аналіз наявності і забезпеченості джерелами власних і прирівняних до них оборотних засобів 2.4. Аналіз ліквідності балансу 2.5. Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства 2.6. Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової стійкості Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова конўюнктура.

Фермерське господарство Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” має абсолютну фінансову стійкість. Це підтверджують і отримані дані коефіцієнту абсолютної ліквідності. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності також має високе значення, навіть більше нормативного. Теж саме можна сказати і про коефіцієнт загальної ліквідності. Але ж високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан фермерського господарства і про ефективність його діяльності, а про наявність у нього позанормативних виробничих запасів.

Коефіцієнт загальної ліквідності також свідчить, що на кожну гривню короткострокових зобовўязань припадає 38,0 грн. оборотних коштів.

Не зважаючи на те, що Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” має добрі результати по багатьох показниках, все одно підприємство має проблеми у своїй діяльності через нестачу грошових коштів.

Оскільки на ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою, або зі знижкою, також потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на оновлення машинно-тракторного парку чи на розширення виробничої діяльності.

Зробивши прогнозований звіт про фінансові результати та на його підставі прогнозований баланс бачимо, що фермерське господарство Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” може значно покращити своє становище. Беручі до уваги висновки, можна зробити слідуючі пропозиції для покращення фінансового стану аналізованого фермерського господарства:

1) продати частину майна підприємства, адже в ході оцінки вивчаємого господарства було виявлено, що воно має у наявності основні засоби, які законсервовані і не використовуються впродовж декількох років. Їх реалізація може забезпечити отримання додаткового прибутку;

2) вилучити із оренди власне обладнання з метою подальшого його використання у власній діяльності;

3) скласти та постійно оновлювати банк даних про потенційних клієнтів;

4) також можна провести дослідження ринкового середовища з метою виявлення не раціональних ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпеченість їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку фермерського господарства.

Цілком очевидним, є те, що обрані керівництвом господарства стратегії не повинні залишатися на одному рівні. Треба змінювати стратегічні плани та дії й засоби для досягнення покращення діяльності підприємства з урахуванням усіх можливих ризиків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення