Курсова робота «Розробка бюджету інвестиційної програми для ПАТ "Херсонське автотранспортне підприємство"», 2014 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 26.11.2014 18:37 · від Катерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Обґрунтування основних параметрів інвестиційної програми.4 1.1. Обґрунтування ділової стратегії підприємства та вихідних даних до курсової роботи.4 1.2. Визначення обсягу капітальних інвестиції і очікуваного приросту прибутку від операційної діяльності.5 1.3. Розрахунок індексів корегування доходів і витрат у зв’язку з інфляційними очікуваннями.7 2. Складання бюджету інвестиційної програми на перший квартал.9 2.1. Розрахунок внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій.9 2.2. Планування зовнішніх джерел фінансування.13 3. Розробка бюджету на другий квартал.18 4. Складання бюджету інвестиційної програми на третій квартал.23 5. Розробка бюджету інвестиційної програми на четвертий квартал.30 6. Аналіз зведеного річного бюджету інвестиційної програми.35 Висновки.36 Список використаних джерел.38 Додаток А «Баланс(Звіт про фінансовий стан)».39 Додаток Б «Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)».41

Висновок

Для проведення аналізу діяльності підприємства, доцільно провести динаміку основних показників. При цьому для розрахунку показників рентабельності необхідно віднайти кумулятивні дані за чотирма плановими звітами про фінансові результати:
прибуток від операційної діяльності становить: 4+1,8+0,8+6,1=12,7 тис. грн..;
чистий прибуток: 3,2+1,5+0,7+4,9=10,3 тис. грн..;
собівартість реалізованої продукції: 10,0+10,01+15,8+15,2=51,01 тис. грн..;
адміністративні витрати: 61,1+61,2+57,3+53,6=233,2 тис. грн..;
витрати на збут: 3,0+3,1+3,1+3,1=12,3 тис. грн..
витрати з податку на прибуток: 0,8+0,3+0,1+1,2=2,4 тис. грн..

Аналізуючи результати діяльності підприємства, можна зробити такі висновки:
коефіцієнт зносу планують зменшити на 0,01. Це спричинило збільшення вартості зносу та первісної вартості;
планове значення коефіцієнту поточної ліквідності – 5,18, що значно більше за 1. Отже, підприємство за строк операційного циклу може погасити всі поточні зобов’язання. У плановому періоді порівняно із фактичним значенням, цей показник планують збільшити на 1,96;
значення коефіцієнта автономії планується зменшити, оскільки частина ресурсів формується за рахунок зовнішніх джерел фінансування, а значення 0,84 достатньо для формування за рахунок власних джерел;
рентабельність витрат основної та операційної діяльності планується зменшити відповідно на 0,42% та 0,85%. Це є результатом обраної підприємством ділової стратегії «Контроль над витратами», яка допомогла мінімізувати витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?