Курсова робота «Бюджетні інвестиції», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 04.11.2014 10:40 · від Александр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність і значення бюджетних інвестицій 2. Практика та проблематика бюджетного інвестування в Україні 3. Перспективи розвитку бюджетного інвестування в Україні Висновки Використана література Додатки

Висновок

Висновки

Важливою складовою інвестицій є бюджетні інвестиції, виділення яких із загальної сукупності зумовлено їх специфічними особливостями притаманними останнім та наявністю в бюджетах інвестиційної складової, через яку держава приймає участь в забезпеченні соціального розвитку та економічного зростання всієї країни та окремих її регіонів бюджетні інвестиції можна визначити як вкладення, інвестором в яких є держава, що виділяє кошти для фінансування інвестиційних проектів, а бюджетне інвестування – це процес вкладення коштів в грошовій та натуральній формі в розширене відтворення основних фондів для збільшення державних активів та реалізації загальнодержавних цілей.
Звідси можна виділити такі особливості бюджетних інвестицій:
– визначення напряму загальноекономічної політики держави;
– формування пріоритетів розвитку в розрізі галузей та періодів часу;
– формування орієнтирів для залучення приватних інвестиційних потоків;
– можливість реалізації великомасштабних проектів з тривалим періодом окупності та важливим соціальним значенням
Бюджетним інвестиціям притаманні специфічні ознаки і властивості, що дозволяють виділити їх із загальної сукупності інвестицій реального сектору економіки.
На сьогодні, в Україні не створені усі передумови для ефективного використання бюджетних інвестицій. Проблеми починаються з законодавчого рівня, де відсутнє взагалі таке поняття як “бюджетні інвестиції”, закінчуючи відсутністю ефективного механізму щодо їх реалізації. Необхідними кроками для поліпшення ситуації мають бути: вдосконалення законодавства, розробка загальнодержавних пріоритетів у фінансуванні і розвитку, визначення повноважень окремих органів щодо здійснення інвестицій, забезпечення професійності посадовців, що будуть розпоряджатися інвестиційними коштами, та прозорість вкладання таких коштів. Впровадження нової удосконаленої методики розподілу бюджетних коштів має сприяти підвищенню ефективності державних інвестицій, а також обов’язкове впровадження програмно–цільового методу на всіх рівнях державного управління бюджетними інвестиціями.
Отже, досягти ефективності управління бюджетними інвестиціями можна за умови дотримання певних умов, серед яких узгодження довгострокової і середньострокової соціально-економічної політики з бюджетною інвестиційною політикою, єдність поточних і капітальних видатків, обмеження сфери бюджетних інвестицій, застосування проектного підходу і програмно-цільового методу, узгодження бюджетної інвестиційної і боргової політики.
Дотримання зазначених умовдозволить не допускати фінансових розривів при фінансуванні інвестиційних проектів, ефективно управляти бюджетними ресурсами, зосереджувати їх на самих соціально значущих напрямах.
Доцільний для України рівень бюджетних інвестицій має становити 2% від обсягу ВВП. На нашу думку це забезпечить стимулювання економічного розвитку та достойний рівень соціально-економічного розвитку України. Стосовно джерел фінансування інвестиційної політики, такими необхідно визначити кошти, що надходять від приватизації державного майна та кошти від зовнішніх запозичень, що підвищить ефективність

Коментар модератора

35 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?