Дипломна робота «Сутність та методи глобальної конкуренції», 2013 рік

З предмету Економіка · додано 30.10.2014 19:11 · від Іван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи Дослідження глобальної конкуренції.4 1.1. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.4 1.2. Феномен глобальної конкуренції: сутність та змістовна характеристика.7 1.3. Сучасний Інструментарій конкурентних відносин на глобальному рівні.11 РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку конкуренції в глобальних умовах.15 2.1. Масштаби і динаміка глобальної конкуренції.15 2.2. Характеристика ведення конкурентної боротьби на глобальному рівні.19 2.3. Аналіз методів глобальної конкуренції.42. РОЗДІЛ 3. Напрямки розвитку конкурентних відносин в умовах глобалізації.27 3.1. Проблеми регулювання конкурентних відносин на глобальному рівні.27 3.2. Шляхи модернізації методів глобальної конкуренції.30 Висновки.34 Список використаних джерел.37 Додатки.39

Висновок

Отже, глобалізацій ні процеси вливають на всі сфери нашого життя,. Особливо важливу роль вони відіграють в економічній сфері. Як результат серед суб`єктів глобальних економічних відносин конкуренція виходить на новий рівень – глобальний.
Глобальна конкуренція – категорія, що відображає процес економічного суперництва між регіонами, країнами, глобальними галузями, ТНК та іншими суб`єктами глобального простору за конкурентні переваги на світовому (глобальному) ринку.
Особливостями, з якими зустрічається компанія, діючи в умовах глобальної конкуренції, є необхідність:
- пристосовувати та спрямовувати свою діяльність відповідну до різноманітних особливостей національних ринків, де діють компанію, для отримання конкурентної переваги;
- створення позитивної репутації своїй торговій марці;
- розміщення виробничих потужностей близько до ринків збуту;
- освоєння стратегічно важливих територій з метою збільшення виробничих запасів.
Головною проблемою регулювання конкурентних відносин на глобальному рівні, на мою думку, є неспроможність механізмів державного та надержавного регулювання конкурентного середовища актуально реагувати на глобальні економічні процеси. Це зумовлене тим, що дані механізми носять переважно локальний характер та формуються відповідно до особливостей певного регіону.
Це зумовлює існування та функціонування на ринку монопольних структур та використання суб`єктами конкурентних відносин методів нечесної конкуренції.
Серед законних методів конкуренції найдієвішими я б назвав:
- підвищення якості продукції;
- розміщення закордонних філіалів поблизу ринків збуту;
- злиття та поглинання з метою зростання;
- створення нових товарів і послуг з використанням досягнень НТР.
Саме використання вищезгаданих методів дасть змогу транснаціональним корпораціям забезпечити собі конкурентні переваги на окремих національних та на глобальному ринку в цілому.
Серед шляхів покращення методів конкуренції доцільними мені здалися лише:
- використання нелінійної інноваційної моделі;
- багато фокусна стратегія управління прямими інвестиціями;
- застосування на практиці теорії інтернаціоналізації.
Я вважаю, наслідки конкурентних відносин на глобальному рівні матимуть все більш позитивний характер з ходом вирішення проблем, зазначених у даній роботі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?