Дипломна робота «Упавління власним капіталом підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.09.2007 19:04 · від afan · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність, методи розрахунку та напрямки вдосконалення управління власним капіталом підприємства 1.1. Сутність власного капіталу підприємства 1.2. Методи розрахунку власного капіталу 1.3. Напрямки вдосконалення управління власним капіталом підприємства.29 Розділ 2. Аналіз процесів формування і використання власного капіталу підприємства ВАТ „ Біомедскло 2.1. Техніко-економічна характеристика і фінансовий стан підприємства 2.2. Аналіз процесів формування власного капіталу 2.3. Аналіз процесів використання власного капіталу Розділ 3. Обгрунтування заходів підвищення ефективності управління власним капіталом 3.1. Заходи підвищення ефективності управління залученими коштами 3.2. Заходи підвищення ефективності управління власними коштами Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його забов’язань. Головна мета функціонування капіталу – це його рух. Протягом поточної діяльності підприємства форма його капіталу постійно змінюється. Ці зміни стосуються збільшення (зменшення) як абсолютного розміру капіталу, так і окремих його складових. Постійно здійснюється перетворення одних ресурсів на капітал, інших – на товар або інші види цінностей.

Ефективне використання власного капіталу забезпечує фінансову стійкість і рівень платоспроможності підприємства. Тому першочергова увага повинна бути і приділена оцінці вартості власного капіталу в розрізі окремих його елементів і в цілому.

Досліджуване ВАТ „Біомедскло” має стабільний фінансовий стан.

Протягом всього аналізованого періоду, з 31.12.2003 р. по 31.12.2006 р., зростання загальної суми власного капіталу ВАТ „Біомедскло” на 2484 тис. грн. було спричинено, в першу чергу, зростанням нерозподіленого прибутку на 1856 тис. грн., а це викликано в свою чергу прибутковою основною діяльністю підприємства за досліджуваний період. Другий за значенням вплив надав інший додатковий капітал – його збільшення протягом всього періоду на 446 тис. грн. також сприяло збільшенню суми власного капіталу. Збільшення додаткового капіталу пояснюється до оцінкою будівель підприємства на суму 279 тис. грн. в 2004 р., та на суму 167 тис. грн. в 2005 р. Резервний капітал збільшився протягом цих років на 182 тис. грн. і також збільшив цим суму власного капіталу підприємства.

Протягом всього аналізованого періоду з 13.12.2003 р. по 31.12.2006 р. загальна сума пасивів ВАТ „Біомедскло” збільшилась на 30,47%. При цьому максимальний процент приросту спостерігався у розділі ІІІ. „Довгострокові зобов’язання” – на 1042,31%, мінімальний – у розділі ІV. „Поточні зобов’язання” – на 3,56%. Слід відмітити відносне зростання власного капіталу на 33,48% і зростання забезпечення наступних витрат і платежів на 121,88%. Доходи майбутніх періодів відсутні протягом всього досліджуваного періоду.

ВАТ „Біомедскло” обрав консервативну дивідендну політику. Політика стабільного розміру дивідендних виплат припускає виплату незмінної їхньої суми протягом тривалого періоду (при високих темпах інфляції сума дивідендних виплат коригується на індекс інфляції). Перевагою цієї політики є її надійність, що створює почуття впевненості в акціонерів у незмінності розміру поточного доходу незалежно від різних обставин на фондовому ринку. Недоліком цієї політики є її слабкий зв'язок з фінансовими результатами діяльності підприємства, у зв'язку з чим у періоди несприятливої кон'юнктури і низького розміру прибутку інвестиційна діяльність може бути зведена до нуля. Для того, щоб уникнути цих негативних наслідків стабільний розмір дивідендних виплат встановлюється звичайно на відносно низькому рівні, що і відносить даний тип дивідендної політики до категорії консервативної.

Як бачимо з усього вищеописаного, протягом усього досліджуваного періоду максимально вплинуло на збільшення абсолютної суми власного капіталу ВАТ „Біомедскло” зростання нерозподіленого прибутку. Змін у статутному капіталі протягом періоду не відбувалось, тому цей показник жодним чином не вливає на зміни абсолютного значення суми власного капіталу ВАТ „Біомедскло”.

Оцінка структури джерела формування власного капіталу ВАТ „Біомедскло” 2003-2006 рр. показала несуттєві структурні зрушення. Так спостерігається тенденція до зменшення частки статутного капіталу, оскільки вартість власного капіталу зростає, проте розмір статутного фонду не змінюється. Отже, частка статутного капіталу у вартості власного капіталу зменшилась протягом аналізованого періоду на 3,99% з 15,92% до 11,92%.

Підсумовуючи дослідження, необхідно відзначити про те, що основним джерелом формування власного капіталу являється нерозподілений прибуток, що являється позитивним фактом управління пасивами підприємства.

Принципи управління капіталом:

1) оптимальне розміщення капіталу підприємства на стадіях кругообороту;

2) планування обсягу та структури капіталу;

3) наявність системи джерел формування капіталу;

4) контроль за станом і використанням капіталу підприємства.

На мою думку, структура управління капіталом підприємства включає:

управління власним капіталом (полягає у визначенні та реалізації політики щодо формування власного капіталу за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел);

управління залученим капіталом (полягає у визначенні та реалізації політики щодо збільшення капіталу підприємства за рахунок таких внутрішніх джерел, як додаткові внески учасників (засновників), випуск акцій тощо);

управління позиченим капіталом (полягає у визначенні та реалізації політики щодо збільшення капіталу підприємства за рахунок таких зовнішних джерел, як банківський кредит, товарний (некомерційний) кредит, емісія облігацій тощо);

управління та оптимізація структури капіталу.

Результатом управління капіталом повинна бути розроблена підприємством на основі власного досвіду із врахуванням теоретичних узагальнень, наведених в економічній літературі, система показників стану і використання капіталу, наприклад:

- співвідношення власного, позиченого і залученого капіталу;

- норматив власного оборотного капіталу;

- плече фінансового важеля (фінансовий леверидж) тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення