Дипломна робота «Корпоративна культура на підприємствах ЖКГ та шляхи її удосконалення в умовах реформування галузі», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.09.2007 17:58 · від IRINA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1: Теоретичні положення корпоративної культури. 1.1. Основні поняття, складові і функції культури. 1.2. Структура і взаємозв’язки корпоративної культури. 1.3. Корпоративна місія і її прояви. 1.4. Зовнішні прояви корпоративної культури. 1.5. Здоровий спосіб життя як показник рівня корпоративної культури. Розділ 2: Аналіз стану корпоративної культури у ТОВ «Українська консалтингова та медіа група». 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження. 2.2. Корпоративно-культурний «портрет» колективу товариства. 2.3. Соціально-психологічний клімат і культура спілкування на об’єкті дослідження. Розділ 3: Шляхи і методи покращення корпоративної культури. 3.1. Переваги не стресового стилю життя. 3.2. Діловий стан як чинник поліпшення корпоративної культури. 3.3. Трансформація корпоративної культури зарубіжжя на українські реалії. 3.4. Загальні орієнтири розвитку корпоративної культури. 3.5. Питання охорони праці. Висновки Список літературних джерел Додатки

Висновок

1. Вивчення проблеми корпоративної культури, її теоретичних і практичних аспектів (зокрема, на об’єкті дослідження – ТОВ «УКМГрупа») показано, що це дуже важлива і складна справа у розділі сучасного менеджменту.

Значну предметну інформацію про діяльність ТОВ, особливості його корпоративної кульутри дають матеріали додатків. На наш погляд є доречним подати їх на мові оригіналу.

2. На шляху переходу від індустріального до постіндустріального і далі – до інформаційного суспільства, з розвитком духовного і матеріального виробництва, інтелектуально-освітнього компонента трудового потенціалу зростає роль корпоративної культури.

3. Корпоративна культура може бути представлена як багаторівнева структура з вертикальними і горизонтальними, прямими і зворотними зв’язками елементів. Над нею і поза нею стоїть мораль як надкорпоративне і надперсональне поняття (1а рівень). На 1б рівні знаходяться сенс життя і діяльності, на 1в – цінності організації, переконання, вірування, установки, на другому – задекларована корпоративна місія, як вона є, та її ідеальний образ («зухвала ціль»), а також ділові принципи. Нарешті, на третьому – зовнішні прояви КК: товарний знак, емблема, прапор, гімн, фірмовий стиль, ритуали і свята, герої і міфи, стиль поведінки і т.д. Важливою частиною КК є і фізична культура співробітників, їх здоровий спосіб життя.

4. Корпоративна культура – складний, багатоаспектний, погано формалізований феномен, який, однак, відіграє найважливішу роль у діяльності організацій, забезпеченні іх ефективності, гуманістичної спрямованості розвитку суспільства, розвитку кожної особистості. Без високої корпоративної культури не може бути довгострокового успіху організації, перспективи її зростання.

Корпоративна культура, як феномен культури, насамперед визначається системою цінностей організації та її співробітників, системою змістів та символів.

5. Корисно, щоб організація декларувала свої цілі, способи їх досягнення, врешті – офіційно оголосила про свої цінності. Це здійснюється шляхом формулювання місії організації, проголошення основних принципів.

У рамках корпоративної культури неминуче виникає питання про антиномію колективізму й індивідуалізму, про достоїнства і недоліки того й іншого. Воно може бути вирішене тільки шляхом консенсусу, рівноваги: прийняття співробітниками єдиних стратегічних цілей організації при повазі особистості та наданні їй максимальних можливостей для самореалізції та інновації

6. Для кожної організації потрібно виробити свій фірмовий стиль, який передбачає єдині кольорографічні й інші стилеутворюючі рішення, що використовуються при розробці товарного знаку, прапору, елементів діловодства, інтер’єру, фірмового одягу, дизайну продукції. Ці елементи несуть функціональне навантаження, мають великий психологічний вплив, але вони неповноцінні, якщо не відображають системи символів, ціннісних орієнтацій організації.

Ритуали, церемонії, ювілеї та свята є важливим інструментом корпоративної культури. Вони повинні бути продуманими як цілісна система: з одного боку – виховання, а з другого – задоволення потреб співробітників.

7. Потрібно розбити теорію «проектування» розвитку корпоративної культури та зміни виду менеджменту, яка передбачає системний підхід до проблеми, певні етапи роботи, їх послідовно-циклічний характер, використання різних методів генерування ідей, подолання опору при реалізації проекту та інші моменти.

8. Розвиток корпоративної культури повинен здійснюватися як опосередковано. Насамперед за рахунок зміни виду менеджменту та методів управління, так і безпосередньо – через психотренінг, культивування здорового способу життя і самовиховання.

9. Доцільно вести викладання корпоративної культури у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах різного рівня акредитації, її пропаганду в засобах масової інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали