Курсова робота «Організація і стимулювання персоналу на прикладі СТОВ "Зоря Маїс Насіння"», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.10.2014 21:41 · від liliya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти стимулювання персоналу.5 1.1. Сутність стимулювання персоналу.5 1.2. Основні етапи по вдосконаленню системи стимулювання.8 Розділ 2. Аналіз існуючої системи стимулювання персоналу на стов «зоря-маїс насіння».12 2.1. Загальна характеристика стов «зоря-маїс насіння».12 2.2. Організація діяльності стимулювання персоналу в СТОВ «Зоря-Маїс Насіння».13 2.3. Аналіз використання персоналу на підприємстві. 16 2.4. Аналіз системи стимулювання персоналу. 24 Розділ 3. Напрямки вдосконалення системи стимулювання персонал.31 3.1. Рекомендації по вдосконалення стимулювання персоналу.31 3.2. Програма освоєння системи стимулювання працівників.38 Висновок.41 Список використаних джерел.44

Висновок

Теоретичний та практичний аналіз сучасного стану системи стимулювання персоналу на підприємствах показав, що непомітний для недосвідченого ока процес втрати інтересу працівника до праці, його пасивність приносить такі негативні результати, як плинність кадрів, низька продуктивність праці, підвищена конфліктність у колективі тощо.
У даній роботі мною було проаналізовано методи і способи стимулювання працівників, сучасний стан стимулювання персоналу на прикладі СТОВ "Зоря-Маїс". Аналіз показав, що існує великий перелік форм і методів стимулювання продуктивної діяльності, які доцільніше використовувати не окремо, а в сукупності. Сукупність цих форм і методів представляє систему стимулювання персоналу.
Кожне підприємство має самостійно розробляти систему стимулювання персоналу, яка б відповідала саме її цілям і завданням.
До основних форм і методів стимулювання праці відносять матеріальне і нематеріальне стимулювання.
Що ж до аналізу системи стимулювання персоналу СТОВ "Зоря-Маїс", то хочеться відзначити, що підприємство успішно розвивається, роблячи ставку на ефективне управління персоналом.
У своїй роботі керівництво підприємства дотримується принципів побудови системи стимулювання персоналу, про які йшла мова у другому розділі. Це дозволило сформувати ефективну систему стимулювання праці своїх працівників, що в кінцевому рахунку знайшло своє відображення в успіхах і досягненнях СТОВ "Зоря-Маїс".
Стимулювання праці в СТОВ "Зоря-Маїс" здійснюється по всьому спектру потреб працівників.
Але, разом з тим, мені б хотілося зазначити, що на СТОВ "Зоря-Маїс" практично відсутнє дослідження мотиваційної структури співробітників. У зв'язку з цим я вважаю за доцільне запропонувати кадровій службі СТОВ "Зоря-Маїс" таку форму виявлення структури мотиваційної діяльності співробітників як Анкета.
Аналіз результатів, отриманих в ході опитування, дозволить скорегувати систему стимулювання на підприємстві, зробити її більш життєздатною і адекватної мотиваційним очікуванням персоналу.
Процес втрати інтересу працівника до праці, його пасивність приносить дуже відчутні результати. Щоб не дозволити втрату потенційного прибутку, керівник повинен досягти максимальної віддачі від своїх підлеглих. Для ефективного управління таким ресурсом як люди, керівнику необхідно виділити визначені параметри роботи та змінити ті, які можуть впливати на психологічні стани виконавців. Грамотно спроектована робота повинна створювати внутрішнє стимулювання, відчуття особистого внеску в продукцію, що випускається. Людина – істота соціальна, а значить, почуття співпричетності здатне викликати в ній глибоке психологічне задоволення, вона так само дозволяє усвідомити себе як особистість.
В цьому і полягає такий підхід до стимулювання – як вплив на психологічний стан працівника. Однак, ефективність цього підходу буде вкрай низькою, якщо працівник випробує потреби в задоволенні потреб нижчого рівня. У цьому випадку виправдовує своє існування – економічне стимулювання.
Ефективність методів керування зв'язаних з оцінкою результатів діяльності кожного працівника поступово підтверджується досвідом як закордонних, так і українських підприємств. Але сподіватися на появу абсолютно об'єктивних методів оцінки службової діяльності настільки складного об'єкта, як людина, поки що не доводиться.
Не існує єдиної системи стимулювання персоналу, ефективної у всі часи і при будь-яких обставинах. Однак, будь-який метод, застосовуваний керівником, заснований на обраній фірмою стратегії керування людськими ресурсами.
Використання різних форм і методів стимулювання дозволить сформувати керівництву фірми діючу мотивацію управлінських кадрів до ефективної діяльності, що, у свою чергу, буде сприяти не тільки функціонуванню, але й розвитку підприємства. Тому господарська діяльність підприємства багато в чому залежить від правильної організації фінансової та управлінської роботи на підприємстві.
Успіх будь-якої фірми багато в чому залежить від того, наскільки повно й точно був проаналізований реальний стан справ в області керування підприємством. Економічні реформи припускають твердження таких умов господарювання, при яких керівники одержують умови, які розбудили б у них інтерес до більш ефективної трудової діяльності. Не можна заощаджувати на заробітній платі гарним працівникам і оснащенні їхніх робочих місць. Так само необхідно розробляти систему нематеріальних стимулів на підприємстві. Поліпшувати відносини в трудовому колективі. Сьогодні загострюється необхідність рішення проблем зацікавленості кожної людини в якісній і творчій роботі в благо підприємства й суспільства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?