Курсова робота «Державне регулювання інноваційної діяльності», 2012 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 27.09.2014 12:26 · від Юрий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ i. Становлення та розвиток інноваційної теорії Розділ ii. Інноваційна діяльність як об’єкт державного регулювання Розділ iii. Аналіз та оцінка основних тенденцій інноваційної діяльності в україні Розділ iv. Шляхи підвищення ефективності державного управління інноваційної діяльності в україні Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

ВИСНОВОК
Інноваційна діяльність - це процес, спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів завершених наукових досліджень або певних науково-технічних досягнень в новий чи вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим процесом наукові розробки та дослідження.
Державне регулювання інноваційної діяльності - це вплив держави на діяльність господарюючих суб'єктів і ринкову кон'юнктуру з метою забезпечення необхідних умов для ефективної інноваційної діяльності комерційних і некомерційних організацій.
Головною метою державного регулювання інноваційної діяльності є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
На сучасному етапі інноваційний сектор України характеризується зниженням активності, дефіцитом фінансових ресурсів, падінням платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію, що спричинено значними недоліками під час розроблення та виконання державних цільових програм. Інвестиційно-інноваційна політика повинна бути збалансованою та спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де визначальним фактором будуть національні інтереси держави, її інноваційний розвиток.
В зарубіжних країнах держава є могутнім спонсором інноваційної діяльності, що постійно удосконалює систему стимулювання винахідництва, засновану на використанні патентної форми правової охорони винаходів. При цьому важливо помітити, що програми державної підтримки винахідництва ґрунтуються на використанні механізму економічної зацікавленості в науково-технічному розвитку і прискоренні впровадження його досягнень у виробництво. Створення такого механізму в нашій країні послужило б базою для подолання економічної кризи і подальшого підйому економіки.
Сьогодні основним пріоритетом внутрішньої економічної політики України повинні стати розробка та реалізація національної інноваційної системи, яка б сприяла: формування сприятливого інноваційного макро- та мікроклімату; підвищення ефективності взаємодії інноваційних макро- та макрорівнів.
Інноваційна діяльність повинна базуватися на ефективному використанні інтелектуального та промислового потенціалу країни, сприяти комерціалізації знань і технологій, а відповідно і становленню інноваційної інфраструктури. Також доцільним є застосування податкових стимулів та фінансово-кредитної підтримки з боку держави. В перспективі концентрація ресурсів на проведенні досліджень за напрямами, в яких Україна має значний науковий, технологічний та виробничий потенціал, а також входження до міжнародних науково-технічних потоків, перейняття досвіду світових лідерів дозволить Україні зайняти належну позицію на світовій арені.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?