Курсова робота «Фінансова звітність підприємства та порядок її складання», 2014 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 16:07 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи складання фінансової звітності підприємства 5 1.1. Поняття та види фінансової звітності підприємства 5 1.2. Нормативні джерела складання фінансової звітності 8 1.3. Порядок складання та умови подання фінансової звітності 10 Розділ 2. Фінансова звітність ПП «Інтелект-Нова» та порядок її складання 14 2.1. Коротка характеристика ПП «Інтелект-Нова» 14 2.2. Порядок складання форми №1 " Баланс" 16 2.3. Порядок складання форми №2 "Звіт про фінансові результати" 19 2.4. Порядок складання форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» 21 2.5. Порядок складання форми №4 «Звіт про власний капітал» 25 Висновки 27 Список використаних джерел 29 Додаток 1 31 Додаток 2 34 Додаток 3 36 Додаток 4 38 Додаток 5 40 Додаток 6 42

Висновок

Бухгалтерський облік в Україні вже багато років поспіль підлягає постійному реформуванню, а 2013 року було здійснено ще одне масштабне реформування, яке стосувалось фінансової звітності підприємства. Суть складання фінансової звітності не змінилась: як і раніше, річна фінансова звітність має бути складена на підставі даних річної інвентаризації.
Підприємства України подають наступну фінансову звітність:
• форма 1 – Баланс
• форма 2 – Звіт про фінансові результати
• форма 3 – Звіт про рух грошових коштів
• форма 4 – Звіт про власний капітал
• форма 5 – Примітки до фінансової звітності (якщо такі є )
Баланс та звіт про фінансові результати подається щокварталу, до 25 числа наступного за звітним місяцем, та щорічно до 28 лютого наступного року. Річна фінансова звітність складається за підсумками року, на останній день календарного року — 31.12.2013 р. — усі показники (як активи, так і зобов’язання) мають бути підтверджені річною інвентаризацією.
У річній фінансової звітності не повинна окремо виділятися надзвичайна діяльність. Завдяки змінам, внесеним Наказом №627, із Плану рахунків та Iнструкції №291 вилучено рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати».
Така зміна повністю збігається з позицією у МСФЗ — там теж немає виокремлення надзвичайної діяльності ні у звіті про сукупні доходи, ні у примітках до фінзвітності.
Варто бути уважними і під час аналізу субрахунка 703. Внаслідок змін на цьому субрахунку мають бути відображені, за наявності, і доходи від орендних платежів за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості. Доходи від орендних платежів за оренду інших активів слід відображати, як і раніше, у складі інших операційних доходів (субрахунок 719).
Крім того, з 09.08.2013 р. і надалі авансові платежі з податку на прибуток мають відображатися як дебіторська заборгованість бюджету з податку на прибуток. Усі суми дооцінок необоротних активів за підсумками звітного року мають бути відображені не на колишньому субрахунку 423 «Дооцінка активів», а на рахунку 41 «Капітал у дооцінках». На ньому тепер обліковується й узагальнюється інформація про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Завдяки Закону №422 обов’язок обліковувати тимчасові та постійні податкові різниці та подавати фінзвітність із такими показниками діятиме лише зі звітних періодів 2014 року.
На досліджуваному приватному підприємстві «Інтелект-Нова» складено фінансову звітність за 2013 рік відповідно до вимог нового чинного законодавства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення