Дипломна робота «Кластерний розвиток підприємства», 2013 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.08.2014 16:02 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади кластерної стратегії розвитку підприємства 5 1.1. Сутність та основні етапи розвитку підприємства 5 1.2. Основні види стратегії розвитку підприємства 15 1.3. Особливості розвитку підприємства на базі кластерного підходу 24 Висновок до розділу 1 34 Розділ 2. Передумови розвитку ТОВ «ДІЛА» на основі кластерного підходу 36 2.1. Дослідження ринку медичних послуг в умовах глобалізації 36 2.2. Оцінка потенціалу створення медичного кластеру на базі ТОВ «Діла» 44 2.3. Аналіз доцільного розвитку ТОВ «ДІЛА» на базі кластерного підходу 56 Висновки до розділу 2 66 Розділ 3. Розробка стратегії розвитку ТОВ «ДІЛА» в медичному кластері. 69 3.1. Обгрунтування концепції створення медичного кластеру 69 3.2. Розробка програми розвитку ТОВ «ДІЛА» як учасника медичного кластеру 74 3.3. Економічна оцінка запропонованої програми розвитку ТОВ «ДІЛА» в рамках медичного кластеру. 80 Висновки до розділу 3 84 Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 86 Свл 87

Висновок

Підприємництво відіграє важливу роль в розвитку соціальної та економічної сфери. Саме цей вид діяльності дозволяє втілювати ідеї людей у життя, на них будувати бізнес і, в результаті, економіку цілої країни.
Розвиток підприємства проходить в декілька етапів. На першому етапі зароджується ідея бізнесу, напрямків його роботи. Другий етап - це виживання; на ньому формується коло обов'язків, підприємство повинно заявити про себе на ринку. Третім етапом є накопичення; підприємство отримує певний дохід і накопичує кошти для здійснення наступного етапу - структурування. Розподіл зобов'язань, продукції, клієнтів - це все є елементи четвертої стадії розвитку. На п'ятому етапі відбувається становлення підприємства, воно вже має свою певну структуру, знає чим займається і працює в цьому напрямку. Наступні етапи дозволяють підприємству розширитись, перейти на кластерний розвиток. На завершальному етапі розвитку підприємства, завдання «отримання прибутку» перетворюється на місію підприємства для населення та економіки.
Що ж таке кластерна стратегія розвитку? Дане поняття запропонував М.Портер. Це завершальна стадія розвитку організації, на якій вона стає частиною галузі. Це, свого роду, засіб територіальної організації продуктивних сил, який дозволяє задовольнити частину населення. Кластерні об'єднання вже давно існують в Україні. Їх часто можна зустріти в гірничодобувній та паливно-енергетичній промисловості. Менше можна зустріти розвинуту кластерну систему в медицині. В Україні, на жаль, ця галузь не є достатньо розвиненою, однак певні зародки для кластерного розвитку є.
Досліджуючи передумови розвитку кластеру, на базі діяльності медичної лабораторії "ДІЛА" було проаналізовано ринок медичних послуг в Україні. За підсумками досліджень встановлено, що ринок зростає, оскільки кількість захворювань щороку збільшується. Однак державних засобів для покращення даного показника не розроблено. Так, кількість медичного персоналу за останні роки скорочується, що пов'язано із низькою оплатою праці. Легальний ринок поступово витісняється тіньовим, збільшується частка приватних медичних закладів на медичному ринку, дані приватні клініки набирають висококваліфікованих працівників, які залишають медичну практику в державних установах. Не дивлячись на зростання державного фінансування охорони здоров'я за останні роки, медичне обладнання не оновлюється належним чином. Державні медичні заклади вдаються до пошуку додаткових коштів поза межами бюджету - це інвестиції від спонсорів, партнерів і т.д.
Оцінка потенціалу створення медичного кластеру на базі ТОВ "Діла" базувалася на основі вивчення макроекономічних, зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку підприємства. Дослідження показують, що на сьогодні населення України готове перейти до приватної системи медицини. Середн основних факторів розвитку приватного сектору медицини і діагностики є збільшення попиту на даний вид послуг. Що стосується підприємства "Діла", то воно є лідером на ринку лабораторної діагностики в Україні. Оцінка показників економічної діяльності підприємства дають можливість зробити висновок, що підприємство нарощує обсяги реалізації. Кількість аналізів на рік всіма лабораторіями компанії становить 666,7 тис.одиниць. Це великий показник, який щороку збільшується. Збільшення обсягів реалізації послуг відбувається за рахунок відкриття нових діагностичних центрів в різних регіонах України. Вартість активів зростає, збільшується і сума основного капіталу. На сьогодні підприємство є прибутковим. Чистий прибуток в 2012 році становить 12 млн.грн, рентабельність послуг становить 44,5%, що ж досить високим показником. Отже, оцінка економічної діяльності підприємства показала, що підприємство є готовим до розширення. Великий досвід компанії, широкий асортимент послуг, зручне географічне розміщення, висококваліфікований персонал, який проходить постійне підвищення кваліфікації - це всі фактори, що сприяють подальшому розвиткові компанії. На сьогодні основними негативними факторами впливу для розвитку підприємства є нестабільність законодавства, низька фінансова забезпеченість населення, слабка впізнаваність ТМ на ринку. Низка інформованість населення про послуги компанії також негативно відображається на розвитку компанії. Що стосується фінансової можливості розвитку підприємства, то вона є. Про це свідчать високі показники ліквідності та платоспроможності. На сьогодні підприємство є фінансово-незалежним, що доказує показник фінансової стійкості, який становить в 2012 році 0,8. Обладнання підприємства - сучасне, воно не потребує термінового оновлення, так коефіцієнт модернізації становить 0,17. Оборотний капітал сформований за рахунок власних коштів. Аналіз п'ятифакторної моделі рентабельності показав, що прибутковість акціонерного капіталу становить 42,3%. Найбільший вплив на показник має показник фінансового важеля (тобто співвідношення залученого до власного капіталу). Станом на 2012 рік запас фінансової міцності складає 28,9 млн.грн., що дозволяє ще раз підтвердити хороші перспективи розвитку організації.
Створення кластеру повинно базуватись на базі діяльності успішного приватного підприємства, що займається наданням медичних лабораторних послуг із діагностування. Даний сектор приватного медичного ринку є новим, і стрімко розвивається. На сьогодні компанія "Діла" є в числі лідерів серед медичних лабораторій України.
Розглядаючи потенціал створення медичного кластеру на базі об'єкта дослідження можна стверджувати, що сьогоднішній медичний ринок є готовим до появи комерційних медичних послуг. Метою створення кластеру є забезпечення комплексної повноцінної медичної допомоги та лікування населення України.
Основними перевагами створення кластеру є: підвищення функціонування медичних установ за рахунок їх об'єднання; зменшення ціни на готові послуги; покращення якості медичних послуг; можливість об'єднання різних організацій із збереженням їх самостійності; довгостроковість комерційних стосунків між партнерами; захист інтересів учасників кластеру зі сторони держави; інші.
Створення кластеру на базі об'єкта дослідження є доцільним - це один із ключових гравців медичного ринку діагностики, який підтримує постійні зв'язки із виробниками лабораторного обладнання та реактивів, вузами України, медичними закладами, в яких проводиться лікування. ТзОВ "Діла" має достатньо власних фінансових коштів, щоб бути організатором створення виробництва необхідного обладнання в Україні на базі існуючих підприємств, сприяти оперативному лікуванню хворих в медичних закладах - учасниках кластеру.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали