Курсова робота «Аудит зносу основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві харчової промисловості», 2013 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 05.08.2014 15:58 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Наукові засади організації аудиту амортизації на підприємствах харчової промисловості. 3 1.1. Економічна суть зносу та амортизації 3 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 5 Розділ 2. Методика проведення аудиту амортизаційних відрахувань на підприємстві харчової промисловості 10 2.1. Мета, завдання та джерела отримання аудиторських доказів 10 2.2. Основні методи, прийоми та процедури аудиту 11 2.3. Послідовність проведення операцій та типові порушення 13 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 20 Розділ 3.організація аудиту амортизаційних відрахувань на підприємстві харчової промисловості 22 3.1. Техніко-економічна характеристика ПП «Злагода» 22 3.2. Організація аудиторської перевірки на підприємстві 25 3.3. Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 29 Висновки 33 Пропозиції 34 Додаток а 35 Додаток б 38 Додаток в 40 Додаток г 43 Додаток д 45 Додаток е 48 Додаток є 50 Додаток ж 53 Додаток з 54 Список використаної літератури 58

Висновок

Амортизаційні відрахування є важливою ланкою впливу на основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, однією з найбільш важливих складових витрат на виробництво та основним джерелом капітальних вкладень. Облік амортизаційних відрахувань сьогодні регулюється податковим кодексом, та рядом законів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Аудит амортизаційних відрахувань доцільно починати із дослідження документації по обліку основних засобів та нематеріальних активів на підприємстві. В ході процедур аудиту необхідно зробити економічний аналіз та перевірку правильності нарахування амортизаційних відрахувань по кожному об’єкту основних засобів. Аудиторові також необхідно зважати на відповідність методики амортизаційних відрахувань до чинного податкового законодавства. Оскільки об’єкт перевірки являється платником податку на прибуток, то віднесення вартості основних засобів на витрати є одним із найважливіших етапів перевірки достовірності бухгалтерської звітності.
На заключному етапі аудиту встановлюються розбіжності в обліку на підприємстві та обліку за результатами перевірки, вносяться корективи та пропозиції по усуненню відхилень. Аудиторський висновок дає загальну оцінку стану обліку та фінансового стану підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення