Курсова робота «Аудит заробітної плати на підприємстві харчової промисловості», 2013 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 05.08.2014 15:57 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Наукові засади аудиту заробітної плати на підприємствах харчової промисловості 4 1.1. Економічна суть заробітної плати 4 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 6 Розділ 2. Методика проведення аудиту заробітної плати на підприємстві харчової промисловості 8 2.1. Мета, завдання та джерела отримання аудиторських доказів 8 2.2. Основні методи, прийоми та процедури аудиту 10 2.3. Послідовність проведення операцій та типові порушення 12 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 14 Розділ 3. Організація аудиту заробітної плати на підприємстві харчової промисловості 16 3.1. Техніко-економічна характеристика ПП «Гермес» 16 3.2. Організація аудиторської перевірки на підприємстві 18 3.3. Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту 27 Висновки 29 Пропозиції 31 Додатки 32

Висновок

Проведення аудиту заробітної плати на досліджуваному підприємстві ПП "Гермес" проходило в декілька етапів. На першому етапі підготовлено документи для аналізу, на другом здійснювався сам аналіз і на третьому етапі розроблено висновки та пропозиції по даним дослідження.
За даними аналізу ми бачимо, що підприємство успішно працює на ринку, воно збільшує свої показники ефективності діяльності. Число працівників за даними 2012 року становить 6 осіб, кожному із них нараховується ставка вище прожиткового мінімуму.
Проводячи дослідження було проведено аналіз правильності нарахування та утримання податків та зборів із заробітної плати. Складено таблиці в якій зібрано дані аналізу та порівняно із фактичними даними по обліковій звітності. Відповідно до чинного законодавства, ПП «Гермес» до фондів соціального страхування виплачує єдиний соціальний внесок зі ставкою 36,76% на фонд оплати праці всіх працівників, окрім Федик М.С., що є інвалідом 3-ї групи. На її заробітну плату нараховується збір в розмірі 8,41%. Всі розрахунки, проведені в обліку відповідають чинному законодавству.
Під час проведення інспекції виплат працівникам співставляються показники заборгованості по розрахункових, платіжних відомостях, журналу 5 (5А), Головної книги та Балансу, виявляються депоновані суми, суми і причини авансових виплат працівникам, чим підтверджується (заперечується) реальність існування зобов’язань з оплати праці на відповідну звітну дату. Виявлено несвоєчасну виплату заробітної плати 3 квітня 2012 року, заборгованість було погашено 10 квітня 2012 року.
Відповідно до чинних нормативів визначено правильність нарахування заробітної плати, встановлено, що одному із працівників недозараховано 135 грн. Аудитором виявлено, що працівниками Коваленко, Протова, Стрельцова відпрацьовано більше годин, ніж встановлено чинним законодавством. Відповідно проведено процедуру по правильності нарахування заробітної плати працівникам, та нарахування понаднормових виплат.
За результатами вибіркової перевірки виявлено надмірно нараховану суму винагороди за підсумками роботи за рік, включену до сумарного заробітку при розрахунку відпускних, що призвело до надмірно виплаченої заробітної плати, надмірно утриманих та нарахованих податків і внесків, завищення витрат на оплату праці.
За даними аудиту складено позитивний висновок із рекомендаціями по виправленню помилок обліку заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення