Дипломна робота «Облік, контроль і аналіз витрат підприємства», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат підприємства 7 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд спеціальної літератури щодо обліку, контролю та аналізу витрат підприємства 23 1.3. Передумови організації обліку, контролю та аналізу витрат на базовому підприємстві 31 Висновки до розділу 1 43 Розділ 2. Сучасний стан та вдосконалення обліку витрат підприємства 45 2.1. Фінансовий облік витрат виробництва 45 2.2. Особливості обліку витрат з метою оподаткування підприємства 55 2.3. Облік витрат в системі управління підприємством 69 2.4. Калькулювання собівартості продукції на підприємствах меблевої промисловості 77 2.5. Трансформація обліку витрат відповідно вимог МСФЗ та досвіду провідних держав світу 83 2.6. Облік витрат в автоматизованих бухгалтерських системах 90 Висновок до розділу 2 95 Розділ 3. Проектування систему контролю та економічного аналізу витрат підприємства 97 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу витрат 97 3.2. Аналіз витрат суб'єкта господарювання 103 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства 109 3.4. Контроль витрат на підприємстві 114 Висновок до розділу 3 121 Розділ 4. Охорона праці та техніки безпеки на базовому підприємстві 123 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві 123 4.2. Нормативно–правове забезпечення питань з техніки безпеки робочого місця бухгалтера 128 Висновки до розділу 4 138 Висновок та пропозиції 139 Список використаної літератури 142

Висновок

За результатами дослідження дипломної роботи на тему: «Облік, контроль і аналіз витрат підприємства» можна зробити наступні висновки:
1. Поняття витрат в економічній теорії є досить широким, його суть вивчали різні економісти в різні часи, і вони визначили декілька концепцій з сутності даної економічної категорії. Деякі дослідники називали витратами ціну на товар, інші вважали, що витрати не можуть бути ціною товару, а рівноважна ціна встановлювалася за домовленістю між покупцем та продавцем.
2. З бухгалтерської точки зору витрати - це зменшення економічних вигод у формі вибуття активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. З точки зору оподаткування, витрати - це також зменшення економічних вигод, однак не на всі вигоди дане визначення поширюється.
3. З економічної точки зору всі витрати підприємства поділяють на прямі і непрямі. Прямі - це ті що безпосередньо приймають участь у виробництві, а непрямі - опосередковано.
4. Облік витрат на підприємстві регулюється нормативними документами 4-х рівні. На першому рівні - це Податковий кодекс, Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». На другому - положення (стандарти) бухгалтерського обліку та план рахунків з інструкцією. На третьому - нормативи галузеві, а на четвертому - інструкції внутрішньофірмові і наказ про облікову політику.
5. Дослідження обліку, аналізу та контролю витрат проводиться на базі діяльності ЗАТ "Финплит", що займається виробництвом меблів. Підприємство є прибутковим в 2012 році, воно збільшує обсяги своєї роботи, нарощує кількість працівників, та обсяги активів. Основний капітал сформований за рахунок власних джерел фінансування, коефіцієнт загальної платоспроможності складає майже 5, а це є досить великим показником, що характеризує хороший фінансовий стан підприємства. З кожним роком покращується і фінансові показники підприємства.
6. Для обліку витрат на підприємстві використовуються рахунки 8-9 класів плану рахунків. Витрати основної діяльності поділяють на матеріальні, витрати на оплату праці, витрати на соціальні відрахування, амортизаційні витрати та інші витрати. Для обліку матеріальних витрат використовуються рахунок 20 "Виробничі запаси" із субрахунками, а також витратні рахунки, це 23 "Виробництво", 80" Матеріальні витрати", а також рахунки 9 класу. В кінці місяця, всі витратні рахунки потрібно закривати на рахунок 79" Фінансові результати".
7. З метою оподаткування, облік витрат зазнав суттєвих змін. Так поняття "першої події" з 2011 року перестало бути актуальним, однак все ще є ряд витрат підприємства, які не можуть бути віднесеними в повному обсязі до витрат. Наприклад це витрати на поліпшення основних засобів, витрати понаднормовані, витрати на придбання ліцензій, витрати на придбання легкових автомобілів та інші витрати.
8. З метою управлінського обліку витрати поділяють за видами робіт та за бригадами. Такий облік дозволяє складати калькуляції по певному вироби і сформувати вартість його виробництва.
9. Однією із проблем обліку витрат являється використання фактичного методу обліку замість нормативного. На підприємствах меблевої галузі доцільно проводити облік нормативним методом, оскільки використання матеріалів для виготовлення продукції є завжди однаковим. Разом з цим перевага такого методу дозволяє отримати інформацію про перевитрати матеріалів, та дозволить визначити причину перевитрат матеріальних та трудових затрат. Замість цього ведеться фактичний облік, якого недостатньо для отримання управлінської інформації. Другою проблемою обліку є розподіл загально виробничих витрат та перенесення їх вартості на вартість продукції.
10. Проблемним є також використання управлінського та фінансового обліку на підприємствах, що займаються виробництвом меблів. Управлінський облік використовується з метою збору інформації про витрати не тільки за підсумками певного періоду, а й про витрати на певні види робіт. Такий подвійний облік знижує оперативність інформації і її придатність для потреб оперативного управління підприємством.
11. Для вирішення проблем пропонується автоматизація облікового процесу шляхом створення спеціальних проблем, що поєднують управлінський облік із бухгалтерським.
12. Провівши аналіз витрат, можна зробити висновок, що витрати мають тенденцію до збільшення. Так за останній рік витрати зросли на 23 467 тис.грн., а в порівнянні із 2007 роком, витрати зросли на 51 795,9 тис.грн. За останній рік витрати на 1 грн зменшились на 10 коп, що є позитивним фактором.
13. До собівартості реалізованої продукції входять матеріальні витрати – 74%, витрати на оплату праці - 18%, витрати на соціальні внески - 7%, амортизаційні витрати -1% та інші витрати.
14. В ході контролю, проведеного на підприємстві було встановлено, що: що витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.
Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Оскільки перевірка бухгалтерського обліку на підприємстві проводиться тільки бухгалтером, пропонується організувати контролюючий відділ на підприємстві, що може складатися із бухгалтера та ще однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення