Курсова робота «Організація обліку витрат на обслуговування та управління виробництвом», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:49 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна суть витрат на обслуговування та управління виробництвом, їх класифікація, оцінка та показники ефективності 5 2. Коротка організаційно-економічна характеристика ПП "Інтелект-Нова" 10 3. Нормативно-правове регулювання обліку витрат на обслуговування та управління виробництвом та огляд спеціальної літератури 13 4. Організація та методика обліку витрат на обслуговування та управління виробництвом ПП "Інтелект-Нова" 18 4.1. Документальне оформлення витрат 18 4.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат 19 5. Шляхи удосконалення обліку витрат 21 Висновки і пропозиції 27 Список використаних джерел 30 Додатки 31

Висновок

Поняття витрат в економічній теорії є досить широким, його суть вивчали різні економісти в різні часи, і вони визначили декілька концепцій з сутності даної економічної категорії. Деякі дослідники називали витратами ціну на товар, інші вважали, що витрати не можуть бути ціною товару, а рівноважна ціна встановлювалася за домовленістю між покупцем та продавцем.
З бухгалтерської точки зору витрати - це зменшення економічних вигод у формі вибуття активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. З точки зору оподаткування, витрати - це також зменшення економічних вигод, однак не на всі вигоди дане визначення поширюється.
З економічної точки зору всі витрати підприємства поділяють на прямі і непрямі. Прямі - це ті що безпосередньо приймають участь у виробництві, а непрямі - опосередковано.
Облік витрат на підприємстві регулюється нормативними документами 4-х рівні. На першому рівні - це Податковий кодекс, Законодавча базу з обліку та аудиту. На другому - положення (стандарти) бухгалтерського обліку та план рахунків з інструкцією. На третьому - нормативи галузеві, а на четвертому - інструкції внутрішньофірмові і наказ про облікову політику.
Для обліку витрат на підприємстві використовуються рахунки 8-9 класів плану рахунків. Витрати основної діяльності поділяють на матеріальні, витрати на оплату праці, витрати на соціальні відрахування, амортизаційні витрати та інші витрати. Для обліку матеріальних витрат використовуються рахунок 20 "Виробничі запаси" із субрахунками, а також витратні рахунки, це 23 "Виробництво", 80" Матеріальні витрати", а також рахунки 9 класу: 90 "Собівартість реалізованих робіт та послуг", 91 "Загальновиробничі витрати", 92" Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Для обліку витрат на оплату праці використовується рахунок 23 "Виробництво", 81 "Витрати на оплату праці" за субрахунками та рахунок 91 "Загальновиробничі витрати", а також інші рахунки 9 класу.
Для обліку витрат на соціальне призначення використовуються рахунок 23" Виробництво", 82 "Відрахування на соціальні заходи" та інші рахунки 9 класу.
Для обліку амортизаційних витрат використовують рахунок 13, 83, 23 та 92.
Для обліку інших витрат використовують рахунки 84 та 94.
Відзначимо, що при здійсненні неопераційної діяльності, витрати можуть відноситись на рахунок 95, 96,97.
В кінці місяця, всі витратні рахунки потрібно закривати на рахунок 79" Фінансові результати".
Поняття "Витрат з метою оподаткування" (до прийняття Податкового кодексу – Валові витрати) не є аналогічними витратам виробництва. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства є різними величинами.
З метою оподаткування, облік витрат зазнав суттєвих змін. Так поняття "першої події" з 2011 року перестало бути актуальним, однак все ще є ряд витрат підприємства, які не можуть бути віднесеними в повному обсязі до витрат. Наприклад це витрати на поліпшення основних засобів, витрати понаднормовані, витрати на придбання ліцензій, витрати на придбання легкових автомобілів та інші витрати.
Відповідно до податкового кодексу, амортизаційні витрати відносяться до витрат.
З метою управлінського обліку витрати поділяють за видами робіт та за бригадами. Такий облік дозволяє складати калькуляції по певному вироби і сформувати вартість його виробництва.
Однією із проблем обліку витрат являється використання фактичного методу обліку замість нормативного. На підприємствах меблевої галузі доцільно проводити облік нормативним методом, оскільки використання матеріалів для виготовлення продукції є завжди однаковим. Разом з цим перевага такого методу дозволяє отримати інформацію про перевитрати матеріалів, та дозволить визначити причину перевитрат матеріальних та трудових затрат. Замість цього ведеться фактичний облік, якого недостатньо для отримання управлінської інформації.
Для вирішення проблем пропонується автоматизація облікового процесу шляхом створення спеціальних проблем, що поєднують управлінський облік із бухгалтерським.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?