Курсова робота «Порядок визначення й облік фінансових результатів», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.08.2014 15:46 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні основи визначення і обліку фінансових результатів діяльності 5 1.1. Економічна суть фінансових результатів їх види та визначення в системі бухгалтерського обліку 5 1.2. Огляд літературних джерел і нормативної бази з обліку фінансових результатів діяльності 9 1.3. Облікова політика 11 Розділ 2. Стан обліку визначення фінансових результатів на Верховинському РЛГ 14 2.1. Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку на Верховинському РЛГ 14 2.2. Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів діяльності 15 2.3. Відображення інформації про фінансові результати у регістрах та звітності Верховинському РЛГ 19 Розділ 3.Удосконалення обліку фінансових результатів на підприємстві 26 3.1. Порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку фінансових результатів з іншими країнами світу 26 3.2. Облік фінансових результатів в умовах комп’ютерної обробки даних 29 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39

Висновок

Дана курсова робота присвячена дослідженню формування фінансових результатів на діючому підприємстві, що займається лісозаготівлею у м.Верховина.
Дослідження, проведені в роботі показали, що згідно українського чинного законодавства, фінансовими результатами підприємства є прибуток, або збиток. Таким чином ці дві категорії і досліджувались в даній роботи. Позитивний фінансовий результат, або прибуток, з економічної точки зору - це дохід підприємства за вирахування витрат виробництва. Прибуток, з облікової точки зору, - це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення, ін інформує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці.
Фінансовий результат на різних підприємствах будується по-різному, залежно від їх величини та форми звітності.
Основним нормативним актом, що регулює фінансові результати на підприємстві є податковий кодекс, що прийнятий в 2010 році. Відповідно до нього визначаються на підприємстві доходи та витрати. Окрім цього, фінансовий результат регулюється законом про бухгалтерський облік та фінансову звітність, а також положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Облікова політика на підприємстві визначається самостійно із врахуванням нормативних вимог та чинного законодавства. Для того, щоб затвердили порядок обліку, складається наказ про облікову політику.
Об'єкт дослідження - Верховинський РЛГ використовує журнально-ордерну форму обліку із частковою автоматизацією робіт. Так автоматизованою є складання калькуляцій готових виробів, визначення фінансового результату за певними видами робіт.
Для обліку доходів та витрат на підприємстві використовуються рахунку 7 та 9 класів, а також рахунок 23. Всі доходи та витрати в кінці звітного періоду закриваються на рахунок 79" Фінансові результати".
За результатами аналізу, складається фінансова та податкова звітність підприємства. Фінансова звітність - це баланс, та звіт про доходи та витрати. Податкова звітність - це податкові декларації з податку на прибуток та ПДВ.
Українська звітність ще тільки знаходиться на стадії інтеграції до міжнародних стандартів. Сьогодні облік в Україні є складним з точки зору його нормативів. Нечітке законодавство не дає чіткого пояснення що можна відносити до доходів, а що до витрат. З метою удосконалення облікового процесу на досліджуваному підприємстві, пропонується його автоматизація шляхом впровадження програмного продукту 1-С: Підприємство 8.0.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення