Курсова робота «Валютний ринок та валютні операції в Україні», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 03.08.2014 17:11 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування валютного ринку в Україні 5 1.1. Поняття операцій на валютному ринку 5 1.2. Класифікація валютних операцій 9 1.3. Регулювання валютних операцій на валютному ринку 15 Висновок до розділу 1 22 Розділ 2. Аналіз валютного ринку та валютних операцій в Україні 23 2.1. Особливості формування валютної системи 23 2.2. Оцінка сучасного стану валютного ринку України 29 Висновок до розділу 2. 31 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України 32 3.1. Проблеми валютного ринку 32 3.2. Напрямки вдосконалення валютного ринку 36 Висновок до розділу 3. 39 Висновок 40 Список використаної літератури 42

Висновок

В результаті досліджень, проведених в курсовій роботі, можна зробити висновок, що валютний ринок функціонує з метою забезпечення обміну товарами та послугами між суб'єктами різних держави, чи всередині країни. Предметом валютного ринку є валютні операції як платежі, пов'язані із переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.
Валютні операції класифікуються за різними ознаками та типами. Основна класифікація валютних операцій поділяє їх на конверсійні, депозитні та кредитні.
Валютне регулювання - це діяльність уповноважених державних органів, спрямована на організацію функціонування внутрішнього валютного ринку, визначення порядку проведення операцій з валютними цінностями та міжнародних розрахунків, а отже, на регламентацію державної валютної політики України. Основним регулятором валютних операцій є Національний банк України, комерційні банки та фінансові установи.
Внутрішнє валютне регулювання здійснюється за допомогою системи державних органів, до яких належать Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які в межах власної компетенції приймають нормативно-правові акти у сфері валютного регулювання.
Головним законодавчим актом України щодо валютного регулювання є Декрет Кабінету Міністрів України №15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року.
Механізмами валютного регулювання, що застосовуються Національним банком України, виступають:
1) визначення порядку проведення валютних операцій;
2) валютні обмеження;
3) валютні інтервенції;
4) девальвація та ревальвація валют;
5) дисконтна та девізна валютна політика;
6) управління валютними резервами (диверсифікація).
Дослідження показали, що сучасною рисою економіки України є нестабільність її національної валюти і зростання темпів інфляції. Саме за таких умов, зазвичай, перевага надається тій іноземній валюті, яка є резервною у світі, або до якої зберігається висока довіра.
Сучасна фінансова криза внесла свої корективи у роботу національного валютного ринку. Починаючи з вересня 2008 року, ситуація на валютному ринку загострилася і зумовила необхідність застосування жорсткішого регулювання валютного ринку.
НБУ має чітко і послідовно стабілізувати ситуацію у валютній сфері, проте ризики девальвації слід долати переважно за допомогою інших, не пов'язаних з інтервенціями засобів – зокрема, шляхом підвищення жорсткості регулювання валютного ринку, концентрації зусиль на поліпшення стану платіжного балансу. Важливим завданням стає розробка середньострокової стратегії валютної політики із чітким визначенням курсових орієнтирів, стримування темпів інфляції, окреслення комплексу методів та інструментів забезпечення валютної стабільності, а також превентивні заходи для недопущення курсових стрибків у майбутньому
Позитивні тенденції, які відбувалися на валютному ринку, дали змогу Національному банку України не тільки мінімізувати свої від’ємні інтервенції, а й відновити купівлю іноземної валюти. Загальне додатне сальдо інтервенцій Національного банку України в 2010 році перевищило 1,3 млрд. дол. США (в еквіваленті), ставши одним з чинників відновлення втрачених протягом кризи міжнародних резервів, обсяг яких станом на 01.01.2011 становив 34 576,4 млн. дол. США (в еквіваленті), що було достатньо для фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг протягом 5,2 місяця.
На сьогоднішній день Україна має чимало проблемних питань у сфері валютних відносин, що пов'язані із глобалізацією та світовою фінансовою кризою. Тому зараз як ніколи необхідно звернути увагу на швидке та ефективне вирішення проблем валютної системи, її стабілізацію. Саме здійснення вище перерахованих заходів допоможе нормалізувати валютний курс, зміцнити позиції банківської системи як всередині держави, так і на міжнародному рівні. Ефективна реалізація валютної політики в умовах глобалізації економічних процесів полягає у здійсненні валютного регулювання відповідно до стану економічного розвитку країни, що забезпечить мінімізацію негативного впливу внутрішніх та зовнішніх шоків і сприятиме її сталому економічному розвитку.
За результатами дослідження валютного ринку та валютних операції,, було виявлено ряд недоліків та перешкод ефективній діяльності, серед яких доцільно відокремити основні:
• недосконале законодавче регулювання валютних операцій;
• Значна доларизація економіки;
• Слабка ліквідність національного валютного ринку;
• Неоднозначні наслідки впровадження лібералізації валютних відносин.
Для формування збалансованої валютної системи, необхідно виконати ряд стратегічних завдань, саме тому основними напрямки вдосконалення валютних операцій є:
– впровадження гнучкої політики валютних курсів;
– вирішення питання щодо репатріації українських капіталів і створення сприятливого інвестиційного клімату для нерезидентів;
– «де-доларизація» економіки;
– поповнення золотовалютних резервів країни і зниження ризику їхнього знецінення;
– створення стійкого позитивного сальдо платіжного балансу;
– удосконалення системи інституційного забезпечення і валютного законодавства.
При цьому необхідно працювати за цими напрямками не тільки в довгостроковій перспективі, а вже в недалекому майбутньому. Реалізація цих заходів дасть змогу перейти до якісно нових механізмів забезпечення стабільності валютної сфери на основі принципів ринкового саморегулювання, зміцнити валютно-фінансову систему, сформувати інституційне та регулятивно-правове середовище, яке забезпечуватиме реалізацію позитивних наслідків припливу іноземних інвестицій з одночасним захистом економічної системи від негативних проявів великої мінливості потоків міжнародного капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення