Курсова робота «Бюджет як інструмент забезпечення країни фінансовими ресурсами», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 03.08.2014 17:06 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Місце та роль бюджету в системі державного управління 5 Розділ 2. Бюджет як інструмент забезпечення країни фінансовими ресурсами 7 Розділ 3. Аналіз впливу доходів та видатків бюджету на соціально-економічний розвиток України 15 Розділ 4. Бюджетна реформа в Україні: проблеми, переваги та недоліки реалізації24 Висновок31 Список використаної літератури 33

Висновок

Бюджету належить визначне місце в системі державного управління. Він акумулює та перерозподіляє значну частину державних ресурсів, в тому числі і національного доходу і дає можливість розподілити їх на реалізацію внутрішньої політики та вирішення соціального забезпечення населення у всіх регіонах країни. Основне призначення бюджету є перерозподіл ВВП за сферами та галузями економіки, верствами населення та адміністративно-територіальними одиницями.
Відповідно до Бюджетного Кодексу бюджетна система України складається із Державного бюджету та місцевих бюджетів. До складу місцевих входить: бюджет АРК, Обласний бюджет, районний бюджет та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджет є основним інструментом забезпечення країни фінансовими ресурсами. Держава розпоряджається грошовими коштами, що знаходяться в бюджетній системі, централізованих і децентралізованих фондах а також державних фінансових інституціях. Державні доходи є власністю держави. Суть регулювання фінансовими ресурсами країни регулюється функціями бюджету - розподільчою та контролюючою. Основне завдання бюджету - розподілити правильно кошти за потребами країни та проконтролювати за здійсненням даного розподілу. Розподіляються кошти, які є доходами державного бюджету. Основним джерелом надходження до бюджету України є податкові надходження.
Аналіз бюджету країни за 2008-2010 рр. показав, що доходна частина бюджету зросла на 22 %, а витратна на 25,2 %. Темп приросту витрат перевищує темп приросту доходів, що говорить про стійку тенденцію дефіцитного бюджету. Сьогоднішній бюджет країни забезпечує тільки 1094 грн. мінімальної заробітної плати та забезпеченням населення пенсією, що є нижчою прожиткового мінімуму.
Основна проблема бюджетної системи України зосереджена в побудові бюджетного устрою. Багато розвинутих країнах світу формують бюджет з місцевих бюджетних коштів. В Україні ж місцевим фінансам тільки почали приділяти більше уваги. В 2010 році дотація місцевим бюджетам становила 43,6 млрд. грн., і даний показник зростає щороку.
Обласні та районні бюджети мають набути правового статусу бюджетів місцевого самоврядування, оскільки створення в Україні повноцінних органів місцевого самоврядування на обласному та районному рівнях відповідає світовим тенденціям і положенням проекту Європейської Хартії регіонального самоврядування та передбачено змінами до законодавства про місцеве самоврядування України. Відповідно зміниться порядок формування обласних і районних бюджетів. Власні доходи міст районного підпорядкування, сіл та селищ мають складатися з поєднання різноманітних місцевих податків та зборів. Така система дозволить багатьом районам розпоряджатися коштами за їх потребами, і це дозволить більш ефективно проводити контроль за розподілом коштів.
Основними проблемами бюджетної системи є:
- Централізація коштів. Місцевим бюджетам потрібно приділяти більше уваги. Даним питанням почали займатися тільки декілька років тому, система розподілу коштів потребує удосконалення;
- Проблема місцевих та обласних бюджетів. На сьогодні є проблема фіскального розподілу між даними бюджетами;
- Податкове розщеплення, що підриває ефективне бюджетне управління, позбавляючи місцеві органи влади стимулів до мобілізації додаткових доходів та економії видатків.
Для вирішення проблем реформування бюджетної системи необхідно, щоб бюджетний устрій на всіх рівня працював так, щоб забезпечити однорідність видатків, що сприятиме застосуванню обчислених за допомогою формули середніх рівнів видатків на душу населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення