Дипломна робота «Державний борг України та проблеми його обслуговування», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 03.08.2014 16:59 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретика методичної основи державного боргу 6 1.1. Причини формування, сутність та види державного боргу 6 1.2. Інформаційне забезпечення управління державного боргу 16 1.3. Критична оцінка наукових публікацій з проблематики державного боргу 23 Висновок до розділу 1 39 Розділ 2. Аналітична оцінка державного боргу україни 41 2.1. Аналіз зовнішнього державного боргу 41 2.3. Аналітична оцінка комп’ютерних технологій з обслуговування державного боргу 52 Висновок до розділу 2 52 Розділ 3. Вдосконалення управління державним боргом україни 54 3.1. Проблеми погашення та обслуговування державного боргу України та їх вирішення 54 3.2. Підвищення ефективності комп’ютерних технологій з управління державним боргом 70 Висновок до розділу 3 81 Висновки 83 Список використаної літератури 86

Висновок

Дипломна робота присвячена аналізу державного боргу та визначенню проблем по його обслуговуванню.
В ході дослідження теоретичних положень з формування державного боргу встановлено, що державний борг утворюється внаслідок залучення додаткових або позичкових коштів. Основною метою позик є фінансування невідкладних завдань, покриття державного дефіциту та підтримка платіжного балансу. Державним боргом є сума державних фінансових зобов'язань за випущеними та непогашеними внутрішніми та зовнішніми позиками та кредитами. Суть боргу визначається через його функції, основними з яких є: фіскальна, регулятивна, перерозподільча, функція економічної стабілізації. Державний борг класифікується за різними ознаками. Державний борг може бути внутрішнім та зовнішнім, активним, умовним, короткостроковим та довгостроковим. Державний борг класифікують також в розрізі за валютою та типом боргових зобов'язань.
Аналізуючи інформаційне забезпечення управління державним боргом було досліджено нормативну базу, що є основною для дій по оптимізації та ефективному управленню державним боргом. Умовно нормативні документи поділяють на декілька груп. До першої відноситься Конституція України, бюджетний кодекс та закон України "Про державний бюджет", що складається щорічно. Ще одну групу складають нормативні джерела, що регулюють процес залучення кредитних ресурсів. Ще однією групою нормативних документів є ті, що регулюють зовнішні запозичення в інших країн світу. До останньої групи можна віднести нормативно-правові акти, що регулюють погашення заборгованості перед населенням за боргами, залишеними від розпаду СРСР.
Питання державного боргу досліджувалось різними економічними школами. Так Смітом було досліджено формування державного боргу внаслідок запозичень у післявоєнні періоди, класики економічної теорії розглядали кредит з точки зору натуралізму, тобто в речовій форму руху вартості процесу відтворення. Представники даної школи відносились негативно до зовнішнього боргу і розглядали його як ситуацію, яка може привести до банкрутства країни. Представники кейнсіанської школи - навпаки, показували позитивні сторони зовнішнього кредитування і навіть розробляли рекомендації по формуванню ефективної кредитної політики: кредитування має сенс тоді, коли кошти вкладаються в розвиток інвестицій, в іншому випадку надмірне кредитування призводить до зростання інфляційних процесів. Марксистська теорія підтримувала класичну і передбачала перевагу виробництва над позичанням коштів.
За результатами дослідження можна підвести підсумки, що наявність державного боргу може зменшити негативні наслідки падіння національного доходу, однак можуть виникнути і негативні наслідки, які можуть призвести до затяжної макроекономічної кризи.
Ефективне управління державним боргом України включає в себе різні процеси, вони пов'язані і з розробкою боргової політики, і із розробкою законодавчих процесів, визначення напрямків використання коштів, аналізу ефективності та доцільності отримання кредиту, контроль за рівнем ефективної системи управління запозиченими коштами.
Управління державним боргом необхідно досліджувати в комплексі із банківською, фіскальною, монетарною політикою країни. За даними аналізу ми бачимо, що сьогодні в Україні обсяги кредитування становлять 815,1 млрд.грн., показник зріс у порівнянні із минулорічним показником на 14,3 млрд.грн.
Владою забезпечується і економічне зростання країни. Так показник відношення державного боргу до ВВП на кінець 2012 року становить 36,3%, що в порівнянні із значенням за 2011 рік збільшилось на 0,3%.
В 2012 році гарантований державний борг складає 22,6% загального боргу.
Видатки на погашення та обслуговування державного боргу визначаються державним бюджетом і прописуються в Законі України "Про державний бюджет". Так, витрати державного бюджету на погашення державного боргу за 2012 рік становили 68082,7 млн. грн., в тому числі: погашення державного внутрішнього боргу – 37950,3 млн. грн., погашення державного зовнішнього боргу – 30132,4 млн. гривень.
Витрати загального фонду державного бюджету на погашення державного боргу за 2012 рік становили 67302,0 млн. грн., в тому числі погашення державного внутрішнього боргу становило 37950,3 млн. грн., погашення державного зовнішнього боргу – 29351,7 млн. гривень.
В 2012 році погашено заборгованість та обслуговування боргу в повному об'ємі. Зовнішні запозичення в основному витрачені на фінансування дефіциту державного бюджету.
В умовах дії програмно-цільового методу планування державного бюджету та сучасного стану вітчизняної економіки розробка програми регулювання державного боргу має здійснюватися на середньострокову перспективу, що надасть можливості для оптимальної реалізації боргової стратегії та загальної стратегії розвитку України. Середньострокова програма регулювання державного боргу має ґрунтуватися на наступних принципах:
- достовірне прогнозування макроекономічного розвитку на 3-5 років.
- узгодженість боргової і бюджетної політики.
- узгодженість боргової і валютної політики.
- узгодженість боргової політики з ціновою політикою.
Програма регулювання державного боргу має включати наступні пункти:
- розробка параметрів дефіциту бюджету і державного боргу;
- програма обсягів нових запозичень;
- програма операцій з рефінансування державного боргу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали