Звіт з практики «Звіт з практики ТзОВ «Магнум трейд»», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.08.2014 20:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 1.1. Характеристика підприємства, досягнення НТП 4 1.2. Оцінка технічного рівня підприємства 4 2. Планування збуту продукції 5 2.1. Аналіз даних збуту 5 2.2. Рекламування 6 2.3. Планові показники збуту 6 3. Планування виробничої програми підприємства 7 3.1. Планування на квартал 7 3.2. Планування незавершеного виробництва 8 4. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва 8 4.1. Аналіз матеріально-технічного забезпечення 8 4.2. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 10 5. Планування персоналу і оплати праці 11 5.1. Структура персоналу 11 5.2. Форма і система оплати праці 11 5.3. Продуктивність праці та її ефективність 12 6. Планування виробничих витрат 13 6.1. Планування виробничих витрат 13 6.2. Кошторис витрат 15 7. Фінансове планування на підприємстві 16 7.1. Фінансові ресурси 16 7.2. Потреба в основному та оборотному капіталі 17 8. Бізнес-планування 18 9. Методи організації виробництва 20 9.1. Планування виробництва в часі 20 9.2. Фактори,що впливають на тривалість виробничого циклу 21 10. Організація і планування технічного обслуговування 22 10.1. Організація технологічної оснастки 22 10.2. Організація ремонтного виробництва 22 10.3. Планування транспортного господарства 22 11. Нормування праці 22 11.1. Організація нормування на підприємстві 22 11.2. Методи нормування 24 11.3. Нормування праці робітників основного та допоміжного виробництва 25 12. Система оподаткування 25 12.1. Система оподаткування на підприємстві 25 12.2. Види податків 26 12.3. Порядок проведення розрахунків з бюджетом 26 12.4. Подання декларації 27 13. Облік і фінансова звітність 27 13.1. Організація обліку за національними стандартами 27 13.2. Форма обліку 28 13.4. Складання і подання фінансової звітності 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Додатки 36

Висновок

Підприємство займається перевезенням палива на власних автомобілях. Підприємство працює з 2010 року, є прибутковим, його фінансовий стан є стабільним, динаміка обороту є зростаючою. ТзОВ "Магнум трейд" сформувало вартість основного капіталу в сумі 2104 тис.грн. Більшу частину вартості становить вартість автомобілів. Технічний рівень підприємства дозволяє здійснювати свою діяльність без участі передових технологій. Обсяги збуту постійно зростають, однак % зростання невисокий, всього 1-3% на рік. Через особливості діяльності підприємства реклама не використовується, оскільки коло споживачів є дуже вузьке, тому керівники підприємства вдаються до налагодження особистих контактів із потенційними замовниками. Планові показники збуту можна розраховувати як на рік, так і поквартально виходячи із даних звітності за рік і за квартал. Для здійснення діяльності підприємство повинно бути постійно забезпеченим технікою та матеріалами. Що стосується запасів, то мова в першу чергу іде про паливо та запасні частини для автомобілів (шини і тд). В звіті показано, що середні показники забезпечення запасами становлять 6-10 днів, це нормальне значення. В звіті показано потребу в основному капіталі, розраховано амортизаційне відрахування на період експлуатації. Аналізуючи персонал встановлено, що його чисельність складає 21 людину, 17 з них обслуговуючий персонал, це водії та експедитори. Продуктивність праці зростає, що є позитивним показником. В звіті проведено оцінку витрат, показано методику складання кошторису прямих затрат. Аналіз фінансових ресурсів показав, що більшу частку складають необоротні активи, майно сформоване за рахунок власного капіталу. З врахуванням визначення потреби в основному та додатковому капіталі розроблено плановий баланс та звіт про фінансові результати. Нормування праці здійснюється відповідно до чинного законодавства, нормативи на здійснення перевезень розраховуються статистичним та дослідницьким методом. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, всього в 2012 році сплачено 483 тис.грн., податкове навантаження на дохід становить 9,7%. Підприємство здійснює автоматизований облік, веде журнально-ордерну форму обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?