Дипломна робота «Управління якістю на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 02.08.2014 19:53 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат Вступ 1. Аналіз діяльності ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» 1.1. Загальна характеристика стану підприємства 1.2. Аналіз організаційної структури підприємства 1.3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства. 1.4. Управління станом охорони праці та навколишнім середовищем на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» 1.4.1. Управління охороною праці на виробництві 1.4.2. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих умов на ВАТ «Івано-Франківський ЛРЗ» 1.4.3. Забезпечення нормальних умов праці на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» 1.4.4. Пожежна безпека 1.4.5. Охорона навколишнього середовища 2. Теоретичні аспекти управління якістю продукції 2.1. Поняття якість продукції та методи її оцінки 2.2. Економічні аспекти управління якістю продукції 2.3. Стандартизація та сертифікація продукції 3. Шляхи вдосконалення управління якістю на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» 3.1. Аналіз системи управління якістю продукції на підприємстві 3.2. Розробка заходів з удосконалення діючої системи управління якістю продукції 3.3. Обґрунтування економічної доцільності та вплив запропонованих заходів Висновок Свл Додатки

Висновок

У даній дипломній роботі розглянута загальна характеристика ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод». Підприємство спеціалізується на виготовленні запасних частин до залізничних транспортних засобів,а також надання послуг по обслуговуванню тепловозів, автомотрис, дрезин.
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» забезпечене всіма необхідними засобами та предметами праці, які використовуються для нормального функціонування та надання послуг, які знаходять широке застосування у галузі народного господарства. Підприємство має добре сформовану матеріально-технічну базу, тобто комплекс технологічного, енергетичного, транспортного та іншого обладнання, інструментів, приладів, будівель, споруд, необхідних для здійснення процесу виробництва.
У 2011 році та першому кварталі 2012 року стан охорони праці на ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» є цілком задовільний та такий, що відповідає вимогам нормативно-правовим актам в сфері охорони праці та пожежної безпеки, який забезпечено завдяки здійсненню комплексних заходів, що нижченаведені.
Отже, в ході здійснення контролю за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з техніки безпеки та охорони праці:
• вивчені умови праці на робочих місцях працівників підприємства;
• проведенні обстеження технічного стану машин, механізмів, пристосування і інструментів, що застосовуються в електроустановках, електрообладнанні, конструкціях, комплектувальних деталей.
• проведенні обстеження ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень.
Слід зазначити, що на підприємстві не виникали аварії та нещасні випадки. Умови праці не створюють для працівників підприємства загрозу для виникнення професійних захворювань.
В аналітичному розділі за результатами дослідження можна зробити висновки, що на підприємстві хоча і функціонує система управління якістю, яка відповідає міжнародним стандартам серії 9000, вона все рівно не є досконалою. Зокрема в роботі дослідження, що організаційна структура відділу управління якістю має дубльовані посади, які потрібно скоротити. Резерв скорочення - 7 чол.
Замість цього пропонується придбати новітнє обладнання із діагностування якості виконаних робіт, та провести підготовку персоналу до роботи з ним. Вартість інвестиційного проекту становить 920,5 тис.грн. За рахунок даного проекту підприємство надіється скоротити витрати на 55%.
Розрахунки показали, що така установка окупиться за 1,3 роки, що безумовно є позитивним показником.
Підприємство за рахунок скорочення даних витрат зможе отримати на 240 тис.грн. прибутку від операційної діяльності більше. Дані заходи однозначно матимуть позитивний вплив на основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

Коментар модератора

104 сторінки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення