Дипломна робота «Механізм мотивації праці на підприємстві ТзОВ «Леополіс-Логістек»», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.08.2014 18:37 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування механізму мотивації праці на підприємстві 7 1.1. Еволюція наукових поглядів на мотивацію праці 7 1.2. Економічна суть мотивації праці на сучасному етапі розвитку управління 16 1.3. Зарубіжний досвід формування механізму мотивації праці на підприємстві 20 Розділ 2. Дослідження механізму мотивації праці на ТзОВ «Леополіс-Логістек» 31 2.1. Оцінка діяльності підприємства, організаційна структура 31 2.2. Організація мотивації праці на ТзОВ «Леополіс-Логістек» 43 2.3. Проблеми мотивації праці та напрямки їх вирішення 55 Розділ 3. Економічний аналіз механізму мотивації на підприємстві та визначення його ефективності 61 3.1. Аналіз фінансових результатів ТзОВ «Леополіс-Логістек» 61 3.2. Аналіз фонду оплати праці та продуктивності праці 69 3.3. Аналіз впливу мотивації на діяльність підприємства 81 Розділ 4. Охорона праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях 86 4.1. Основні положення з охорони праці на підприємстві 86 4.2. Напрямки вдосконалення охорони праці на підприємстві 95 Висновки 100 Список використаної літератури 101 Додатки 106

Висновок

Теорія мотивації персоналу має складну еволюцію. Якщо класики економічної теорії під мотивацією праці розуміли матеріальну винагороду, то в 21 столітті матеріальна складова мотивації займає далеко не найперше місце в правильному управлінні персоналом. Одним із основних дослідників теорії мотивації є А.Маслоу, який побудував піраміду потреб людини.
Сьогодні, коли фізіологічні потреби людини в розвинутому суспільстві є забезпечені мінімальною заробітною платою та соціальними гарантіями, а питання безпеки організовано на рівні країни, питання самовизнання та самовираження стає ключовим фактором вибором професії.
Під мотивацією слід розуміти сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації.
Система мотивації на українських підприємствах будується на базі двох моделей - моделі управління персоналом США та Японії. Модель США передбачає швидку плинність кадрів, наголос на кількість виробленої продукції, а не на якість. Японська модель - протилежна. Вона направлена на розвиток персоналу, його кваліфікаційний рівень. В Україні, на жаль, переважає американська модель мотивації персоналу.
Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю "Леополіс-Логістек". Це транспортно-експедиційна кампанія, що в 2013 році має чисельність працівників - 49. Підприємство динамічно розвивається, охоплює нові ринки, збільшує кількість працюючих, обороти, прибутковість, фінансову незалежність. Система мотивації використовується як матеріальна, так і нематеріальна. Багато уваги приділяється навчанню та кар'єрному росту працівників, саме тому на роботу приймаються випускники ВУЗів, які проходять навчання. Основна робота припадає на кваліфікованих працівників, що мають досвід роботи. На підприємстві сьогодні існують проблеми в організації роботи. Це стосується організації роботи працівників, що на виїзді займаються супроводженням вантажу. В роботі запропоновано організацію спеціального відділення, до складу якого повинно увійти 5 працівників.
Аналіз трудових ресурсів показав, що праця використовується ефективно. Підприємство щороку збільшує середню заробітну плату працівників. В 2012 році вона склала більше 4500 грн, що є суттєво більше середньо української заробітної плати. ТзОВ «Леополіс-Логістек» добре винагороджує працівників, однак і вимагає віддачі – високої продуктивності праці. Зазначимо, що збільшення заробітної плати в 2012 році дало пропорційне зростання продуктивності праці. Аналіз структури працівників показав, що більшість із них мають вищу освіту. Переважають спеціалісти середнього віку, в основному чоловіки, що зумовлено специфікою супроводжувальної роботи. Підприємство виділяє близько 20% фонду оплати праці на премії працівникам, це хороший показник по країні. Кореляційно-регресійний аналіз показав, що існує досить велика залежність між мотивацією та прибутком підприємства.
Питання з охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі життя нашого суспільства, у період коли роботодавці ставлять для себе основним завданням як найшвидше й з мінімальним вкладенням засобів отримати найбільший прибуток, мало уваги приділяється, а часом і взагалі ігноруються вимоги безпеки праці.
Охорона праці на ТзОВ «Леополіс-Логістек» це багатогранне поняття, під ним слід розуміти не тільки забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових обов'язків, насправді воно охоплює різні заходи. Наприклад, профілактика професійних захворювань, організація повноцінного відпочинку й харчування працівників під час робочих перерв, забезпечення їх необхідним спецодягом і гігієнічними засобами й навіть виконання соціальних пільг і гарантій. Правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства. Рекомендується організувати матеріальну винагороду для працівників, що дотримуються правил охорони праці. Це дозволить привчити колектив до безпеки і знизить в подальшому показники нещасних випадків з необережності.
Таким чином, у ході написання роботи ми досягнули поставленої мети.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення