Курсова робота «Проблеми розміщення і використання продуктивних сил в Україні», 2012 рік

З предмету РПС · додано 02.08.2014 17:01 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Потенціал ефективного розміщення продуктивних сил україни 4 1.1. Природо-ресурсний потенціал України 4 1.2. Екологізація розвитку продуктивних сил 7 Розділ 2. Проблеми розміщення та використання продуктивних сил в україні 11 2.1. Оцінка техногенного навантаження на навколишнє середовище 11 2.2. Оцінка техногенного забруднення атмосфери 12 2.3. Оцінка використання та забруднення води 15 2.4. Використання та забруднення земельних ресурсів 18 Розділ 3. Вдосконалення розміщення та використання продуктивних сил україни 22 3.1. Природоохоронні заходи зменшення негативного техногенного впливу 22 3.2. Екологічні напрямки вдосконалення використання продуктивних сил 25 Висновки і пропозиції 35 Список використаної літератури 36 Додатки 37 Додаток а 38 Додаток б 39

Висновок

Проведений аналіз переконливо свідчить, що Україні вкрай потрібна послідовна державна політика, спрямована на втілення в реальну практику господарювання й суспільного життя принципів сталого соціально-економічного розвитку.
Аналіз рівня забруднення, проведений в курсовій роботі, показав, що у розрахунку на 1 км2 території країни припадає 11 т викинутих в атмосферу забруднюючих речовин та 22 тис.т відходів, наявних у місцях видалення. Близько 62% небезпечних речовин, що потрапили у повітря, припало на стаціонарні джерела забруднення промислових підприємств. Від них в атмосферу надійшло 4,1 млн.т забруднюючих речовин. Основними забруднювачами повітря країни у 2010р. були підприємства – виробники електроенергії, газу та води (39%), підприємства переробної та добувної промисловості (відповідно 33% та 21% шкідливих викидів).
За даними Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) МНС водні об’єкти країни залишаються забрудненими переважно сполуками важких металів, амонійним та нітритним азотом, сульфатами. Випадки високих рівнів забруднень найчастіше фіксувались в річках басейнів Західного Бугу, Дніпра, річок Приазов’я та Сіверського Дінця. У загальній кількості накопичених на початок 2011р. відходів найбільшу питому вагу за небезпечними складниками займають відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини (11990,0 млн.т, або 90,4% до загального обсягу), відходи, що містять метали та їх сполуки (331,5 млн.т, або 2,5%), відходи пилогазоочищувальних споруд та установок (163,2 млн.т, або 1,2%), відходи від очищення промислових та комунальних стоків (82,1 млн.т, або 0,6%).
Надзвичайно небезпечними для навколишнього середовища є відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, яких станом на 1 січня 2011р. було в наявності 3,4 тис.т а також непридатні і заборонені до використання пестициди і агрохімікати, які неможливо використати за прямим призначенням внаслідок втрати корисних властивостей, закінчення термінів придатності, втрати маркування або змішування (14,2 тис.т).
Проаналізувавши вплив потенційно небезпечних виробництв на екологічну ситуацію в Україні можна запропонувати такі засоби:
- зміни галузевої та технологічної структур виробництва та споживання; пріоритетний розвиток екологічно чистих галузей; застосування ресурсозберігаючих, мало- і безвідхідних технологій, устаткування і машин, екологічно чистої сировини;
- застосування більш ефективних очисних споруд, санітарно-захисних зон та інших містобудувально-планувальних рішень;
- зниження обсягів або повне перепрофілювання екологічно брудних виробництв; розосередження їх на великій території або перенесення до районів з невикористаним екологічним потенціалом;
- сувора екологічна експертиза і відмова від реалізації рішень з погано вивченими екологічними наслідками;
- відмова від реалізації рішень, проти яких виступає більшість населення даного регіону.
Однак для того, щоб всі ці заходи втілилися в життя, необхідна чесна політика країни та великі капіталовкладення для переоснащення виробництва, які власники підприємств не готові вкладати сьогодні. На жаль справжній рівень забруднення країни заводами України замовчується, і для того, щоб ситуація змінилася потрібно змінювати політику країни та її орієнтацію на розвиток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?