Курсова робота «Прибуток фірми, підходи до його максимізації», 2014 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.07.2014 23:53 · від sashon · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Характеристика ринкових структур.5 1.1. Види ринкових структур.5 1.2. Прибуток як головна мета функціонування фірми.9 РОЗДІЛ 2. Умови максимізації прибутку фірмами.15 2.1. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.15 2.2. Визначення ціни і обсягів виробництва неконкурентними фірмами.18 РОЗДІЛ 3. Шляхи максимізації прибутковості українських підприємств.23 3.1. Аналіз прибутковості українських підприємств.23 3.2. Основні шляхи підвищення прибутковості українських підприємств.26 Висновоки.34 Список використаних джерел  

Висновок

Прибуток являється найважливішою фінансовою категорією, яка виконує ряд важливих функцій і відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Суттєвий вплив на прибуток фірми має тип ринкової структури, в якій вона функціонує, а особливо наявність конкурентів.
В ринковій економіці прибуток є рушійною силою і основною метою підприємств та є джерелом оновлення виробничих фондів.
Прибуток, як головний фінансовий результат діяльності підприємства, формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та незвичайної діяльності і є системою прибутків і доходів. Розрізняють прибуток обліковий (бухгалтерський), економічний і нормальний
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.
Рентабельність підприємства – найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційних фінансових результатів.
На основі прибутку будь-яке підприємство незалежно від форми власності та виду діяльності виконує свої функції, спрямовуючи кошти на власний розвиток, на соціальні потреби, у фонд матеріального заохочування та на ін. Тому у сучасних умовах прибуток стає не тільки важливим показником, а й метою роботи комерційних підприємств, об’єднань та інших ринкових структур.
Монополія визначає випуск, орієнтуючись на криву попиту. Змінюючи обсяги, може сама знаходити таку ціну, яка буде максимізувати прибуток.
Для монополії важливо, щоб збитки від зниження ціни не переви-щували збільшення граничного доходу.
Стосовно українських підприємств, то вони знаходяться в досить складному становищі: в умовах кризи і переходу до нових стандартів, де їм досить важко буде встановити тверді позиції і мати досить високу конкурентоспроможність на ринку Європи. Перед ними пролягає довгий шлях перемін і реформ.
Отже, можна зробити висновок, що значення прибутку полягає в тому, що він відбиває кінцевий фінансовий результат підприємства і в той же час він є основним елементом фінансових ресурсів підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?