Дипломна робота «Удосконалення інвестиційної діяльності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», 2013 рік

З предмету Фінанси · додано 22.06.2014 13:59 · від Juliettus · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємств 1.1. Інвестиції та їх вплив на економічну діяльність підприємства. 1.2. Інвестиційна політика підприємства та її джерела. 1.3. Інноваційні аспекти та інвестиційна діяльність підприємств. Розділ 2. Аналіз та оцінка інвестиційної діяльності пат «львівська кондитерська фабрика «світоч» 2.1. Оцінка інвестиційної стратегії ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». 2.2. Аналіз фінансового стану діяльності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». 2.3. Порівняльний аналіз показників діяльності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» із середньогалузевими значеннями. Розділ 3. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності пат «львівська кондитерська фабрика «світоч». 3.1. Пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства. 3.2. Обґрунтування законів з активізації інвестиційної діяльності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». 3.3. Рекомендації щодо підвищення ефективності інвестицій ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Ефективність функціонування будь – якого підприємства залежить від правильної стратегії управління капіталом підприємства. Характерним для будь якого підприємства є використання як джерел формування своїх активів не тільки власного, але і позикового капіталу. Умови бізнес – середовища постійно змінюються, тому питання управління позиковим капіталом підприємства та вибору джерел фінансування діяльності підприємства залишаються актуальними.
Подальший аналіз фінансового стану підприємства засвідчив, що на підприємстві абсолютна фінансова стійкість, тобто нормальних джерел фінансування достатньо для формування запасів в обсягах, що забезпечують безперервність процесу виробництва. Майже всі показники ліквідності і фінансової стійкості знаходяться в межах норми. Показники рентабельності також в межах норми, проте деякі мають негативну тенденцію до зменшення. Більшість показників ділової активності мають позитивну тенденцію.
Позиковий капітал займає незначну питому вагу в структурі підприємства, але спостерігається тенденція до збільшення. Позиковий капітал представлений лише поточними зобов’язаннями, а довгострокові позики підприємство взагалі не залучає.
Інвестиції ПАТ «Світоч» у 2012 році були здійснені в капітальне будівництво, придбання основних засобів, придбання інших необоротних матеріальних активів і придбання нематеріальних активів.
Всі ці ресурси були виділенні з власних коштів ( за рахунок амортизаційних відрахувань і прибутку).
Інвестиції у фінансові активи компанія не здійснює, поскільки у кризу такі інвестиції пов’язані з великим ризиком. Залишок коштів від фінансової діяльності на початок 2010 року – 4884 тис. грн. на кінець 2012 року 475 тис. грн., що є негативною тенденцію.
В аналізованому підприємстві спостерігається збільшення валового прибутку, а це свідчить про збільшення доходу підприємства, Збільшився також чистий прибуток підприємства з 21626 тис. грн.. у 2010 році до 51650 тис. грн.. у 2012 році, що свідчить про ефективність діяльності підприємства. Збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення доходів від реалізації продукції.
Можна сказати, що ПАТ ЛКФ «Світоч» сьогодні є інвестиційно привабливим, проте на ринку кондитерських виробів існує жорстка конкуренція, оскільки в Україні діє близько 800 кондитерських підприємств, а частка виробів «Світоч» складає лише 3 % від загального обсягу. Тому для ПАТ ЛКФ «Світоч» існує ряд загроз: наявність великої кількості конкурентів в тому числі великих; нестабільність галузі; кризові явища в національній економіці та ризик їх поглиблення; зміни в потребах і смаках споживачів; можливе зниження цін на ринку; втрата товарів при транспортуванні; наявність підробок; природні фактори, наприклад, на компанію може негативно вплинути неврожай какао - бобів, оскільки вона використовує у великій кількості такі види сировини як цукор і какао – порошок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?