Реферат «Політичні конфлікти і способи їх розв'язання», 2013 рік

З предмету Політика, політологія · додано 14.06.2014 20:16 · від Сашко · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття та основні характеристики політичного конфлікту Розділ 2. Різновиди політичних конфліктів та способи їх розв’язання Висновки Список використаної літератури

Висновок

У ході дослідження було показано, що політичний конфлікт, як і інші соціальні конфлікти, є особливим видом соціальних відносин, що реалізуються щодо політичної влади і її функціонування.
Поняття політичного конфлікту визначає боротьбу за вплив у системі політичних відносин за доступ до прийняття загальнозначущих рішень, за монополію своїх інтересів і визнання їх суспільно необхідними, тобто за все те, що становить зміст влади і політичного панування.
До основних причин появи політичних конфліктів слід віднести: помилки в національній політиці, які було допущено в різні періоди життя країни; міграція з інших регіонів; зневажливе ставлення до мови, звичаїв і культури людей інших національностей; погіршення економічного становища в країні; нездатність центральної влади стабілізувати обстановку в країні; нездатність місцевої влади вирішувати проблеми, що виникли в регіоні; штучне роздування різними силами національних незгод; діяльність корумпованих, злочинних елементів. Значний вплив на розвиток міжнаціональних конфліктів мають і засоби масової інформації.
Сучасна політична конфліктологія виробила правила розв'язання політичних конфліктів, серед яких:
 взаємна зацікавленість та участь у розв'язанні конфліктних ситуацій;
 принцип відмови від патерналістського ставлення до силових засобів примусу;
 договірно-компромісний, консультативний характер узгоджувальних процедур;
 певний кількісний склад представників зацікавлених сторін;
 дотримання принципу розмежування предметів діалогу;
 врахування взаємних інтересів;
 аргументованість та наукове обґрунтування позицій.
Політичне врегулювання конфлікту повинно закінчуватися підготовкою та підписанням документів, що мають правову силу. Необхідно також підкреслити, що не існує єдиного, універсального засобу врегулювання конфлікту. Конфлікти – достатньо складне явище, а тому потребують комплексного підходу до мирного вирішення їх.
Таким чином, робоча гіпотеза про те, що політичний конфлікт є невід’ємним атрибутом будь-яких політичних відносин та має як негативний, так і позитивний вплив на розвиток суспільства і держави, була повністю доведена. Розвиток будь-якої політичної системи, процес політичного життя в цілому поєднують чергування конфліктів, компромісів і досягнення консенсусу його учасників. Безконфліктність може виступати показником відсутності розвитку, загнивання суспільства. Підвищена гострота конфліктів звичайно є симптомом кризи політичної системи, появи на політичній арені сил, що тяжіють до її руйнування, політичного перевороту або революції.

Коментар модератора

18 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?