Курсова робота «Роль та застосування маркетингу в сфері туризму (на прикладі ТА «Світ Тревел»)», 2013 рік

З предмету Маркетинг · додано 07.06.2014 13:20 · від Валентина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та впровадження маркетингових заходів в діяльності тур-підприємства 1.1. Основні складові маркетингу в туризмі 1.2. Дослідження ринку туризму в Україні Розділ 2. Сучасний стан застосування маркетингу в та «світ тревел» 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТА «Світ Тревел» 2.2. Оцінка рівня здійснення управління маркетингової діяльності ТА «Світ Тревел» 2.3. Аналіз маркетингової діяльності ТА «Світ Тревел» Розділ 3. Розробка стратегічних та тактичних заходів маркетингу в діяльності та «світ тревел» 3.1. Формування стратегії маркетингової діяльності тур-підприємства 3.2. Економічна доцільність плану маркетингових заходів Висновки і пропозиції Перелік використаної літератури

Висновок

У даній курсовій роботі на основі аналізу функціонування туристичного агентства ТА «Світ Тревел» ми дослідили роль та застосування маркетингової діяльності в сфері туризму, а також обґрунтували застосування маркетингової стратегії для підвищення його конкурентоспроможності.
Основними висновками по курсовій роботі можна визначити наступні:
Маркетинг у туризмі для застосування й ефективного розвитку потребує: глибокого насичення ринку послугами, тобто існування ринку покупця; високої конкурентної боротьби туристичних фірм за переваги споживачів; вільних ринкових відносини, тобто можливості без адміністративних обмежень вибирати ринки збуту та ділових партнерів, встановлювати ціни, проводити комерційну роботу тощо; вільної діяльності адміністрації туристичного підприємства щодо визначення цілей фірми, стратегії, управлінських структур, розподілу коштів за статтями бюджету тощо.
В умовах ринку, що швидко змінюються, найважливішою маркетинговою функцією будь-якого туристичного підприємства є проведення маркетингових досліджень. Без них компанія не зможе орієнтуватися в бізнес-середовищі, аналізувати інформацію щодо характеристик ринків, які її цікавлять, вивчати дії конкурентів і потреби своїх клієнтів. Маркетингові дослідження — широкий комплекс різноманітних досліджень, необхідних для розробки оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної маркетингової діяльності.
ТА «Світ Тревел» є досить рентабельним, тобто порівняно ефективно працює та використовує свої ресурси. Всі показники рентабельності позитивні. Спостерігається незначна тенденція їх покращення. Збільшення показника операційної рентабельності свідчить про збільшення доходів від операційної діяльності. Ріст показника валової рентабельності свідчить про покращення ефективності виробничої діяльності, а також про ефективність політики ціноутворення в 2009 році. Чиста рентабельність продажу є задовільною, тобто, ТА «Світ Тревел» отримує прибуток від продажу. Рентабельність власного капіталу зростає, тобто дохід від кожної інвестованої власниками капіталу гривні зростає.
Маркетингова політика - це фундамент, на якому будується програма просування товару, послуги, або компанії. Вона визначає ідеологічний курс розвитку компанії й принцип роботи із просування товару (послуги, компанії). Маркетингова політика підприємства включає в себе товарну, цінову, збутову політику, а також політику просування товару на ринок.
Ріст конкурентоздатності можливий завдяки роботі на випередження, зміну стратегії й підвищення якості послуг. Для поліпшення обслуговування клієнтів, у першу чергу ТА «Світ Тревел» потрібно зорієнтуватися на консультування з питань вибору пропозиції, найбільш сприятливого для конкретного клієнта й відповідного його запитів й очікуванням. Консультування клієнтів повинне стати найважливішим видом діяльності агенції, націленим не тільки на зміцнення зв'язків з ними й формування в них упевненості в професіоналізмі персоналу, але й на попередження можливого відтоку клієнтів до майбутніх конкурентів.
Маркетингова стратегія турагенції розробляється з метою закріплення діючих принципів маркетингової діяльності підприємства, виходячи зі специфіки її функціонування на своєму ринку. Саме в такому документі обґрунтовується розмір застосовуваних турагенцією цін і знижок, а також економічна значимість й ефективність проведених турагенцією маркетингових і рекламних заходів й акцій.
Мета застосування маркетингової політики в ефективному управління бізнесом полягає в тім, що б застосовувати різні маркетингові стратегії для підвищення конкурентоспроможності ТА «Світ Тревел», а це не можливо без вивчення потреб клієнтів. Маркетинговий аналіз вимагає розуміння з боку керівництва того, на якій стадії розвитку перебуває турагенція, перш ніж вирішувати, куди рухатися далі. Для цього необхідна ефективна інформаційна система, що забезпечить даними для аналізу минулих, дійсних і майбутніх ситуацій. Добре проведена діагностика сильних і слабких сторін діяльності турфірми дає реальну оцінку її ресурсів і можливостей, а також є відправною точкою розробки маркетингової політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?