Курсова робота «Сутність дистанційного обслуговування клієнтів в банку», 2014 рік

З предмету Банківська справа · додано 04.06.2014 12:15 · від Світлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти дистанційного обслуговування клієнтів в Україні. 1.1. Економічна сутність,необхідність та види дистанційного обслуговування клієнта. 1.2. Характеристика механізму дистанційного банківського обслуговування клієнтів. 1.3. Нормативно-правове забезпечення дистанційного обслуговування клієнтів. Розділ 2. Механізм здійснення дистанційного обслуговування клієнтів на прикладі ПАТ КБ «Приват банк». 2.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ КБ «Приват банк». 2.2. Дослідження практики надання дистанційних послуг ПАТ КБ «Приват банк». Розділ 3. Шляхи розвитку дистанційного обслуговування клієнтів. 3.1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку дистанційного обслуговування клієнтів. 3.2. Перспективи розвитку дистанційного обслуговування клієнтів в Україні. Висновки. Список використаної літератури Додатки

Висновок

Підводячи підсумки проведеного дослідження необхідно відзначити наступне. Розвиток інформаційних технологій є дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності банку в умовах постійного зростання клієнтської бази, обсягів операцій, попиту на нові високоякісні послуги та посилення конкуренції. Слідуючи розвитку банківських технологій високорозвинутих країн Західної Європи, США та Азіатського регіону, Україна долає перепони недостатності капіталу для впровадження високих технологій та скорочує прірву між українським банківським ринком та банківським ринком вищеперелічених країн за рівнем послуг, що надаються клієнтам, зокрема й рівнем системи «Клієнт-банк». Віддалені банківські послуги надають клієнтам банку можливість оперування коштами без безпосереднього контакту з банківськими службовцями. Основними проектами з дистанційного банківського обслуговування можна вважати: «Інтернет-банкінг», систему «Клієнт-банк», мобільний та телефоний банкінг. Але ж на вимогу споживачів розробляються та впроваджуються нові технології віддаленого доступу. Враховуючи функціональні особливості систем дистанційного обслуговування, можна припустити, що і в подальшому вони будуть співіснувати, доповнюючи один одного. А превалювання будь-який з систем буде залежати виключно від переважної моделі ведення бізнесу і, відповідно, практики її фінансового обслуговування. [23]
Дистанційне обслуговування, як один з напрямків банківської справи має великий потенціал для подальшого розвитку і широкі перспективи. Враховуючи стрімкий розвиток високотехнологічних банківських продуктів нового покоління, закономірними є плани розвитку дистанційного банкингу у вигляді віртуального фінансового супермаркету банківських продуктів для фізичних і юридичних осіб. Але за таких швидких умов розвитку банкам необхідно звернути особливу увагу на забезпечення інформаційно-технологічної безпеки електронних послуг шляхом захисту комунікацій та трансакцій, ідентифікації продавців і покупців.
Сьогодні нерозвиненість у цілому або фрагментарність правових норм, що належать до сфери електронних товарів та послуг, а також значні суперечності між існуючими нормами законодавства є перешкодами для успішного функціонування on-line banking. Не має чітких визначень як електронного документу, так і процедур використання електронного документообігу. Використання системи «Клієнт-банк» та «Інтернет-банк» фактично базується на рівні договірних відносин між банком та користувачами послуги. Підтримки чи захисту з боку держави у вигляді нормативних документів практично не існує. Потрібно створити правову структуру, що повністю визначала би сферу електронного документообігу, як аналогічну сфері паперового документообігу. Це дозволить перевести розрахунки через електронну систему в зовсім інше русло – абсолютної безпеки, з рівнем захисту не меншим, аніж у паперових документів. [21]
Поряд з перевагами електронної торгівлі, наявні й потенційні ризики, серед яких: ухилення від податків, шахрайство, порушення прав інтелектуальної власності та ін. Закріплення основ електронної комерції у законодавстві України, подальший розвиток її правового регулювання з окремих категорій у спеціальних законах, внесення відповідних змін до чинного законодавства, яке стосується питань електронного обміну даними, укладання угод у електронній формі, – це питання, що потребують невідкладного вирішення. Створивши режим найбільшого правового сприяння для розвитку електронної комерції в Україні, ми тим самим створимо необхідний фундамент, на якому будуватиметься добробут нашого суспільства в ХХІ столітті.
Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПАТ КБ «Приватбанк» вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками.[35]
ПАТ КБ «ПриватБанк» за діючими угодами обслуговував у 2013 році біля 9 млн. клієнти, у тому числі 355 013 корпоративних клієнтів та 343 178 приватних підприємців. На 1 січня 2014 року банком емітована 18 643 651 пластикова картка. [31]
ПАТ КБ «Приватбанк» є лідером серед українських банків по кількості емітованих міжнародних платіжних карток Visa, MasterCard, Eurocard. Міжнародні платіжні картки розраховані на обслуговування різних сегментів клієнтів, використовуються як для внутрідержавних так і для міжнародних розрахунків. Станом на липень 2013, банком емітовано понад 14 мільйонів карток. Власний капітал на 31 грудня 2013-го склав 20,17 млрд грн., в тому числі статутний 16,352 млрд грн. За 2013 р. банк отримав прибуток у сумі 1,873 млрд грн., що на 22,22% більше ніж роком раніше (1,532) млрд. грн. В 2011 прибуток ПриватБанку становив 1,425 мільярда гривень.
З метою підвищення операційної ефективності та прямого доступу до рахунків клієнтів, ПриватБанк пропонує клієнтам таки новітні системи, як Клієнт-Банк; Інтернет-Кліент-Банк; Приват 24; Privat Mobile. Клієнтів постійно супроводжує власний Процесінговий Центр, завдяки якому зменшується час та витрати на проведення операції. CallCenter створено для вирішення раптово виниклих проблем клієнтів банку при користуванні банківськими продуктами.
Послуга Інтернет-банку ПриватБанка включає в себе додаткові сервіси: онлайн - калькулятори; форми, договори; безкоштовний доступ до веб - ресурсів ПриватБанку.
Аналіз динаміки підключення до сервісів через систему Приват24 показав значне зростання кількості операцій через систему по всім регіонам.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?