Курсова робота «Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу», 2013 рік

З предмету Економіка · додано 01.06.2014 17:43 · від София · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи формування інституту державної служби в україні.5 1.1. Сутність поняття державної служби, принципи її організації та функціонування в Україні.5 1.2. Державна служба як комплексний інститут державного управління.12 Розділ 2. Державна служба україни на шляху адаптації до стандартів європейського союзу.16 2.1. Формування нової системи державного управління в умовах реформування українського суспільства.16 2.2. Принципи організації та діяльності державної служби України порівняно з принципами, що сповідуються в країнах ЄС.16 2.3. Необхідність і проблеми впровадження стандартів Європейського Союзу до інституту державної служби в Україні.25 Розділ 3. Реформування державної служби україни в умовах адаптації до євроінтеграції.31 3.1. Процес реформування і підвищення ефективності державної служби України на шляху спрямування до Європейського Союзу.31 3.2. Пропозиції щодо шляхів формування нової системи ціннісних орієнтацій державних службовців в сучасній Україні в контексті адаптації до ЄС.38 Висновки.44 Список використаних джерел.47 Додатки.51

Висновок

На основі результатів дослідження сформульовано наступні висновки.
З метою подальшого реформування державної служби в умовах адаптації до Європейського Союзу слід вдосконалити систему правових та соціальних засад ефективного функціонування державної служби та її кадрового забезпечення, реалізувати Концепцію з адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, розробити Законодавство України про державну службу та створити систему регламентів виконання державних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Ключовим питанням у визначенні шляхів реформування інституту державної служби є зміна його мети, яка, на нашу думку, повинна бути спрямованою на забезпечення економічного, соціального, політичного зростання держави та кожного громадянина. Усвідомлення того, що державна служба створена, перш за все, для задоволення соціально-економічних, моральних потреб кожного громадянина країни. Саме відсутність звернень до органів державної влади є показником роботи державної служби та виконання нею своїх основних завдань.
Головне завдання державної служби полягає в ефективному забезпеченні комплексної взаємопов'язаної діяльності службовців, спрямованої на вироблення й реалізацію державної політики та управлінських рішень, здійснення регулятивних та обслуговуючих функцій в інтересах усього суспільства чи його окремих складових.
Реформування державної служби, як інституту повинно проходити в таких напрямах: реформування державного апарату, створення злагодженої системи державної служби з чітким розподілом повноважень і відповідальності на всіх рівнях управління (організаційний аспект); структурна перебудова посадової ієрархії державної служби, переформатування державної кадрової політики у сфері державної служби, обґрунтування реалізації основних кадрових технологій у сфері державної служби (структурний аспект); формування етичної та ціннісної системи державної служби (інституціональний аспект).
Зміна змістовного значення місії державної служби є основою для реформування інституту державної служби.
Розвиток і вдосконалення інституту державної служби в контексті загальних змін в системі державного управління тісно пов’язаний із запровадженням низки фундаментальних принципів організації та діяльності державної служби. Загалом ці принципи можна описати поняттям нової ідеології державної служби. Її специфіка полягає в тому, що суттєво змінюються вихідні умови діяльності державних службовців, коли разом із підвищенням рівня свободи їхніх дій, спрямованих на служіння громадянам, значно зростає і їх відповідальність.
Важливий момент реформування системи державної служби, який дозволяє органічно поєднати її з новою системою державного управління, – встановлення чітких зв’язків між такими двома сферами, як політична та адміністративна влада.
Через це вкрай небезпечною є спроба вивести державну службу з-під політичного контролю, оскільки в цьому разі може з’явитися нова гілка влади, що поряд із класичними законодавчою, виконавчою та судовою може бути окреслена як «бюрократична влада». При цьому за демократичної політичної системи, коли державна влада реалізується на засадах демократії, не постає питання про те, які інтереси – державні чи суспільні – мають домінувати в діяльності державної служби, оскільки сама демократична держава (і відповідно всі її інститути, зокрема й інститут державної служби) перетворюється на засіб забезпечення сталого суспільного розвитку і суспільної безпеки.
Якісна робота державного службовця повинна, на нашу думку, насамперед ґрунтуватися на відмінних особистих якостях, формування яких повинен забезпечити, зокрема, і навчальний процес під час професійної підготовки й перепідготовки. Чиновник повинен бути озброєний знаннями у сфері етики як науки й усвідомлювати вимоги держави, що викладені у формі законів, кодексів і постанов.
З метою забезпечення належної етичної поведінки державного службовця потребують підсилення гарантії для посадовців, які ініціюють розкриття порушень етичної поведінки з боку колег, особливо у випадках, коли порушення є наслідком узгоджених дій керівника і підлеглого.
Для забезпечення ефективності виконання контрольних функцій у сфері адміністративної етики в органах державної влади, попередження суб’єктивних інтерпретацій етичних стандартів і правил було б доцільно: а) розробити методичні рекомендації щодо здійснення контрою етичної поведінки, а також протоколи належної поведінки службовців у ситуаціях, що викликають конфлікти інтересів; б) доповнити процедури проведення щорічної оцінки й атестації державних службовців вимогами здійснювати аналіз додержання посадовцем стандартів і правил адміністративної етики.
Запропоновані заходи щодо шляхів формування нової системи ціннісних орієнтацій державних службовців допоможуть створити в Україні цивілізовану державну службу адаптовано до стандартів Європейського Союзу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?