Дипломна робота «Аналіз здійснення організаційних змін підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.08.2007 10:43 · від biluy.m · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Аналіз здійснення організаційних змін підприємства Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління організаційними змінами та джерел їх виникнення Розділ 2. Загальна характеристика ТзОВ „Прикарпатський торговий дім” та аналіз здійснення організаційних змін Розділ 3. Заходи щодо впровадження організаційних змін на ТзОВ “Прикарпатський торговий дім” Розділ 4. Охорона праці на ТзОВ „Прикарпатський торговий дім” Висновки Перелік посилань

Висновок

Організаційні зміни є невід’ємною складовою для будь-якого підприємства, оскільки середовище, в якому воно існує, – динамічне і мінливе. Тому фірма, що хоче вижити в умовах постійного прогресу і бути лідером серед конкурентів, повинна реагувати на зміни середовища шляхом ефективного впровадження організаційних змін.

У процесі написання даної дипломної роботи було проаналізовано діяльність ТзОВ „Прикарпатський торговий дім”, предметом діяльності якого є закупівля товарів у виробника, або через дилерську мережу виробника; внутріскладська обробка товару (сортування, упакування і т.п.); надання транспортних послуг; постачання товарів у роздрібну торгівельну мережу; дистриб’юторська та представницька діяльність відомих торгових марок у Івано-Франківській області.

Аналіз внутрішнього середовища показав, що дане підприємство має чітко сформульовану місію, завдання, мету та оперативні цілі на наступний рік. Організаційна структура є лінійно-функціонального типу, що має ряд переваг і недоліків. Головним недоліком вважається невідповідність структури вимогам зовнішнього середовища, а саме відсутність відділу маркетингу, що позначається на неефективності проведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній, оцінки конкурентоспроможності продукції, яку постачає дане підприємство.

Багато уваги керівництво приділяє корпоративній культурі з метою формування системи взаємовідносин між працівниками та структурними ланками, оскільки саме взаємовідносини в колективі є важливим рушієм ефективної роботи та функціонування власне підприємства. Плинність кадрів на даному підприємстві є низькою, що створює позитивний імідж серед постачальників, споживачів та являється конкурнтною перевагою.

Технологія продаж, яка використовується на ТзОВ „Прикарпатський торговий дім” є достатньо ефективною і дозволяє скоротити витрати, пов’язані із збором та обробкою замовлень, а також час замовників і самого підприємства.

Техніко-економічні показники даного підприємства є досить високими і мають тенденцію до зростання, зокрема швидкими є темпи зростання доходу від реалізації товарів та чистого прибутку, що пов’язано з розширенням діяльності даного підприємства, яке має філії та фірмові магазини практично в кожному районі Івано-Франківської області.

У результаті аналізу зовнішнього середовища визначено, що дане підприємство працює без посередників і отримує товар безпосередньо від виробників, що дозволяє встановлювати прийнятні ціни на товар і є конкурентною перевагою підприємства. Виявлено зростання дебіторської заборгованості, що є негативною тенденцією і обмежує кількість обігових коштів підприємства.

Підсумком аналізу внутрішнього і зовнішнього середовищ є визначення слабких і сильних сторін підприємства, його можливостей і загроз та побудова SWOT-матриці. Відповідно до цього запропоновані стратегії: стратегія розвитку ринку, стратегія зміцнення позицій на ринку, стратегія флангового наступу, стратегія капіталовкладення.

Відповідно до виявлених в ході аналізу негативних аспектів, пропонується два проекти:

1. створення маркетингового відділу для покращення здійснення маркетингових функцій на підприємстві;

2. використання банківської послуги факторингу для прискорення інкасції дебіторської заборгованості.

Розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів дав наступні результати:

• реорганізація структури шляхом створення відділу маркетингу має на меті підвищення ефективності роботи підприємства у сфері маркетингу, що принесе для підприємства прибуток у розмірі 3,61 тис. грн.;

• використання банківської послуги факторингу з метою прискорення інкасації дебіторської заборгованості допоможе підприємству скоротити фінансові витрати на 250,4 тис. грн.

Такі результати є позитивними і свідчать про доцільність їх впровадження на ТзОВ „Прикарпатський торговий дім”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення