Курсова робота «Паблік рилейшин: корпоративна етика», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 04.08.2007 11:49 · від катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Питання етики паблік рилейшнс 5 Розділ 2. Корпоративна етика як інструмент соціального менеджменту 9 2.1. Основи корпоративної етики 9 2.2. Спеціальні заходи, що сприяють формуванню етичної основи трудових відносин 18 2.3. Міжнародні стандарти 21 2.4. Етичні принципи в практиці підприємництва 21 2.5. Корпоративні кодекси 24 2.6. Принципи корпоративних кодексів 28 Розділ 3. Корпоративна етика в україні 31 3.1. Основні засади корпоративної етики в Україні 31 3.2. Принципи розробки етичного кодексу української корпорації 35 Висновки 36 Список використаної літератури й джерел 39

Висновок

Отже, з усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки й узагальнення:

- Корпоративна етика є ключовим елементом, що поєднує людей - учасників виробничого процесу на підприємстві - у єдиний соціальний організм (людське співтовариство).

- Під впливом корпоративної етики діяльність працівників організується не стільки на основі наказів або компромісів, скільки за рахунок внутрішньої погодженості орієнтирів і прагнень співробітників. Організація, побудована на єдності світогляду й ціннісних установок її членів, стає найбільш гармонічною й динамічною формою виробничого співтовариства.

- Корпоративна етика виступає як форма суспільної свідомості, властива як підприємцям, так і найманим робітникам, яких поєднують загальні цілі їхньої професійної діяльності.

У закордонній управлінській практиці вироблений ряд спеціальних заходів і методів, спрямованих на формування здорової етичної основи трудових відносин:

• корпоративні кодекси;

• «карти етики»;

• комітети;

• навчання співробітників і керівників етичній поведінці на базі семінарів і короткострокових курсів.

• етична експертиза.

- Істотний вплив на формування корпоративної етики мають стандарти, вироблені Міжнародною організацією праці (МОП) і багато в чому сприйняті на національному рівні державним законодавством. Зараз налічується близько 200 міжнародних конвенцій і рекомендацій.

- У практиці підприємництва все більшого значення набуває слідування етичним нормам - свого роду правилам поведінки, вироблених людством. Адже в повсякденному діловому житті нерідко виникають ситуації, які вимагають ясної етичної оцінки.

- З розвитком ринку й появою безлічі організацій, що займаються бізнесом, стало актуальним питання створення корпоративних кодексів етики, які визначають етику взаємин усередині корпоративних співтовариств, завдяки чому підвищується конкурентоспроможність, авторитет компанії.

- Етичні кодекси визначають правила, яким повинні слідувати корпорація і її працівники, і включають етичні цінності, принципи й правила.

- На основі прийнятих цінностей розробляються етичні принципи - конкретні цілі, до яких прагне фірма.

- Принципи корпоративних кодексів:

• принцип відкритості;

• принцип людського достоїнства;

• принцип співучасті;

• принцип субсидіарності (доповнюваності).

- Кодекс корпоративної етики може виконувати три основні функції:

• репутаційну;

• управлінську;

• розвиток корпоративної культури.

- Виділяють два варіанти корпоративного кодексу:

• декларативний - це тільки ідеологічна частина кодексу без регламентації поведінки співробітників.

• розгорнутий - містить конкретну регламентацію поведінки співробітників.

- Звертання до питань корпоративної етики в сучасній Україні особливо актуально. Ні для кого не секрет, що в трудовій сфері широко поширені тіньові відносини: наймання без офіційного оформлення, зарплата «у конвертах», невідповідність формальних умов наймання фактичним і т.п.

- Такі методи дозволяють роботодавцю самим неприкритим образом ігнорувати соціальні норми працевлаштування й завдяки цьому заощаджувати на витратах, пов'язаних з оплатою праці й відповідних відрахувань у бюджет.

- Ситуація в області трудової моралі й етики в сучасній Україні має сьогодні свої особливості. Старі норми радянської трудової моралі зруйновані, у засобах масової інформації ведеться широка пропаганда західних цінностей ліберальної користі, широке поширення одержали норми кримінальної субкультури. Про існування національної ідеї, що об'єднала б українців і служила їм цінносно-нормативним орієнтиром, у тому числі в господарському житті, поки говорити не доводиться.

- Існуюче навколо нас сьогодні ціннісне різноманіття змушує окремі підприємства й підприємницьке співтовариство в цілому проявляти власну ініціативу в етичному плані. При цьому в жодному разі не можна сказати, що формування ділової етики починається з нуля. У генетичному коді націй збереглися традиції дореволюційного підприємництва. Не слід забувати й про те, що в радянський час існувала своєрідна етика підприємства, у якій існували поняття «трудового колективу», «соціальної відповідальності керівника», «суспільної значимості праці», «участі трудящих в управлінні» і т.п.

- Перші паростки на полі ділової етики в сучасній Україні стали пробиватися в 90-х роках. Був прийнятий ряд професійних етичних кодексів.

- Проблема етики усвідомлена й на рівні всього українського ділового співтовариства. В українському діловому середовищі вже дозріло розуміння того факту, що вітчизняному бізнесу потрібні якісь етичні рамки, за межами яких - беззаконня, попрання прав особистості й в остаточному підсумку крах економіки як системи цивілізованого обміну товарами, послугами й інформацією.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали