Курсова робота «Становлення та розвиток мікроекономіки як науки», 2011 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 24.05.2014 02:56 · від bikwer · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Мікроекономіка як складова економічної теорії.5 1.1. Предмет мікроекономіки.5 1.2. Етапи становлення мікроекономіки.8 1.3. Мікроекономіка в системі наук.10 Розділ 2. Методологія мікроекономіки. 14 2.1. Загальні методи.14 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки. 16 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці.23 Розділ 3. Практична частина. Моделювання поведінки виробника в умовах досконалої конкуренції.27 3.1. Умова задачі.27 3.2. Розв’язок задачі.28 3.3. Відповіді на питання.33 Висновки.34 Список використаної літератури.36

Висновок

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
Мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка досліджує діяльність окремих осіб, споживачів, виробників, які, взаємодіючи, формують ціни, за якими продаютьсятовари і послуги. Тому мікроекономіку ще називають теорією цін.
Як економічна наука мікроекономіка шукає відповіді на основні запитання, що постають перед будь-якою економічною системою. Це насамперед запитання “щовиробляти?”. У виробника завжди є можливість альтернативного виробництва. Длявибору прийнятного варіанта виробництва треба пізнати потреби споживача, задоволенняяких є кінцевою метою будь-якого виробництва. Тому однією з ключових проблеммікроекономіки є вивчення мотивів поведінки споживачів, теорія споживацького вибору.
Інше запитання, на яке намагається відповісти мікроекономіка, – “як виробляти?”. Виробник має вирішити, які ресурси та в якій кількості залучати до виробничого процесу.Досліджуючи теорію виробництва, мікроекономіка допомагає з’ясувати механізм розподілу ресурсів між підприємствами та галузями виробництва.
Не залишається поза увагою мікроекономіки і запитання “кому і які результати принесе виробництво?”. Це пов’язане з вивченням доходів та їх розподілом на поточне таперспективне споживання.
Як самостійний розділ економічної теорії мікроекономіка сформувалась в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., і пройшла 3 етапи еволюційного розвитку.
Мікроекономіка, має певні прийоми і засоби, за допомогою яких можна науково описати об’єкт дослідження. Цей метод являє собою сукупність взаємопов’язаних загальних та специфічних методів.
До загальних методів відносяться такі як спостереження, відбір фактів, статистичний та економічний аналіз. Із спостереження і відбору фактів починається будь-яке дослідження. Дуже важливо відібрати ключові факти, які відображають процес, що вивчається. Факти дають доволі хаотичну інформацію. З метою її впорядкування використовують статистичний аналіз, який дозволяє виявити динаміку і тенденції розвитку досліджуваного процесу.
До специфічних методів мікроекономіки належать граничний аналіз і мікроекономічне моделювання.
Граничний аналіз – один з головних методів мікроекономіки – базується на використанні математичного поняття границі функції для пояснення складної взаємодії різних факторів, що впливають на процес.
Економічне моделювання – це спрощений опис досліджуваної мікросистеми, який характеризує властивості, суттєві сторони певної структури. Економічна модель є умовним відображенням економічних явищ, процесів, об’єктів.
Мікроекономіка вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами – мікросистемами, до яких відносяться індивіди, домашні господарства, підприємства, організації та ін. учасники ринкових операцій, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, для яких, до того ж, можна знайти обмежене використання. Отже, предметом мікроекономіки є поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативності їх використання, часткова та загальна рівновага на ринку тощо. Основні методи мікроекономіки: метод абстракції (використовується при побудові мікроекономічних моделей), методи граничного аналізу, табличного та графічного аналізу, метод індукції (метод висновків, який ґрунтується на узагальненні фактів) та дедукції (гіпотеза перевіряється на реальних економічних фактах).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?