Курсова робота «Туроперейтинг ділового туру», 2014 рік

З предмету Туризм · додано 23.05.2014 15:04 · від Юрій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Теоретичні основи туроперейтингу ділового туру.7 1.1. Діловий тур: сутність і специфікація.7 1.2. Керівники підприємств, як сегмент туристичного ринку.10 1.3. Етапи розробки ділових турів.11 Розділ іі. Формування ділового туру до великобританії.15 2.1. Програма та опис туру до Великобританії.15 2.2. Розрахунок вартості туру до Великобританії.18 Розділ ііі. Маркетингові дослідження ефективності ділового туру.26 3.1. Позиціонування та просування ділового туру.26 3.2. Рекламно - інформаційна підтримка.29 Висновки.31 Література.33 Термінологічний словник.34 Додатки.39

Висновок

Ще на рубежі 1990-х і 2000-х років відбулися істотні зміни у світовому політичному й економічному житті, у транспорті й технологіях, а також у моделях споживання, що вплинули на світовий ринок ділових подорожей і поставили нові задачі перед цим сектором туризму.
В курсовій роботі були розглянуті всі найважливіші моменти розвитку ділового туризму в світі на сучасному етапі та його стан на українському ринку.
В Розділі 1 була дана загальна характеристика розвитку ділового туризму у світі, був визначений головний сегмент туристичного ринку в ділових подорожах (керівники середніх та великих підприємств), а також в теорії розглянуті головні етапи розробки туристичного продукту.
В Розділі 2 були розглянуті особливості ділового середовища Великобританії та її екскурсійна складова. Переглянуті варіанти щодо виставок і конференцій на які можна відправляти туристів в діловий тур і обрані найоптимальніші і найприйнятніші з них. Обрані найбільш прийнятні готелі, що розташовані в місцях проведення конференцій.
В Розділі 3 була показана теоретична маркетингова стратегія для просування розробленого туру.
Як було видно з практичної частини роботи, ділові подорожі потребують великих затрат на їх проведення, тому сегмент туристичного ринку дуже обмежений і потребує розумного підходу до вибору серед потенційних туристів. Тому організація ділових подорожей вимагає від туристичної фірми детальної розробки маркетингової стратегії щодо подальшого просування тур продукту на ринок та знаходження своїх клієнтів. Ділова програма виставок зазвичай включає тематичні семінари, конференції, круглі столи. Заходи ділової програми дозволяють обмінятися досвідом і встановити нові бізнес-контакти. Участь у діловій програмі виставок – це дієвий спосіб привернути увагу та закріпити позитивний імідж компанії. Для компаній-організаторів ділова програма виставок – це інструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.
Заходи ділової програми виставок потребують великої роботи щодо їх підготовки та проведення.
Маркетинг у туризмі – це система керування й організації діяльності туристичних компаній по розробці нових, більш ефективних видів туристично-екскурсійних послуг, їх виробництво і збуту з метою одержання прибутку на основі підвищення якості туристичного продукту й обліку процесів, що протікають на світовому туристичному ринку. Маркетингове планування стратегії – один з найважливіших елементів керування маркетингом, без якого вся система маркетингової діяльності фірми розпадається на окремі, не зв’язані між собою “шматочки” (при цьому якісь шматочки будуть дублюватися різними підрозділами, а якісь зовсім не будуть виконані).
Маркетингове планування стратегії в туризмі допомагає координувати торгову політику, правильно здійснювати тактику продажів і діставати прибуток. Основною функцією маркетингу є цілеспрямований вплив на формування рекреаційних потреб, попиту монопольних і комерційних цін, сегментації ринку, а також на розвиток асортименту туристично-екскурсійних послуг.
З огляду на усе вище сказане, маркетологи повинні також розробити план поліпшення уразливих і неконкурентоспроможних місць туристичної фірми.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?