Курсова робота «Формування лексичної компетенції на уроці англійської мови», 2011 рік

З предмету Методика викладання дисциплін · додано 18.05.2014 19:49 · від Irene Panchenko · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Характеристика лексичних навичок.6 1.1. Типологія лексичного матеріалу. 7 1.2. Введення і первинне закріплення лексичного матеріалу.9 1.3. Семантизація лексичних одиниць 1.4. Типи вправ у навчанні лексики 1.5. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника 1.6. Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенційного словників. Висновки до розділу 1.12 Розділ 2. Методи формування лексичної компетенції з теми «Здоров’я» у 6 класі.14 2.1. Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови 2.2. Римівки як засіб навчання лексики 2.3. Гра як засіб навчання лексики Висновки до розділу 2 Загальні висновки Список використаної літератури.26

Висновок

Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв'язків між народами, висувають перед школою,, в області навчання іноземних мов, на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності. Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування в школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними знань країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно постає питання про культурний компонент.
Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння. З вище сказаного випливає, що підтримуючи інтерес до мови як засобу спілкування, необхідно розвивати інтерес до неї як носія своєрідної культури. Неосяжну допомогу в цьому відношенні може надати використання духовної спадщини країни, мова якої вивчається, зокрема, музичні твори, римівки та ігри.
Риміки та пісні також є безперечним засобом формування позитивної мотивації навчання, особливо у молодших школярів, у яких цей процес знаходиться в стадії формування. Емоції й враження, отримані під час прочитання вірші або співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що перетвориться в знання, що у свою чергу стимулює мотивацію учнів. Останнім часом намітилося помітне збільшення частки відеокурсів і комп'ютерних програм, що застосовуються у ході навчання іноземній мові, що негативно позначилося на використанні в ході занять творчості. Тим часом ігри та пісні, як дидактичного матеріалу, властивий ряд переваг, їх можна використовувати як при вивченні лексичного, так і граматичного, фонологічного матеріалу. Це дозволяє використати пісні й римівки на занятті з іноземної мови з більшим коефіцієнтом корисності.
Використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті з іноземної мови повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?